Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"W krainie łużyckich wulkanów"
Rozstrzygnięcie etapu międzypowiatowego II konkursu wiedzy o bioregionie dokonane dnia 9 października 2003r w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 2. Patrycja Biegańska - działacz Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Zgorzelcu,
 3. Bogumiła Sikora - reprezentant Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu,
 4. Joanna Czyż - specjalista Wydziału ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 5. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu
stwierdza, co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiło się, zgodnie z regulaminem,12 szkół z rejonu działania Centrów Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Lubaniu i Zgorzelcu:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  • Szkoła Podstawowa w Ruszowie ,
  • Szkoła Podstawowa w Węglińcu ,
  • Gimnazjum nr 1 w Bolesławcu,
  • Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu,
  • Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
  • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  • Gimnazjum w Sulikowie
  • Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu
 2. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 12 szkół zgodnie pkt. 1.
 3. Wszystkie drużyny uczestniczyły w obowiązkowych zajęciach terenowych na I trasie ścieżki dydaktycznej "Szlakiem wygasłych wulkanów" prowadzonych przez geologa Pana Tomasza Bernackiego.
 4. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych przez poszczególne drużyny punktów.
 5. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów zajmując miejsca:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu - 34 - miejsce I
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu - 24 - miejsce V
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 28 - miejsce IV
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 32 - miejsce II
  • Szkoła Podstawowa w Ruszowie - 31 - miejsce III
  • Szkoła Podstawowa w Węglińcu - 32 - miejsce II
  • Gimnazjum nr 1 w Bolesławcu - 31,5 - miejsce IV
  • Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu - 38 - miejsce I
  • Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 37 - miejsce II
  • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 36,5 - miejsce III
  • Gimnazjum w Sulikowie - 36,5 - miejsce III
  • Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu - 20,5 - miejsce V
 6. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkie szkoły, które otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli i bibliotek szkolnych.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym. Dziękuje nauczycielom i pracownikom Centrów Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Lubaniu i Zgorzelcu oraz pracownikom Wydziału ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM w Lubaniu zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0603
Designed by:
ver. 2.5.1