Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Sprzątanie Świata, Polska 2006"
Prodotkół nagrodzenia szkół
za najelepiej przeprowadzoną akcję
Sprzątania Świata 2006
Lubańska Wiosna Ekologiczna 2006
Komisja w składzie:
  1. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
  3. Beata Gołowenko - st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
po przeprowadzonej obserwacji terenowej oraz zapoznaniu się z dostarczoną kartą informacyjną postanowiła nagrodzić następujące szkoły za najlepsze przeprowadzenie akcji:
  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu.
Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.

Komisja gratuluje nagrodzonym.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0198
Designed by:
ver. 2.5.1