Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
Międzyszkolny konkurs na najbardziej czysty teren będący pod opieką placówki
Rozstrzygnięcie dokonane 13 czerwca 2005r. w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
 3. Agnieszka Łoś - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu
Komisja stwierdza, co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiło się 7 szkół z terenu miasta Lubania:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  • Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu
  • Zespół Szkół Ponadgimazjalnych im.KZL w Lubaniu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
 2. W okresie od października 2004r. do maja 2005r. zgłoszone tereny zostały zwizytowane przez pracowników RCEE.
 3. W miesiącu maju 2005r. do siedziby RCEE zostały dostarczone sprawozdania z wykonanych prac przez następujące placówki:
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  • Gimnazjum nr1 im St. Wyspiańskiego w Lubaniu,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im KZL w Lubaniu.
 4. W miesiącu czerwcu 2004r. komisja w wyżej wymienionym składzie dokonała ponownej wizytacji, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniach.
 5. Komisja stwierdza, że uczestniczące w konkursie szkoły wykazały starania o większą estetykę terenów będących pod ich opieką.
  Postanowiła też nagrodzić wszystkie szkoły, które spełniły warunki regulaminowe, (porządkowały teren i dostarczyły sprawozdania).
 6. Szczególnie wyróżnione zostały placówki, które działały na bardzo trudnym terenie, w miejscach chętnie odwiedzanych przez osoby niedostosowane społecznie.
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  III miejsce - Gimnazjum nr 1 im St. Wyspiańskiego w Lubaniu
Pozostałe szkoły, opiekując się wybranymi przez siebie terenami również przyczyniły się do poprawy i stanu estetycznego. Wobec powyższego Wszystkie placówki otrzymują sprzęt ogrodniczy do wykorzystania na swoich terenach przy szkolnych
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0145
Designed by:
ver. 2.5.1