Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"W krainie łużyckich wuklanów"
Rozstrzygnięcie konkursu regionalnego na etapie powiatowym dokonane dnia 26 kwietnia 2004r w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
 2. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania
 3. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu
 1. W konkursie udział wzięło:
  21 uczniów na poziomie podstawowym
  9 uczniów na poziomie gimnazjalnym
 2. W konkursie udział wzięły następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
  6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie,
  7. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,
  8. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
  9. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Lubaniu,
  10. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Lubaniu,
  11. Gimnazjum Publiczne nr 3 w Lubaniu.
 3. Dokonano oceny testów kontrolnych wg poprawności ich rozwiązania.
 4. Komisja stwierdziła, że:
  poszczególne szkoły uzyskały następującą ilość punktów:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 22,5
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 24.0
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 24,0
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 20,0
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - 22,0
  6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie - 21,0
  7. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 19,0
  8. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 19,0
  9. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Lubaniu - 28,0
  10. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Lubaniu - 27,0
  11. Gimnazjum Publiczne nr 3 w Lubaniu - 25,5
 5. Komisja postanowiła delegować jako reprezentację powiatu lubańskiego na Konkurs Regionalny drużyny z następujących szkół:
  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  3. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  4. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0158
Designed by:
ver. 2.5.1