Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Czyste miasto"
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dokonane dnia 18 października 2004r w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Komisja w składzie:
 1. Joanna Czyż - podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Beata Gołowenko - specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łoś - stażysta RCEE w Lubaniu.
Stwierdza, co następuje:
 1. Na konkurs wpłynęło 65 prac z następujących placówek:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  5. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
  6. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu,
  9. Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu.
 2. 53 prace nie spełniły wymagań regulaminowych, a w tym:
  • prace nie spełniające wymogów plakatu; Plakat to artystyczny gatunek grafiki użytkowej, spełniający funkcje informacji, reklamy, propagandy lub agitacji politycznej,
  • prace nie opatrzone niezbędnymi informacjami (brak imienia i nazwiska autora lub nazwy placówki);
 3. Jedynie 12 prac spełniło wymogi plakatu.
 4. IV. Z czego nagrodzono 7 prac. Przyznano nagrodę specjalną Miłoszowi Ciesiołkiewiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu oraz wyróżniono prace następujących autorów:
  1. Aleksandra Sawicka - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
  2. Kasia Kilimnik - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
  3. Piotr Partyka - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
  4. Paula Roszkowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu
  5. Joanna Krempczyńska - Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu
  6. Katarzyna Mytłosz i Natalia Calgucka - Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedzin przyrodniczych na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.
 6. Plakat wyróżniony nagrodą specjalną zostanie wydrukowany i rozpowszechniony w lokalnych środkach przekazu, placówkach oświatowo-wychowawczych, administracji państwowej, instytucjach publicznych i placówkach handlowych.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0183
Designed by:
ver. 2.5.1