Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
"Ogród w przyjaźni z naturą"
URZĄD MIASTA LUBAŃ
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO
POSIADAJĄCYCH OGRÓDKI I OGRODY

do udziału w

OTWARTYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

z cyklu "Ekologicznie i estetycznie"

p.t. "Ogród w przyjaźni z naturą".
R E G U L A M I N
 1. CELE KONKURSU:
  • Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę stanu zdrowotnego przyrody, a tym samym naszego miasta, poprzez zakładanie ogrodów przyjaznych naturze oraz
  • promocję osób sprzyjających ochronie przyrody i środowiska.
  • tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska miasta Lubań.
  • wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki.
  • kształcenie zmysłu obserwacji środowiska naturalnego.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  W konkursie mogą wziąć udział
  - indywidualni mieszkańcy posiadający ogrody w mieście Lubań.
  A/Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą pobrać karty zgłoszenia w siedzibie:
  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (przejście pod ratuszem), Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Pl. Lompy w Lubaniu (I piętro); Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7- Dywizji; Informacji Turystycznej przy ul. Brackiej; Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (w ratuszu II piętro).
  B/Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć do końca sierpnia 2009 roku do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej lub Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Pl. Lompy w Lubaniu (I piętro); Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (II piętro ratusza miejskiego).
 3. WARUNKI PODSTAWOWE DLA OGRODU UCZESTNICZĄCEGO W KONKURSIE:
  Ogród winien zapewniać możliwość życia i rozwoju wielu:
  1. zwierzętom n. p:
   1. pierścienicom - dżdżownicom;
   2. mięczakom - winniczkom
   3. owadom - motylom, trzmielom, pszczołom, złotookom, biedronkom, mrówkom rudnicom; biegaczowatym - biegacz złocisty, ogrodowy, liszkarz mniejszy; skorkom; gąsieniczkowatym; bzygowatym; pluskwiakom równoskrzydłym
   4. pajęczakom - krzyżakowatym, skakunowatym, pogońcowatym, osnuwikowatym; drapieżnym roztoczom;
   - kręgowcom całkowicie chronionym n. p:
   1. płazom - żabom, ropuchom, salamandrom, rzekotkom, kumakom, grzebiuszkom,
   2. gadom - padalcom, jaszczurkom, zaskrońcom,
   3. ptakom - jak n. p: sikorki, kowaliki, pliszki, pełzacze, kosy, szpaki, gile, itp.,
   4. ssakom całkowicie chronionym - jeżom, ryjówkom, nietoperzom.
  2. roślinom n. p:
   1. umożliwiającym rozwój i życie motylom:
    - baldaszkowatym, pokrzywom, ostom;
   2. roślinom ochronnym.
 4. W ogrodzie tym jest bezpiecznie dla ludzi, roślin, zwierząt. Nie stosuje się agresywnej chemii, a głównie ochronę ekologiczną, biologiczną i integrowaną!
  Ogród powinien być z jednej strony estetyczny i wielofunkcyjny (ozdobny, wypoczynkowy, użytkowy) a jednocześnie ekologiczny.
 5. OCENA:
  Oceny i wyboru ogrodów spełniających najlepiej warunki przyjaźni z naturą dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli RCEE, WOŚiGP Urzędu Miasta Lubań, LSE „Agenda 21”.
 6. NAGRODY:
  Przewidziane są tylko nagrody indywidualne w postaci wydawnictw ogrodniczych i sprzętu ogrodniczego.

  Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2009 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu;
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronach internetowych: miasta Lubań: www.luban.pl RCEE: www.eko.luban.com.pl; powiatu lubańskiego: www.powiatluban.pl; serwisu: www.luban24.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień.
UWAGA! NIEZBĘDNE INFORMACJE O OGRODACH PRZYJAZNYCH NATURZE PUBLIKOWANE BĘDĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH (podanych wyżej) i na łamach ZIEMI LUBAŃSKIEJ oraz dostępne w RCEE!
Serdecznie zapraszamy do udziału.
W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0068
Designed by:
ver. 2.5.1