Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Wyniki konkursów
 
"Bądź przyjacielem przyrody - chroń ją przed ogniem!"
Rozstrzygnięcie III edycji konkursu powiatowego wiedzy o bioregionie dokonane 2 maja 2005r w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.
Komisja konkursowa w składzie:
 1. Małgorzata Wąs - specjalista do spraw funduszy europejskich Agencji Rozwoju Miasta w Lubaniu,
 2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łoś - pracownik RCEE w Lubaniu.
Stwierdza, co następuje:
 1. Na konkurs wpłynęło 95 prac z następujących placówek:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
  5. Szkoła Podstawowa w Pobiednej
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
  7. Szkoła Podstawowa w Uboczu
  8. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
  9. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
  10. Szkoła Podstawowa w Zarębie
  11. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
  12. Szkoła Podstawowa w Smolniku
  13. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
  14. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie
  15. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  16. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
  17. Gimnazjum w Gryfowie
  18. Gimnazjum w Leśnej
  19. Gimnazjum w Pisarzowicach
  20. Gimnazjum w Olszynie
  21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Włosieniu,
  22. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu,
 2. Zakwalifikowano 79 prac. Przyznano 53 nagród książkowych i 11 dyplomów.
 3. 16 prac nie spełniło wymagań regulaminowych, a w tym:
  - 15 prac nie spełnia wymogów plakatu; Plakat to artystyczny gatunek grafiki użytkowej, spełniający funkcje informacji, reklamy, propagandy lub agitacji politycznej,
  - 1 prace nie jest opatrzone niezbędnymi informacjami (brak imienia i nazwiska autora lub nazwy placówki);
 4. Przyznano nagrody w III kategoriach oraz dyplomy następującym autorom:
  • Kategoria I - przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych:
   Wyróżnienia specjalne:
   1. Gabriela Pękala O.P - SP Pisarzowice
   2. Karolina Konopka O.P. - SP Pisarzowice
   3. Anita Celuch kl. II - SP w Uboczu
   4. Justyna Siwarska kl. III - SOS-W w Lubaniu
   5. Baulina Bińczyk kl. II - SP nr 1 w Olszynie
   6. Karolina Szelest kl. II - SP nr 1 w Olszynie
   7. Miłosz Ciesiołkiewicz kl. III - SP nr 2 w Lubaniu
   8. Ksena Wierzbińska O.P. SP nr 1 w Olszynie
   9. Krzysztof Chmiel kl. III b - SP nr 4 w Lubaniu
   10. Anna Sowa kl. III - SP w Radogoszczy
   11. Emila Woźniak kl. III - SP w Radogoszczy
   12. Patrycja Jakubowska kl. III - SP w Pisarzowicach
   13. Elżbieta Owoc kl. III - SP w Pisarzowicach
   Wyróżnienia:
   1. Ewelina Koterba kl. III - SP w Zarębie
   2. Mateusz Szczęśniewicz kl. I - SP w Zarębie
   3. Agata Iwanek kl. III - SP w Zarębie
   4. Gabriela Kożuszyn, Honorata Kożuszyn - nagroda wspólna
   5. Żaneta Miszczuska kl. I - SP w Zarębie
   6. Żaneta Rożko kl. III - SP w Zarębie
  • Kategoria II - klasy IV - VI szkół podstawowych:
   Wyróżnienie specjalne:
   1. Marta Karpińska kl. V Sp. w Pobiednej
   2. Patrycja Sadocha kl. VI - SP w Rębiszowie
   3. Magdalena Piróg kl. VI - SP w Rębiszowie
   4. Roksana Dowhań kl. V - SP w Pobiednej
   5. Natalia Pieśla kl. V - SP nr 1 w Olszynie
   6. Karolina Lelko kl.V- SP nr 1 w Olszynie
   Wyróżnienia:
   1. Edyta Kwaśna SOS-W w Lubaniu
   2. Dominik Poźniuk kl.IVa - SP w Smolniku
   3. Paulina Bijak kl. VI b - SP w Smolniku
   4. Natalia Trzeciak kl. VI b - SP w Smolniku
   5. Ewelina Malecha kl. VI - SP w Pisarzowicach
   6. Paulina Łączna kl. VI a - SP w Smolniku
   7. Karol Golba kl. IV c - SP nr 4 w Lubaniu
   8. Urszula Trzeciak kl. V a - SP w Smolniku
   9. Klaudia Piskorowska kl. V - SP nr 2 w Świeradowie
   10. Dorota Janas kl. V - SP nr 2 w Lubaniu
  • Kategoria III - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
   Wyróżnienia specjalne:
   1. Natalia Jackiewicz kl. III e - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   2. Katarzyna Szymańska kl. III a - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
   3. Katarzyna Klimnik kl. I SOS-W w Lubaniu
   4. Magdalena Truszkowska kl. I f - Gimnazjum w Gryfowie
   5. Katarzyna Wójcik kl. I e - Gimnazjum w Gryfowie
   6. Maria Mudrak kl. III f - Gimnazjum w Leśnej
   7. Paulina Dziczkowska kl. III b - Gimnazjum w Leśnej
   8. Monika Subocz kl. III a - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   Wyróżnienia:
   1. Natalia Lisowska Gimnazjuk w Olszynie
   2. Elżbieta Kordyka kl. III a - Gimnazjum w Pisarzowicach
   3. Justyna Grajewska kl. III b - Gimnazjum w Leśnej
   4. Alicja Trzonek l. III ZSO i P we Włosieniu
   5. Anita Lisowska - Gimnazjum w Olszynie
   6. Małgorzata Polesiak kl. II f - Gimnazjum w Gryfowie
   7. Katarzyna Imiołek kl. II f - Gimnazjum w Gryfowie
   Dyplomy:
   1. Krystian Moskalik, kl. III b - Gimnazjum w Gryfowie
   2. Wojciech Raczek, kl. III b - Gimnazjum w Gryfowie
   3. Andrzej Suchako, kl. III b - Gimnazjum w Gryfowie
   4. Przemysław Belnurek, kl. III b - Gimnazjum w Gryfowie
   5. Marcin Descheppe kl. III b - Gimnazjum w Gryfowie
   6. Ada Radyk kl. I d - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   7. Klaudia Tymińska - Gimnazjum w Olszynie
   8. Paulina Janoszek kl. III c - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   9. Anna Głozak kl. II f - Gimnazjum w Gryfowie
   10. Paulina Dwornik kl. II f - Gimnazjum w Gryfowie
   11. Adela Kunze kl. II ZSZ w Smolniku
   Komisja postanowiła nagrodzić dwie prace za szczególny wyraz artystyczny autorów:
   1. Joanny Matysiewicz z kl. III e Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
   2. Weroniki Szmigiel z kl. II e Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedzin przyrodniczych i opracowań encyklopedycznych na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w dniu 12 maja (czwartek) o godzinie 11,00 w sali konferencyjnej (najniższa kondygnacja) Centrum Łużyckiego w Trecie (naprzeciw Ratusza Miejskiego w Lubaniu).
 6. Dwa plakaty z grupy wyróżnionych specjalnie zostaną wydrukowane i będą rozpowszechniane w ramach Lubańskiej Wiosny Ekologicznej jako element akcji przeciwpożarowej w środowisku przyrodniczym.
Wyniki ostatnich konkursów
Nagrody specjalne
Poprzednie konkursy
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0083
Designed by:
ver. 2.5.1