Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
Rady naodpady 2005
Rozstrzygnięcie dokonane 3 listopada 2005r. w siedzibie Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu.
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Ryszard Drobnicki - Prezes ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 2. Jan Sajan - dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych ZgiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
 4. Beata Gołowenko - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
Stwierdza co następuje:
 1. Do udziału w konkursie zgłosiło się 19 placówek.
  Ostatecznie aktywnie uczestniczyło w konkursie 18 placówek - 4179 uczniów.
 2. Komisja stwierdza, że szkoły uczestniczące uzyskały następującą ilość punktów wskaźnikowych:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 13,96
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 56,02
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 36,66
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 22,48
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 124,37
  6. Szkoła Podstawowa w Platerówce - 69,39
  7. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 99,39
  8. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 52,70
  9. Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 56,32
  10. Szkoła Podstawowa w Zarębie - 27,29
  11. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 39,34
  12. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 17,24
  13. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 3,83
  14. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach - 26,17
  15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 31,35
  16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu - 83,56
  17. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu - 8,27
  18. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu - 12,32
  Ogółem zebrano - 84913 kg makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Sprawność ogólna zbiórki wynosi 20,32 kg/osobę.
 3. Dokonano oceny zbiórki selektywnej odpadów wg. wskaźnika sprawności szkoły i zagrożenia dla środowiska wyselekcjonowanych asortymentów.
 4. Komisja postanowiła przyznać miejsca następującym szkołom:
  1. miejsce - Szkoła Podstawowa w Kościelniku
  2. miejsce - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
  3. miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  4. miejsce - Szkoła Podstawowa w Platerówce
  5. miejsce - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
  6. miejsce - Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
  7. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Lubaniu
  8. miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  9. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  10. miejsce - ZSP im. KZL w Lubaniu
  oraz wyróżnienia:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa w Zarębie
  • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
  • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
  • Gimnazjum w Pisarzowicach
  • Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
  • Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
 5. Komisja postanowiła tez wyróżnić i uhonorować nauczycieli szczególnie zaangażowanych w realizację zadań konkursowych w osobach:
  1. SP 1 Lubań : Helena Wojnowska
  2. SP 2 Lubań : Elżbieta Ciesiołkiewicz, Joanna Tuszyńska - Wiza
  3. SP 3 Lubań : Dorota Głuszek, Ewa Skotnicka
  4. SP 4 Lubań : Beata Hanka, Beata Kwiecińska
  5. SP Kościelnik : Anna Halwa
  6. SP Platerówka : Jolanta Bartnikowska, Janina Jewiarz
  7. SP Pisarzowice : Grażyna Jarosiewicz
  8. SP Radogoszcz : Waldemar Rink, Bogumiła Dyl
  9. SP Siekierczyn : Alicja Barabola
  10. SP Zaręba : Ewa Russjan
  11. Gim.1 Lubań : Grażyna Urbaniak
  12. Gim.2 Lubań : Izabela Bieza-Waśniewska
  13. Gim.3 Lubań : Maria Sawicka,
  14. Gim. Pisarzowice : Anna Wyka-Owsiuk
  15. ZSP im. KZL Lubań : Monika Mela
  16. SOS-W Lubań : Edyta Chojnacka, Małgorzata Kozłowska, Lidia Skotnicka
  17. PM 1 Lubań : Izabela Zając
  18. PM 3 Lubań : Jolanta Kazan
 6. Komisja postanowiła:
  • nagrodzić wszystkie szkoły, które otrzymają nagrody w postaci sprzętu komputerowego i RTV na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
  • Na finał zaprosić dyrektorów nagrodzonych i wyróżnionych szkół, przedstawicieli miasta i powiatu, przedstawicieli środków przekazu.
 7. Komisja postanowiła ogłosić wyniki i efekty rzeczowe konkursu na stronie internetowej RCEE oraz poinformować społeczność lokalną za pośrednictwem środków przekazu.
 8. Komisja dołącza do protokołu:
  1. Tabelę wyników wskaźnikowych
  2. Tabelę punktacyjną
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0127
Designed by:
ver. 2.5.1