Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Zachować krajobraz dla potomnych
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
p.t. "Kwisa w czterech porach roku"
CELE KONKURSU:
 • Promocja rzeki Kwisy ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne, krajobrazowe.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska bioregionu.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 • Kształcenie zmysłu obserwacji środowiska naturalnego.
FORMA:
Fotografia z opisem.

FINAŁ KONKURSU: O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub faxem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
w konkursie mogą wziąć udział:
 • indywidualni uczestnicy młodzieżowi - wiek 13-18 lat;
 • indywidualni uczestnicy dorośli;
 • uczestnicy wykonają 4 zdjęcia, na której zaprezentują Kwisę zgodnie z tematem "Kwisa w czterech porach roku".
 • ważne jest niebanalne spojrzenie na główną rzekę powiatu lubańskiego.
UWAGA !!!
 • praca powinna zawierać oryginalne fotografie i na osobnej kartce/wizytówce krótki opis a w nim: miejsce, w którym zostały wykonane zdjęcia, oraz bliższe informacje np. kiedy zostało wykonane, w jakich okolicznościach, itp.;
 • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10 x 15;
 • papier błyszczący;
 • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek;
 • zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
 • prace niezgodne z tematem i innymi wymogami nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
 • na wizytówce autor umieszcza: swoje imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, a w przypadku ucznia, dodatkowo nazwę szkoły i klasę;
 • nie przewiduje się prac zespołowych;
 • prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 722 68 35 (od 14.00 do 18.00) do dnia 30 października 2011 roku.
 • uczestnicy pozostawiają prace jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie;
 • uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.
OCENA:
Oceny i wyboru prac na wystawę dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

NAGRODY:
Przewidziane są tylko nagrody indywidualne;

Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2011 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.eko.luban.com.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.
Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy projektowaniu kalendarza ekologicznego na rok 2012
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0091
Designed by:
ver. 2.5.1