Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"W Krainie Łużyckich Skarbów - etap regionalny"
W dniu 25. 10. 2004 r. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy PTPP proNatura w Zgorzelcu we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Pacholaka, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Pieńsku, zorganizowało etap rejonowy III Konkursu Wiedzy o Bioregionie.
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Waldemar Bena, prowadzący CEdEk w Zgorzelcu,
 2. Jolanta Loritz - Dobrowolska, prowadząca CEdEk w Zgorzelcu,
 3. Agnieszka Wierzbicka, kierownik RCEE w Lubaniu,
 4. inz. Henryk Nawrot, Nadleśnictwo Piensk,
 5. Grażyna Wiatrowska, nauczyciel Gimnazjum w Węglińcu,
 6. Anna Jastrzębska, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 7. Anetta Kowalska, nauczyciel SP w Russowie,
 8. Ewa Korolewicz, nauczyciel SP nr 3 w Olszynie
dokonała oceny prac 7 zespołów uczniowskich: 3 ze szkół podstawowych (1 szkoła nie stawiła się na konkursie) i 4 z gimnazjów, wyłonionych na eliminacjach powiatowych, przeprowadzonych w siedzibach CEdEk i RCEE. Oceniono testy i zadania praktyczne wg poprawności ich wykonania (zbiorcze karty odpowiedzi wraz z punktacją w załączeniu).
Komisja stwierdziła, że:
 1. Najwyższą ilość punktów w części teoretycznej na poziomie podstawowym uzyskała
  • Szkoła Podstawowa w Ruszowie, 10 pkt.
 2. Najwyższą ilość punktów w części praktycznej na poziomie podstawowym uzyskały:
  • Szkoła Podstawowa w Ruszowie, 13 pkt.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, 13 pkt.
 3. Najwyższą ilość punktów w części teoretycznej na poziomie gimnazjalnym uzyskało
  • Gimnazjum w Węglińcu, 10 pkt.
 4. Najwyższą ilość punktów w części praktycznej na poziomie gimnazjum uzyskało
  • PG Gimnazjum w Sulikowie, 9 pkt.
Łącznie ilość punktów i miejsca w konkursie przedstawiają się następująco:
 1. w kategorii szkół podstawowych:
  1. miejsce SP z Ruszowa, 23 pkt;
  2. miejsce SP nr 3 z Olszyny, 22 pkt;
  3. miejsce SP nr 1 z Lubania, 18 pkt
 2. w kategorii gimnazjów:
  1. miejsce Gimnazjum nr 2 z Lubania, 17 pkt;
  2. miejsce ex aequo Gimnazjum z Węglińca i PG Gimnazjum z Sulikowa, 16 pkt;
  3. miejsce Gimnazjum z Olszyny, 13 pkt
Za członków komisji (zgodnie z protokołami) J. Loritz-Dobrowolska
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0114
Designed by:
ver. 2.5.1