Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
Rady na Odpady - zbiórki selektywnej
dokonanego dnia 3 listopada 2004 roku w siedzibie Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Ryszard Drobnicki - Prezes ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 2. Jan Sajan - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu
 3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
 4. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu
Stwierdza co następuje:
 1. Do udziału w konkursie zgłosiło się 14 szkół:
  Ostatecznie aktywnie uczestniczyło w konkursie 12 szkół - 3481 uczniów.
 2. Uczestniczyły następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku
  6. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
  7. Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
  8. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  9. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
  10. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach
  11. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
  12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
  Ogółem zabrano - 60.535 kg makulatury, szkła i butelek PET. Sprawność ogólna zbiórki wynosi 17,39 kg/osobę, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniej edycji.
 3. Dokonano oceny:
  1. Zbiórki selektywnej odpadów wg. wskaźnika sprawności szkoły i stopnia zagrożenia dla środowiska wyselekcjonowanych asortymentów.
 4. Komisja stwierdziła, że poszczególne szkoły uzyskały następującą ilość punktów wskaźnikowych:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 6,87
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 39,46
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 42,51
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 24,68
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 83,81
  6. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 63,78
  7. Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 19,59
  8. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 27,15
  9. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 9,24
  10. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach - 103,85
  11. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 15,63
  12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu - 53,04
 5. Komisja postanowiła:
  1. Nagrodzić wszystkie szkoły, które otrzymają nagrody w postaci sprzętu komputerowego i RTV na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
  2. Na finał zaprosić dyrektorów nagrodzonych i wyróżnionych szkół, przedstawicieli miasta i powiatu, przedstawicieli środków przekazu.
 6. Komisja postanowiła ogłosić wyniki i efekty rzeczowe konkursu na stronie internetowej RCEE w Lubaniu oraz poinformować społeczność lokalną za pośrednictwem środków przekazu.
 7. Komisja dołącza do protokołu, jako jego integralną część:
  1. Tabelę wyników wskaźnikowych.
  2. Tabelę punktacyjną.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0139
Designed by:
ver. 2.5.1