Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Ekologicznie i estetycznie - Ogród w przyjaźni z naturą"
Protokół rozstrzygnięcia konkursu z cyklu
"Ekologicznie i estetycznie"
p.t.: "Ogród w przyjaźni z naturą"
dokonanego dnia 28 października 2008r. w siedzibie
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
  1. Aleksandra Fink - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania,
  2. Agnieszka Wierzbicka - Kierownik RCEE w Lubaniu,
  3. Agnieszka Łasica - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
  4. Kazimierz Wojciechowski - przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK "Pogórze Izerskie" w Lubaniu, członek LSE "Agenda 21"
Stwierdza, co następuje:
  1. Do konkursu zgłosiło się 9 osób i jedna wspólnota mieszkaniowa (w której czynny udział w pracach ogrodniczych szczególnie angażują się cztery osoby)
  2. Komisja dokonała oceny ogrodów pod względem obecności, możliwości życia i rozwoju wielu zwierzętom np.: pierścienicom, mięczakom, pożytecznym owadom, płazom, gadom, ptakom oraz roślinom ochronnym i umożliwiającym życie i rozwój motylom. Ważnym elementem ocenianych ogrodów było bezpieczeństwo dla ludzi, roślin i zwierząt, brak stosowania agresywnej chemii. W każdym z kontrolowanych ogrodów stwierdzono wyszczególnione miejsce przeznaczone na wypoczynek właścicieli, co było jednym z istotnych elementów oceny ogrodu.
Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursów z szczególnym wyróżnieniem ogrodu Państwa Ewy i Grzegorza Czerskich.
Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci: praktycznego poradnika p.t. "Wielka księga ogrodnika i działkowca" oraz kompletów narzędzi ręcznych przydatnych do prac ogrodniczych.
Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej w tym celu uroczystości w listopadzie 2008 w siedzibie RCEE.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym!!!
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0156
Designed by:
ver. 2.5.1