Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Rady na odpady 2006"
Rozstrzygnięcie konkursu zbiórki selektywnej
dokonane dnia 6 listopada 2006 roku
w siedzibie Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Michał Turkiewicz - Prezes ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 2. Jan Sajan - dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
 4. Beata Gołowenko - st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
Stwierdza, co następuje:
 1. Do udziału w konkursie zgłosiło się 19 placówek.
  Ostatecznie aktywnie uczestniczyło w konkursie 16 placówek - 3908 uczniów.
 2. Komisja stwierdza, że szkoły uczestniczące uzyskały następującą ilość punktów wskaźnikowych:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 9,33
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 57,88
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 30,61
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 20,59
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 75,91
  6. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 56,49
  7. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 23,73
  8. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 24,26
  9. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 25,50
  10. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 17,70
  11. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 6,94
  12. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach - 13,69
  13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 10,54
  14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu - 26,83
  15. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu - 38,68
  16. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu - 10,00

  Ogółem zebrano - 52260 kg makulatury, szkła i tworzyw sztucznych.
  Sprawność ogólna zbiórki wynosi 13,37 kg/osobę.
 3. Dokonano oceny zbiórki selektywnej odpadów wg. wskaźnika sprawności szkoły i zagrożenia dla środowiska wyselekcjonowanych asortymentów.
 4. Komisja postanowiła przyznać miejsca w dwóch kategoriach:
  • szkoły z terenu miasta Lubań
  • szkoły spoza miasta Lubań.
 5. Komisja postanowiła przyznać
  1. miejsca następującym szkołom:
   szkoły z terenu miasta Lubań:
   • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
   • II miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
   • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
   • IV miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
   • V miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
   • VI miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
   • VII miejsce Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   szkoły spoza miasta Lubań:
   • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Kościelniaku
   • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
   • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
   • IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
  2. wyróżnienia następującym szkołom:
   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
   • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
   • Gimnazjum w Pisarzowicach
   • ZSP im. KZL w Lubaniu
   • Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
 6. Komisja postanowiła też wyróżnić i uhonorować nauczycieli szczególnie zaangażowanych w realizację zadań konkursowych w osobach:
  1. SP 1 Lubań: Helena Wojnowska
  2. SP 2 Lubań: Elżbieta Ciesiołkiewicz
  3. SP 3 Lubań: Dorota Głuszek
  4. SP 4 Lubań: Beata Hanka, Beata Kwiecińska
  5. SP Kościelnik: Anna Halwa
  6. SP Pisarzowice: Grażyna Jarosiewicz, Barbara Misztal
  7. SP Radogoszcz: Waldemar Rink
  8. SP Siekierczyn: Alicja Barabola,
  9. Gim.1 Lubań: Grażyna Urbaniak
  10. Gim.2 Lubań: Izabela Bieza-Waśniewska
  11. Gim.3 Lubań: Maria Sawicka
  12. Gim. Pisarzowice: Anna Wyka-Owsiuk
  13. ZSP im. KZL Lubań: Monika Mela
  14. SOS-W Lubań: Edyta Chojnacka, Małgorzata Kozłowska, Lidia Skotnicka
  15. PM 1 Lubań: Izabela Zając, Ewa Mytych, Alicja Kleszcz
  16. PM 3 Lubań: Jolanta Kazan
 7. Komisja postanowiła :
  • nagrodzić wszystkie szkoły, które otrzymają nagrody w postaci sprzętu komputerowego i RTV na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
  • Na finał zaprosić dyrektorów nagrodzonych i wyróżnionych szkół, wyróżnionych nauczycieli, przedstawicieli miasta i powiatu, przedstawicieli środków przekazu.
 8. Komisja postanowiła ogłosić wyniki i efekty rzeczowe konkursu na stronie internetowej RCEE oraz poinformować społeczność lokalną za pośrednictwem środków przekazu.
 9. Komisja dołącza do protokołu:
  1. Tabelę wyników wskaźnikowych.
  2. Tabelę punktacyjną.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0189
Designed by:
ver. 2.5.1