Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
Doliną rzeki Kwisy
Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego dokonane 12 października 2004r. w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łoś - stażysta Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.
 1. Do konkursu zgłosiło się 22 szkoły z powiatu lubańskiego:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie,
  8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
  9. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach,
  10. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,
  11. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
  12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie Zdroju,
  13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju,
  14. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
  15. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  16. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  17. Gimnazjum w Leśnej,
  18. Gimnazjum w Olszynie,
  19. Gimnazjum w Pisarzowicach,
  20. Gimnazjum w Świeradowie Zdroju,
  21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,
  22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.
 2. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 22 drużyny z 21 szkół. Gimnazjum w Leśnej nie stawiło się. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL otrzymał zgodę na wystawienie 2 drużyn z 2 typów szkół należących do Zespołu.
 3. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.
 4. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów, zajmując miejsca:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 28,5
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 13
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 15,5
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 35
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 19,5
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - 15
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie - 15,5
  8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie - 10,5
  9. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 13,5
  10. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 19,5
  11. Szkoła Podstawowa w Smolniku - 19,5
  12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie Zdroju - 20,5
  13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju - 22
  14. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 35
  15. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 27,5
  16. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 17
  17. Gimnazjum w Olszynie - 26,5
  18. Gimnazjum w Pisarzowicach - 29
  19. Gimnazjum w Świeradowie Zdroju - 22
  20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach - 19,5
  21. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 27,5
  22. Liceum Profilowane Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 12
  Najwyższe lokaty uzyskały:
  w kategorii szkół podstawowych
  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju
  w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  1. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  2. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach
  3. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu oraz Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
 5. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników, którzy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym. Dziękuje nauczycielom oraz pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM w Lubaniu zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0147
Designed by:
ver. 2.5.1