Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Młodzieżowy lider Edukacji Ekologicznej Ziemi Lubańskiej 2008"
Protokół rozstrzygnięcia konkursu powiatowego
p.t.: "Młodzieżowy lider Edukacji Ekologicznej Ziemi Lubańskiej 2008"
dokonanego dnia 14 listopada 2008r. w siedzibie
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 2. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Aleksandra Fink - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania,
 4. Agnieszka Łasica - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu,
 5. Kazimierz Wojciechowski - przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK "Pogórze Izerskie" w Lubaniu, członek LSE "Agenda 21"
Stwierdza, co następuje:
 1. Wpłynęły dwa wnioski nominacyjne z placówek oświatowych:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
  • ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu.
 2. Nominowanymi do tytułu "Młodzieżowy Lider Edukacji Ekologicznej' 2008" z placówek oświatowych zostali:
  1. Katarzyna Kożuch z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
  2. Mateusz Kotliński ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu
  3. Marcin Kotliński ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu
 3. RCEE O/MBP w Lubaniu przedstawiło nominację do tytułu "Młodzieżowy Lider Edukacji Ekologicznej' 2008" następujących osób:
  1. Aleksandra Godek uczennica ZSP im. A. Mickiewicza
  2. Maciej Mołdoch uczeń ZSP im. A. Mickiewicza
 4. Uzasadnienia nominacji:
  1. Katarzyna Kożuch, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu chętnie uczestniczy w konkursach. W roku 2008 otrzymała nagrodę w konkursie p.t. "Obszar Natura 2000 skarbem regionu" zorganizowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz wyróżnienie w konkursie "Eko-Planeta" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
  2. Mateusz i Marcin Kotlińscy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu wykonali specjalne budki letnie dla nietoperzy, opiekowali się ptakami w okresie zimowym, aktywnie uczestniczyli w pracach Szkolnego Koła Przyrodniczego oraz w kampanii "Rady na odpady' 2008".
  3. Aleksandra Godek, aktualnie uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, aktywnie uczestniczyła w działaniach proekologicznych już od szkoły podstawowej. Pełniła funkcję przewodniczącej Sesji Młodych Ekologów' 2006 oraz członka komisji uchwał i wniosków Sesji Młodych Ekologów' 2007. Uczestniczyła w wielu edycjach konkursów wiedzy o bioregionie organizowanych przez RCEE. Bardzo aktywnie uczestniczyła w projekcie polsko-niemieckim p.t. "Saksońskie ekomobile w Euroregionie Nysa", jako członek zespołu z Gimnazjum nr 1 w Lubaniu uczestniczącym w projekcie.
  4. Maciej Mołdoch, aktualnie uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, jest "weteranem" wszystkich konkursów wiedzy o bioregionie organizowanych przez RCEE od 2001 r. p.t. "Doliną rzeki Kwisy" i od 2002 r. p.t. "W krainie łużyckich (wulkanów, skarbów, lasów mokradeł, osobliwości)". Bardzo aktywnie uczestniczyła w projekcie polsko-niemieckim p.t. "Saksońskie ekomobile w Euroregionie Nysa", jako członek zespołu z Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie uczestniczącym w projekcie.
 5. Laureaci tytułu "Młodzieżowy Lider Edukacji Ekologicznej' 2008" otrzymają dyplomy i cenne nagrody książkowe.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0144
Designed by:
ver. 2.5.1