Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza 2009"
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
"Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza"
dokonanego dnia 20 lutego 2009r.
w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Tomasz Bernacki - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Lubania,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Kazimierz Wojciechowski - przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK "Pogórze Izerskie" w Lubaniu, członek LSE "Agenda 21",
 4. Agnieszka Łasica - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.
dokonała oceny wykonania budek lęgowych dla ptaków wg. następujących kryteriów:
 • prawidłowość wykonania budek,
 • ilość wykonanych prawidłowo budek,
 • terminowość wykonania zadania.
Komisja stwierdza, że wykonano 63 budki z następujących szkół:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
 4. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Pięć budek nie spełniło wymogów regulaminu (nieprawidłowy materiał, wadliwa konstrukcja nie zgodna z wymogami wzorca).
Komisja postanowiła przyznać:
 • S Z C Z E G Ó L N E   W Y R Ó Ż N I E N I A:
  Szkoły podstawowe
  1. Elżbieta Pająk kl. V b SP nr 2 w Lubaniu - budka dla sowy
  2. Marta Surma kl. V a SP nr 2 w Lubaniu
  3. Gabriela Lubas kl. II c SP nr 4 w Lubaniu
  4. Klaudia Jabczyńska kl. V b SP nr 4 w Lubaniu
  5. Konrad Skrzypiec kl. 1-3 SP SOSW
  6. Patrycja Ogaza kl. 1-3 SP SOSW
  7. Mateusz Jedliński kl. V b SP nr 4 w Lubaniu (szt.2)
  8. Kuba Zawadzki kl. V b SP nr 4 w Lubaniu (szt. 2)
  9. Filip Majszczyk kl. V b SP nr 4 w Lubaniu
  10. Mateusz Szewczyk kl. V d SP nr 4 w Lubaniu
  11. Krzysztof Zborowski kl. VI SP nr 2 w Lubaniu
  12. Karolina Zborowska kl. VI SP nr 2 w Lubaniu
  13. Katarzyna Zborowska kl. V b SP nr 2 w Lubaniu
  14. Kacper Waśniewski kl. IV b SP nr 4 w Lubaniu
  15. Paulina Kalinowska kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  16. Bartosz Sujecki kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  17. Krystian Wasiak kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  18. Miłosz Konefał kl. V a SP nr 1 w Lubaniu
  19. Aleksandra Kobylarz kl. VI b SP nr 1 w Lubaniu
  20. Jakub Kobylarz kl. I c SP nr 1 w Lubaniu
  21. Kornelia Szawurska kl. I c SP nr 1 w Lubaniu
  22. Kornelia Markut kl. I c SP nr 1 w Lubaniu
  23. Karolina Szewczyk kl. I c SP nr 1 w Lubaniu
  24. Karol Kadej - kl. I c SP nr 1 w Lubaniu
  25. Kornelia Sikora - SP nr 1 w Lubaniu
  26. Mateusz Wójcik - kl. I SP nr 1 w Lubaniu
  Gimnazjum
  1. Marcin Kowalski kl. I Gim SOSW
  2. Justyna Siwarska kl. I Gim SOSW - (2 szt.)
  3. KL I z Gim SOSW w Lubaniu - (3 szt.)
  4. Adrian Frydryk kl. III d Gim nr 3 w Lubaniu
  5. Patryk Leszczyński kl. II b Gim nr 3 w Lubaniu
  Szkoły Ponadgimnazjalne
  1. Tomasz Maciejewski kl. II b ZSZ ZSP im KZL w Lubaniu
  2. Adrian Stankiewicz kl. II TA ZSP im KZL w Lubaniu
 • W Y R Ó Ż N I E N I A:
  Szkoły podstawowe
  1. Aleksander Kamyk kl. III SP SOSW w Lubaniu (2 szt.)
  2. Michał Jemioło kl. 1-3 SP SOSW w Lubaniu
  3. Błażej Chmielewski kl. II c SP nr 4 w Lubaniu
  4. Jakub Łamasz kl. V c SP nr 1 w Lubaniu
  5. Marika Skrobek - kl. I SP nr 4 w Lubaniu
  6. Patrycja Bęczarska kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  7. Kamil Popławski kl. V a SP nr 1 w Lubaniu
  Gimnazjum
  1. Rafał Drozdek kl. III Gim SOSW w Lubaniu
  2. Adam Kamyk kl. III Gim SOSW w Lubaniu (2 szt.)
  Szkoły Ponadgimnazjalne
  1. Mateusz Zadka kl. II TA ZSP im. KZL w Lubaniu
  2. Damian Misiak kl. III TG ZSP im KZL w Lubaniu
 • U D Z I A Ł:
  Szkoły podstawowe
  1. Katarzyna Czepiel kl. V SP SOSW w Lubaniu
  2. Joanna Szczepek kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  3. Konrad Szpilczak kl. IV c SP nr 1 w Lubaniu
  4. Mateusz Rolik kl. V a SP nr 1 w Lubaniu
  5. Paulina Więcek kl. VI b SP nr 1 w Lubaniu
  Gimnazjum
  1. Katarzyna Kunec kl. II Gim SOSW w Lubaniu
  2. Alan Kaczmarski kl. I Gim SOSW w Lubaniu
Uroczyste wręczenie nagród dla osób wymienionych w protokole odbędzie się w dniu 31 marca o godz. 11:00 w Sali Rajców ratusza miejskiego.
Nagrodzonym gratulujemy!
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0082
Designed by:
ver. 2.5.1