Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"W krainie łużyckich lasów"
Rozstrzygnięcie konkursu regionalnego dokonane dnia 11 października 2005r w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
 2. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania
 3. Beata Gołowenko - specjalista RCEE w Lubaniu
 4. Paweł Grodzki - stażysta RCEE
 5. Janusz Waniczek - stażysta RCEE
Stwierdza, co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiło się 18 szkół z powiatu lubańskiego, ale ostatecznie wzięło udział 16, czyli 48 uczniów:
  27 uczniów na poziomie podstawowym,
  21 uczniów na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym:
 2. W konkursie udział wzięły następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  4. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
  6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie,
  7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
  8. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach,
  9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie,
  10. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
  11. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  12. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  13. Gimnazjum w Olszynie,
  14. Gimnazjum w Pisarzowicach,
  15. ZSP im. KZL w Lubaniu,
  16. ZSP im. A.Mickiewicza w Lubaniu.
 3. Dokonano oceny testów kontrolnych wiedzy teoretycznej i praktycznej wg poprawności ich rozwiązania.
 4. Komisja postanowiła delegowaś jako reprezentację powiatu lubańskiego na Konkurs Regionalny drużyny ze szkół, które zdobyły największą ilośś punktów:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 37 pkt.
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie - 28 pkt.
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza w Lubaniu - 33 pkt.
  4. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 28 pkt.
  5. Gimnazjum Publiczne w Olszynie - 27 pkt.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0079
Designed by:
ver. 2.5.1