Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
Ogród w przyjaźni z naturą
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu z cyklu "EKOLOGICZNIE I ESTETYCZNIE"
dokonanego dnia 28 października 2009 roku
w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja w składzie:
  1. Tomasz Bernacki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań,
  2. Aleksandra Fink - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu
  3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu,
  4. Agnieszka Marcinkowska - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.
stwierdza co następuje:
  1. Do konkursu zgłosiło się 16 osób i jedna wspólnota mieszkaniowa (w której czynny udział w pracach ogrodniczych szczególnie angażują się trzy osoby)
  2. Komisja dokonała oceny ogrodów pod względem obecności, możliwości życia i rozwoju wielu zwierzętom np.: pierścienicom, mięczakom, pożytecznym owadom, płazom, gadom, ptakom oraz roślinom ochronnym i umożliwiającym życie i rozwój motylom. Ważnym elementem ocenianych ogrodów było bezpieczeństwo dla ludzi, roślin i zwierząt, brak stosowania agresywnej chemii. W każdym z kontrolowanych ogrodów stwierdzono wyszczególnione miejsce przeznaczone na wypoczynek właścicieli, co było jednym z istotnych elementów oceny ogrodu
  3. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursów ze szczególnym wyróżnieniem ogrodu Państwa Ewy i Grzegorza Czerskich za jego ekologiczne zagospodarowywanie oraz ogrodu Pani Janiny Konckiej za przygotowanie specjalnych miejsc dla owadów.
  4. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci: praktycznego poradnika p.t. "Zioła z apteki natury" oraz kompletów narzędzi przydatnych do prac ogrodniczych.
Nagrody zostały wręczone w siedzibie RCEE
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkurs i gratuluje nagrodzonym!
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0116
Designed by:
ver. 2.5.1