Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Doliną rzeki Kwisy"
Rozstrzygnięcie III edycji konkursu powiatowego wiedzy o bioregionie.
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu,
stwierdza, co następuje:
 1. Do konkursu zgłosiło się 16 szkół z powiatu lubańskiego:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie,
  8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
  9. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,
  10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie Zdroju,
  11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju,
  12. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
  13. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  14. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
  15. Gimnazjum nr 1 w Świeradowie Zdroju
  16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
 2. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 17 drużyn z 16 szkół. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL otrzymał zgodę na wystawienie 2 drużyn z braku zgłoszeń z innych szkół.
 3. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.
 4. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów: zajmując miejsca:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu - 39
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - 31
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - 31
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu - 50
  5. Szkoła Podstawowa w Kościelniku - 35
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - 32
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie - 28
  8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie - 27
  9. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy - 24
  10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie Zdroju - 30
  11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju - 39
  12. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - 45
  13. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu - 29
  14. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu - 34
  15. Gimnazjum nr 1 w Świeradowie Zdroju - 44
  16. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 36
  17. Liceum Wojskowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 31
  Najwyższe lokaty uzyskały:
  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu i Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju
  3. Szkoła Podstawowa w Kościelniku
  1. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  2. Gimnazjum nr 1 w Świeradowie Zdroju
  3. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 36
 5. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników, którzy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym. Dziękuje nauczycielom oraz pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM w Lubaniu zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0161
Designed by:
ver. 2.5.1