Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"To nasze - nie śmieć"
Protokół rozstrzygnięcia międzyszkolnego konkursu
na najczyściejszy teren będący pod opieką placówki
pod hasłem "To nasze - nie śmieć"
dokonanego dnia 5 listopada 2008r. w siedzibie
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - Kierownik RCEE w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
Stwierdza, co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły z terenu miasta Lubania:
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
 2. W czasie trwania konkursu zgłoszone tereny zostały zwizytowane przez pracowników RCEE.
 3. W listopadzie do siedziby RCEE zostały dostarczone sprawozdania.
 4. W miesiącu listopadzie 2008r. komisja w wyżej wymienionym składzie dokonała ponownej wizytacji, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniach.
 5. Komisja stwierdza, że uczestniczące w konkursie szkoły wykazały starania o większą estetykę terenów będących pod ich opieką.
Postanowiła też nagrodzić wszystkie szkoły, które spełniły warunki regulaminowe, (porządkowały teren i dostarczyły sprawozdania).
Szkoły opiekując się wybranymi przez siebie terenami przyczyniły się do poprawy ich stanu estetycznego.
Wobec powyższego placówki uczestniczące w konkursie otrzymują zestaw książek o tematyce przyrodniczej do bibliotek szkolnych.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0181
Designed by:
ver. 2.5.1