Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Zaadoptuj rzekę 2006"
Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu ochrony środowiska dokonane dnia 7 listopada 2006r.
w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu,
 3. Beata Gołowenko - st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
Stwierdza, co następuje:
Projekt konkursowy odnosił się do Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i był uzupełnieniem lokalnym transgranicznego projektu "Woda nie zna granic" realizowanym na obszarze Euroregonu "Nysa".
 1. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół
  z terenu miasta Lubania, ale ostatecznie uczestniczyły 3 następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  • Zespół Szkół Ponadgimazjalnych im.KZL w Lubaniu.
 2. W okresie od marca 2006r. do października 2006r. pracownicy RCEE zwizytowali przydzielone tereny.
 3. W październiku 2006r. do siedziby RCEE zostały dostarczone sprawozdania z wykonanych prac przez następujące placówki:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  • Zespół Szkół Ponadgimazjalnych im.KZL w Lubaniu.
 4. W miesiącu listopadzie 2006r. komisja w wyżej wymienionym składzie dokonała ponownej wizytacji, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniach.
 5. Komisja stwierdza, że uczestniczące w konkursie szkoły wykazały starania o większą estetykę terenów będących pod ich opieką. Bardzo istotnym był prowadzony monitoring wybranych odcinków wodnych, który pozwolił na aktualizację wiedzy o stanie czystości wody i otoczenia i uczulenie uczestników projektu na problemy środowiska wodnego.
 6. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkie uczestniczące szkoły, gdyż spełniły one warunki regulaminowe.

  Wobec powyższego placówki otrzymują zestawy książek do wzbogacenia biblioteki szkolnej na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0134
Designed by:
ver. 2.5.1