Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Doliną rzeki Kwisy - z biegiem rzeki od gór w doliny"
Protokół rozstrzygnięcia konkursu powiatowego dokonanego dnia 12 listopada 2009r. w siedzibie
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Regina Wojewoda - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Agnieszka Marcinkowska - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu,
stwierdza co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiło się 29 szkół z obszaru ZG "Kwisa".
  Ostatecznie udział wzięło 28 szkół z 11 gmin ZG "Kwisa"
  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
  5. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach,
  6. Szkoła Podstawowa w Ławszowej,
  7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
  8. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,
  9. Szkoła Podstawowa w Świeradowie Zdroju,
  10. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.,
  11. Szkoła Podstawowa w Świętoszowie,
  12. Szkoła Podstawowa w Czernej,
  13. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
  14. Szkoła Podstawowa w Wykrotach,
  15. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
  16. Szkoła Podstawowa w Gościszowie,
  17. Szkoła Podstawowa w Godzieszowie,
  18. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  19. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  20. Gimnazjum w Olszynie,
  21. Gimnazjum w Leśnej,
  22. Gimnazjum w Pisarzowicach,
  23. Gimnazjum w Wykrotach,
  24. Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych - Gimnazjum w Mirsku
  25. ZSP w Świeradowie Zdroju - Gimnazjum
  26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
  27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu
  28. Liceum Ogólnokształcące w Mirsku
 2. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 28 drużyn.
 3. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.
 4. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów Najwyższe lokaty uzyskały:
  1. poziom podstawowy:
   I miejsce - Szkoła Podstawowa w Kościelniku
   II miejsce - Szkoła Podstawowa w Świętoszowie
   III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie
  2. poziom gimnazjalny:
   I miejsce - Gimnazjum w Wykrotach
   II miejsce - Gimnazjum w Olszynie
   III miejsce - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
  3. poziom ponadgimnazjalny:
   I miejsce - ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu
   II miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Mirsku
 5. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
 6. Drużyna i jej promotor z uzyskanym najwyższym wskaźnikiem procentowym poprawności odpowiedzi otrzymuje dodatkowo Album p.t. "Z biegiem Kwisy".
 7. Nagrodę specjalną otrzymuje Maciej Mołdoch z Olszyny za uczestnictwo we wszystkich edycjach konkursu : od klasy IV Szkoły Podstawowej do klasy maturalnej.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0165
Designed by:
ver. 2.5.1