Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Rady na odpady"
protokół z rozstrzygnięcia kampanii i konkursu zbiórki selektywnej
dokonanego dnia 19 listopada 2009 roku w siedzibie
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Michał Turkiewicz - Prezes ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu,
 2. Jan Sajan - dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu,
 4. Agnieszka Marcinkowska - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu,
stwierdza co następuje:
 1. Do udziału w kampanii i konkursie zgłosiły się 24 placówki. Czynny udział wzięły 23 placówki.
  Zgłoszono udział ogółem: 4025 uczestników (w tym: 3663 uczniów, 332 przedszkolaków i 30 osób dorosłych.
 2. Placówki uczestniczące w kampanii i konkursie uzyskały następującą ilość punktów według oceny wyników: zbiórki, sprawności szkoły, zagrożenia dla środowiska wyselekcjonowanych asortymentów, projektów kampanii i działań w placówkach oraz przeprowadzonych działań w środowisku lokalnym.
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 41,08
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 299,47
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 52,69
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 74,58
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 172,51
  6. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 132,90
  7. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 134,39
  8. Szkoła Podstawowa w Radostowie - 43,80
  9. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 108,65
  10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - 111,66
  11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie - 258,98
  12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie - 61,66
  13. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 174,99
  14. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 40,79
  15. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach - 98,42
  16. Gminne Gimnazjum w Olszynie - 52,56
  17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 62,67
  18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu - 96,47
  19. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu - 46,47
  20. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu -102,52
  21. Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu - 35,47
  22. Świetlica Socjoterapeutyczna Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - 44,01
  23. Warsztaty Terapii Zajęciowej - 64,94
  24. Ogółem zebrano: - 39.700,55 kg makulatury, 15.267,50 kg szkła, 7.741,52 kg tworzyw sztucznych i 718,95 kg baterii.
   Razem: 63.428,52 kg. Sprawność ogólna zbiorki wynosi: 15,75 kg/osobę.
   Do Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu przekazano: 32.240 kg makulatury, 11.825 kg szkła,7.741,52 kg tworzyw sztucznych i 367,70 kg baterii.
   Razem: 52.174,22 kg. Sprawność ogólna zbiórki wynosi:12,96 kg/osobę.
 3. Komisja postanowiła przyznać
  1. miejsca następującym placówkom:
   I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
   II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie
   III miejsce - Szkoła podstawowa w Kościelniku
   III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
   IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
   IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
   V miejsce - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
   V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
   V miejsce - Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
   VI miejsce - Gimnazjum w Pisarzowicach
   VI miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lubaniu
   VII miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  2. wyróżnienia następującym placówkom:
   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
   • ZSP im. KZL w Lubaniu
   • Warsztaty Terapii Zajęciowej
   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
   • Gminne Gimnazjum w Olszynie
  3. nagrody za udział następującym placówkom:
   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
   • Szkoła Podstawowa w Radostowie
   • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
   • Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
   • Świetlica Socjoterapeutyczna PCPR w Lubaniu
   • Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu
 4. Komisja postanowiła:
  • Nagrodzić wszystkie placówki (nagrody w postaci: oprogramowania komputerowego, sprzętu RTV, apteczek turystycznych, pomocy szkolnych i książek), które zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w dniu 26 listopada 2009 roku w Sali Rajców lubańskiego ratusza.
  • Zgodnie z regulaminem nagrodzić następujące osoby:
   • wyróżnione przez lidera Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu: Aleksandra Oberda uczennica klasy V, Pani Elżbieta Przygoda i Pan Ryszard Harapin;
   • wyróżniony przez lidera Szkoły Podstawowej nr 2 w Olszynie Patryk Szymański uczeń klasy VI; Andrzej Pilski;
   • wyróżniony przez lidera Gimnazjum nr 1 w Lubaniu Mateusz Kowalczyk uczeń klasy III;
   • wyróżnieni przez lidera Szkoły Podstawowej w Kościelniku: Aleksandra Ralcewicz uczennica kl. VI, Pani Halina Frencer i Pani Dorota Pater.
  • Wyróżnić 24 liderów uczestniczących w kampanii placówek, którzy otrzymają w nagrodę ufundowaną przez Urząd Miasta Lubań publikację - album p.t. "Lubań - polubisz to miejsce".
  • Na finał zaprosić liderów, dyrektorów nagrodzonych i wyróżnionych placówek, przedstawicieli miasta Lubań, powiatu Lubańskiego i gmin ościennych oraz przedstawicieli środków przekazu.
 5. Komisja postanowiła ogłosić wyniki i efekty rzeczowe konkursu na stronie internetowej RCEE, miasta Lubań i powiatu lubańskiego oraz poinformować społeczność lokalną za pośrednictwem środków przekazu.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0141
Designed by:
ver. 2.5.1