Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Rady na odpady 2008"
Protokół rozstrzygnięcia konkursu
zbiórki selektywnej
p.t.: "Rady na odpady 2008"
dokonanego dnia 7 listopada 2008r. w siedzibie
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Michał Turkiewicz - Prezes ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu,
 2. Jan Sajan - dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 3. Agnieszka Wierzbicka - Kierownik RCEE w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łasica - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
Stwierdza, co następuje:
 1. Do udziału w konkursie zgłosiło się 24 placówek, ostatecznie udział wzięło 20. Udział wzięło 3.676 uczniów.
 2. Komisja stwierdza, że szkoły uczestniczące uzyskały następującą ilość punktów:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 64,82
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 199,4
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 62,04
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 87,87
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 151
  6. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 176,5
  7. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 110,24
  8. Szkoła Podstawowa w Radostowie - 69,69
  9. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 80,67
  10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - 163,77
  11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie - 116,19
  12. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 139
  13. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 53,65
  14. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 57,46
  15. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach - 126,67
  16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 56,41
  17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu - 96,44
  18. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu - 88,75
  19. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu - 57,62
  20. Świetlica Socjoterapeutyczna Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - 85,1
  Ogółem zebrano - 47.654 kg makulatury, 20.289 kg szkła i 7.077 kg tworzyw sztucznych. Sprawność ogólna zbiórki wynosi 20,40 kg/osobę.
 3. Dokonano oceny zbiórki selektywnej odpadów wg. wyników zbiórki, wskaźnika sprawności szkoły i zagrożenia dla środowiska wyselekcjonowanych asortymentów.
 4. Komisja postanowiła przyznać
  1. miejsca następującym szkołom:
   1. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
   2. miejsce - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
   3. miejsce - Szkoła podstawowa nr 1 w Olszynie
   4. miejsce - Szkoła Podstawowa w Kościelniku
   5. miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
   6. miejsce - Gimnazjum w Pisarzowicach
   7. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie
  2. wyróżnienia następującym szkołom:
   • Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
   • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lubaniu
   • Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
   • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
   • Świetlica Socjoterapeutyczna Pomoc Dziecku i Rodzinie
   • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
   • Szkoła Podstawowa w Radostowie
  3. nagrody za udział następującym szkołom:
   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
   • Przedszkole nr 3 w Lubaniu
   • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
   • ZSP im KZL w Lubaniu
   • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
 5. Komisja postanowiła:
  • nagrodzić wszystkie szkoły, które otrzymają nagrody w postaci sprzętu komputerowego i RTV na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
  • Na finał zaprosić dyrektorów oraz liderów nagrodzonych i wyróżnionych szkół, przedstawicieli miasta i powiatu, przedstawicieli środków przekazu.
 6. Komisja postanowiła ogłosić wyniki i efekty rzeczowe konkursu na stronie internetowej RCEE oraz poinformować społeczność lokalną za pośrednictwem środków przekazu.
 7. Komisja dołącza do protokołu:
  1. Tabelę wyników wskaźnikowych.
  2. Tabelę rzeczywistej zbiórki odpadów.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0143
Designed by:
ver. 2.5.1