Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Raport 2011
 
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
PROGRAMU DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
I EDUKACYJNYCH
PRZEZ REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ O/MiPBP
W 2011 ROKU
 1. Realizacja programu edukacyjnego Lubańska Wiosna Ekologiczna 2011 organizowanego pod hasłem "Lasy – żywe bogactwo Ziemi".

  Kontynuacja działań Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu lokalnym, realizacja działań w Międzynarodowym Roku Lasów i prezentacja piętnastoletniego dorobku Lubańskiej Wiosny Ekologicznej.
  Realizacja LWE' 2011 została zaplanowana w dwóch etapach:
  1. od 01 lutego do 22 czerwca 2011 – główny blok edukacyjny.
  2. od 20 stycznia 2011 do 06 grudnia 2011 – działania pozostałe.
  LWE'2011 nadal zachowała ponadlokalny charakter. Objęła swoimi działaniami dzieci i młodzież na różnych etapach opieki i kształcenia oraz dorosłych mieszkańców miasta Lubań, powiatu lubańskiego, obszaru ZG "Kwisa", obszaru Nadleśnictwa Świeradów, powiatów przygranicznych Euroregionu Nysa. Stanowiła kontynuację działań Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu lokalnym. Była także realizacją na szczeblu lokalnym zadań zawartych w programie Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska.
  W programie zrealizowano 14 zadań w V. blokach edukacyjnych:
  1. Blok edukacyjny pod hasłem "Dla dobra ogółu - myśleć globalnie, działać lokalnie" – promocja LWE
   1. Druk i wydanie plakatów z programem LWE ‘2011.
   2. "Estetycznie i ekologicznie" – IV edycja konkursu na ogród przyjazny naturze.
    Do konkursu zgłosiło się 29 osób. Nagrodzono 20 osób. Nagrodzeni otrzymali sprzęt ogrodniczy i poradnik ogrodniczy.
   3. Koncert pt. "Tajemnice lasu" - inauguracja LWE.
    W koncercie udział wzięło 520 osób (w tym: 467 dzieci i młodzieży, 53 dorosłych (20 uczestników WTZ, 20 nauczycieli, 11 przedstawicieli administracji i samorządu lokalnego, 2 pracowników RCEE).
  2. Blok edukacyjny pod hasłem "Dla dobra środowiska - działać lokalnie, widzieć, wiedzieć, cenić"
   1. XII Sesja Młodych Ekologów, Radnych Rady Miejskiej i Radnych Rady Powiatowej poświęcona analizie tematu "Porządek w głowie i przyrodzie, czyli o tym, w jaki sposób moja szkoła i gmina realizuje zadania ochrony przyrody i środowiska?"
    W Sesji uczestniczyły ogółem 52 osoby (w tym:28 uczniów, 9 radnych, 8 nauczycieli, 4 przedstawicieli administracji lokalnej, 2 pracowników RCEE, 1 stażysta)
   2. Otwarty konkurs fotograficzny pt.: "Kwisa w czterech porach roku".
    Na konkurs wpłynęło 50 prac 14 autorów. Zakwalifikowano 41 prac. Szczególnie wyróżniono prace trzech autorów. Pozostali zostali nagrodzeni za uczestnictwo w konkursie. Najlepsze prace zostały wykorzystane przy projektowaniu kalendarza ekologicznego na rok 2012. Po zakończeniu konkursu w okresie listopad/grudzień została przygotowana ogólnodostępna i nieodpłatna wystawa w galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu. Szacuje się, że wystawę obejrzało około 1500 osób.
   3. Konkurs plastyczny dla najmłodszych pt.: "Las wokół nas".
    Zakwalifikowane i nagrodzone prace zostały wykorzystane do przygotowania wystawy w okresie wakacyjnym w Galerii Łużyckiej w Lubaniu. Wystawa była ogólnodostępna i bezpłatna. Nagrodzono 18 autorów prac oraz 3 wyróżniające się placówki. Na nagrody zakupiono wydawnictwa o tematyce przyrodniczej dostosowane do poziomu uczestników. Wydawnictwa dla przedszkoli wzbogaciły ich biblioteczki. W konkursie udział wzięło 18 przedszkolaków pod opieką 7 nauczycieli. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyło oprócz dzieci 5. rodziców i 7. nauczycieli. Wystawę obejrzało 1376 osób /dane uzyskane na podstawie monitoringu ŁCR/.
   4. Konkurs wiedzy o bioregionie pt. "W krainie łużyckich lasów"- X edycja. Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, I-III gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na obszarze powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Gospodarzem było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu a współorganizatorem Nadleśnictwo Świeradów. W etapie powiatowym udział wzięło 10 szkół (29 uczniów pod opieką 10 nauczycieli). Powiat lubański na etapie regionalnym reprezentowały: SP w Kościelniku, SP nr 2 w Olszynie, ZSP im. KZL w Lubaniu, Gimnazjum w Leśnej.
    W etapie regionalnym-międzypowiatowym uczestniczyło 12 drużyn, po 4 z powiatu lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego tj. 36 uczniów pod opieką 12 nauczycieli. Zwyciężyły: SP w Kościelniku, SP nr 2 w Olszynie, SP w Opolnie –Zdroju, Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu, LO w Bogatyni, Gimnazjum w Gromadce. Nagrody zostały ufundowane przez: RCEE w Lubaniu, MCEE w Bolesławcu i TOPiK w Zgorzelcu. Ogółem w realizacji konkursu uczestniczyło: 55 uczniów, 22 nauczycieli, 5 organizatorów.
  3. Blok edukacyjny pod hasłem "Działać lokalnie".
   1. Kampania i konkurs ochrony środowiska pt. "Rady na odpady"- X edycja.
    Do konkursu zgłosiły się 23 placówki, (3573 uczniów i 30 osób dorosłych). Warunki konkursu spełniło 15 placówek, w których zebrano minimum 7kg na osobę i te placówki otrzymały nagrody rzeczowe. Najlepsze wyniki osiągnęły: SP nr 3 w Olszynie, SP w Kościelniku, SP nr 1 w Olszynie, Gimnazjum nr 1 w Lubaniu, SP nr 2 w Olszynie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, SP nr 2 w Lubaniu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 25 listopada w Sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w obecności: Wiceburmistrza Miasta Lubań, Wicestarosty Powiatu Lubańskiego, Wójta Gminy Wojskiej Lubań, Prezesa Zakładu Gospodarki i usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań i przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu, nauczycieli zaangażowanych w projekt i dyrektorów placówek oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Placówki otrzymały cenne nagrody przydatne w ich działalności.
   2. "Zalesić planetę" - zadrzewianie miasta.
    Zalesiono zbocza Kamiennej Góry. W pracach tych pomogli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz członkowie Komisji Ochrony Przyrody pryz PTTK O/Pogórze Izerskie w Lubaniu. Sadzonki zostały zakupione przez Urząd Miasta Lubań. W pracach uczestniczyło 25 osób, w tym: 20 uczniów, 2 nauczycieli, 2 członków KOP PTTK, 1 pracownik RCEE.
  4. Blok edukacyjny pod hasłem "Las zrównoważony – szansa dla ludzi".
   1. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu – wrzesień' 2011. Rajd pieszy i rowerowy - wędrówki z leśnikami pod hasłem "Leśna różnorodność biologiczna".
    Lubań uczestniczył w tej europejskiej kampanii po raz VIII realizując swoją kampanię lokalną. W ramach kampanii lokalnej 22 września zorganizowano rajd pieszy i rowerowy z udziałem leśników, którzy przybliżyli problemy leśnej różnorodności biologicznej na terenie Pogórza Izerskiego. Rajd był przeznaczony dla różnych grup wiekowych. Zadaniem było dotarcie do Leśnictwa Lubań z siedzibą w Radogoszczy. Potem wędrówka z leśnikami i ognisko. W kampanii miejskiej ETZT i EDbS odbyły się także: happening, warsztaty edukacyjne dla uczniów związanych z tematem wiodącym, kampania medialna, wzmożone kontrole miejsc wyłączonych z ruchu samochodowego. W rajdzie uczestniczyły: SP nr 2 w Lubaniu, Kościelniku, Radogoszczy, Gimnazjum nr 1 w Lubaniu, SOS-W w Lubaniu.
    Uczestniczyło: 95 osób ogółem w tym: 79 uczniów, 10 nauczycieli, 2 leśników, 2 pracowników RCEE, 1 ceramik.
    "Rower z pasją". Plenerowa impreza integracyjna. Zorganizowana przez SOS-W w Lubaniu, przy współudziale SP nr 4 w Lubaniu, Gimnazjum nr 3 w Lubaniu i wsparciu RCEE oraz Komendy Powiatowej Policji.
    Uczestniczyły: 203 osoby ogółem, w tym: 177 uczniów, 18 nauczycieli, 4 rodziców, 2 policjantów, 2 prac. RCEE. Obecni byli: Burmistrz Miasta Lubań, członek zarządu powiatu lubańskiego, TVP Wrocław.
   2. "Las w równowadze" – zajęcia terenowe i warsztaty ceramiczne dla seniorów.
    W ramach edukacji leśnej społeczeństwa oraz aktywizacji osób "trzeciego wieku" przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe terenowe i ceramiczne dla seniorów działających w Klubie Seniora przy Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu. Seniorzy spotkali się z leśnikami, poznali zadania specjalnej plantacji nasiennej oraz fragment lasu w Leśnictwie Lubań. Swoje przeżycia będą wyrazili w tworzonych formach przestrzennych w pracowni ceramicznej. Spotkanie przy ognisku było okazją do podsumowania i ewaluacji tego zadania. Zajęcia odbyły się 12 maja.
    W zajęciach uczestniczyły 34 osoby (30 seniorów, 2 pracowników RCEE, 1 ceramik, 1 leśnik).
  5. Blok edukacyjny pod hasłem "Cudze chwalicie, swoje poznajcie!"
   1. "Doliną rzeki Kwisy – skarby przyrody"– międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru Związku Gmin "Kwisa"- X edycja.
    Do konkursu zgłosiły się 23 placówki z 10 gmin ZG "Kwisa". Laureatami zostały: SP w Kościelniku, SP nr 4 w Lubaniu, SP w Smolniku, ZSP im. KZL w Lubaniu, Gimnazjum MZS w Świeradowie-Zdroju, Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.
    Uczestniczyło ogółem 46 uczniów pod opieką 23 nauczycieli; 2 pracowników RCEE.
   2. "Lubań miasto klonów" - opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce przyrodniczej.
    W Lubaniu rośnie 11 gatunków lub odmian klonów. Ten fakt jest znany tylko nielicznym. Zadaniem przewodnika jest zachęcenie do poznawania miasta poprzez poznawanie lubańskich klonów. Wędrówkę można realizować zgodnie z możliwościami fizycznymi poszczególnych osób. Jest ofertą i jednocześnie promocją przyrody miasta Lubań. Przewodnik został opracowany przez RCEE w ramach jego działalności. Zostanie przekazany do placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
   3. "Piętnasta Lubańska Wiosna Ekologiczna" – wykonanie planszy ekspozycyjnej typu roll-up. Plansza służy jako przenośny element edukacyjny i prezencyjny działalności RCEE.
 2. Realizacja działań pozostałych:
  1. Marzec / kwiecień /paŸdziernik – Wystawa pt. "Siedem skarbów przyrody powiatu lubańskiego. Ekspozycja zewnętrzna w Rynku.
  2. Marzec – Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli poświęcona gospodarce odpadami w praktyce z udziałem firm recyklingowych. Pt. "Na odpady najlepszy jest recykling".
   Uczestniczyło: 32 nauczycieli, 4 przedstawicieli firm recyklingowych, 4 pracowników ZGiUK, 2 pracowników RCEE.
  3. 15 kwietnia - Rajd Łużyckie wędrówki "3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI".
   Obsługa punktu kontrolnego.
  4. 18 - 30 kwietnia "W zielonym krajobrazie miasta".
   Porządkowanie tras turystycznych przez grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
   • Szlak czerwony i zielony – Kamienna Góra - SP 3,
   • Szlak niebieski – Park nad Siekierką – SP 4,
   • Szlak zielony – Podwale, Plac Lompy – ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
   • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" – ZSP im. A. Mickiewicza, ZSP im. KZL,
   • Tereny wokół placówek – przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
   • Park przyszpitalny – Warsztaty Terapii Zajęciowej.
   Uczestniczyło:315 uczniów, 20 nauczycieli, 30 innych osób dorosłych.
  5. 28 kwietnia -Międzynarodowy spacer wiosenny "Lubańskim szlakiem wulkanicznym – wyprawa do lasu na wulkanie" na trasie: Liściasta Góra w Lubańskim Wielkim Lesie na terenie Leśnictwa Przylesie – dolina potoku Łazek i teren Leśnictwa Lubań.
   Uczestniczyły 24 osoby, w tym: 16 Polaków i 8 Niemców.
  6. Kwiecień / grudzień - Warsztaty edukacji ekologicznej.
   "Siódma zmora cywilizacji, czyli o tym, że światło nie zawsze jest dobre"- Gim. nr 3 w Lubaniu. Uczestniczyło 29 uczniów, 1 nauczyciel; prowadził 1 pracownik RCEE.
  7. 8 czerwca – Edukacyjna sesja wyjazdowa dla liderów edukacji ekologicznej nt. "Formacje leśne na podłożu bazaltoidowym".
   Góra Liściasta – Srebrnik - Czubatka - Stożek Perkuna – plantacja nasienna. Leśnictwa: Lubań, Platerówka, Przylesie.
   Uczestniczyło 25 osób, w tym: 15 nauczycieli, 6 leśników, 2 pracowników RCEE, 1 stażysta, 1 senior.
  8. 18 czerwca – Międzynarodowy spacer wiosenny "Spacerkiem przez izerski las – wyprawa po polskich i czeskich Górach Izerskich".
   Lubań - Świeradów – Zdrój – Stóg Izerski – Jizerka – Przełęcz Orle - Lubań.
   Uczestniczyły 32 osoby, w tym: 21 Polaków, 11 Niemców.
  9. Wrzesień – Sprzątanie Świata Polska' 2011.
   Porządkowanie tras turystycznych przez grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych według harmonogramu kwietniowego.
   Uczestniczyło 9 placówek (422 uczniów, 35 nauczycieli, 37 innych dorosłych.
  10. Wędrówki po bioregionie:
   • Wycieczki do CUO. Uczestniczyły: 2 szkoły, 36uczniów i 4 nauczycieli, 2 pracowników RCEE, 1 stażysta.
   • Szlakiem pomników przyrody ożywionej na Kamiennej Górze. Uczestniczyły: w szkoły, 29 uczniów i 2 nauczycieli, 1 pracownik RCEE.
   • Wędrówki z przyrodą i historią po starym Lubaniu. Uczestniczyła 1 szkoła, 2 klasy, 44 uczniów i 2 nauczycieli, 1 pracownik RCEE.
   Ogółem: 122 osoby, w tym:109 uczniów, 8 nauczycieli, 5 organizatorów.
  11. Lekcja biblioteczna. Zorganizowała 1 szkoła (SP nr 2). Uczestniczyło 21 uczniów i 1 nauczyciel, 1 pracownik RCEE.
  12. Turniej ekologiczny. Zorganizowało Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu. Uczestniczyło: 60 dzieci, 5 nauczycieli, 2 stażystów, 1 pracownik RCEE.
  13. Spektakl ekologiczny dla najmłodszych pt. "O piecyku i kurzyku".
   Uczestniczyło: 10 placówek (2 przedszkola, 8 szkół podstawowych); ogółem 479 osób w tym: 459 dzieci i 20 nauczycieli.
  14. Prezentacja pt. "Skarby przyrody na Łużycach Górnych" dla harcerzy Hufca ZHP Lubań i uczniów SP w Platerówce.
   Uczestniczyło 100 osób.
  15. Wznowiono emisję programu edukacyjnego pt. "Z przyrodą na dzień dobry" w TVK KOMSAT. Program został zrealizowany przez RCEE i jest jego własnością.
 3. Efekt ekologiczny i rzeczowy:

  Lubańska Wiosna Ekologiczna jest to cykliczny blok edukacyjny, którego działania są formą realizacji na szczeblu lokalnym celów i zadań Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Programu Edukacji Ekologicznej na Dolnym Śląsku, Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008-2014 oraz Programu Edukacji Ekologicznej i Edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla Gminy Miejskiej Lubań i dla powiatu lubańskiego. LWE' 2011 aktywizowała środowiska szkolne w realizacji celów i zadań Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na obszarze oddziaływań RCEE. Wyróżniono placówki i osoby najbardziej zaangażowane i utalentowane. Poszerzyła się wiedza dzieci, młodzieży i dorosłych. Kontynuowano współpracę w ramach Transgranicznej Sieci Edukacji Ekologicznej Dolny Śląsk – Saksonia. Przyniosła wymierne efekty w zbiórce i segregacji odpadów; wzbogaceniu drzewostanu w mieście; tworzeniu przyjaznych miejsc dla roślin i zwierząt w mieście. Kontynuowała realizację programu edukacji leśnej społeczeństwa. Umożliwiła dalsze wzbogacanie placówek oświatowo-wychowawczych w pomoce dydaktyczne i techniczne przekazywane w formie nagród. Kontynuowała proces zmiany świadomości mieszkańców na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Umiejscowiła miasto Lubań wśród uczestników kampanii europejskiej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu.
  W RCEE opracowano 2 ulotki: o nie spalaniu odpadów w piecach i kotłowniach domowych, o sprzątaniu przez opiekunów po psach. Ulotki są rozpowszechniane wśród mieszkańców miasta Lubań.
  Wydano kalendarz ekologiczny na 2012 rok pt. "Kwisa w czterech porach roku", który rozdysponowano do placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji, laureatów i uczestników konkursu fotograficznego.
 4. Uczestnicy działań: ogółem 6480 osób, w tym: 5904 dzieci i młodzieży, 264 nauczycieli, 312 innych osób dorosłych. Wystawy ogólnodostępne szacunkowo obejrzało około 3680 osób. Wejść na stronę RCEE: 17408.

  W aspekcie edukacji mimowolnej skierowano się do odbiorców środków przekazu:
  • 150 000 mieszkańców zasięg TV Łużyce na obszarze: miasto Lubań, gmina Lubań, Siekierczyn, Olszyna, Nowogrodziec, Bolesławiec);
  • 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT;
  • 86200 mieszkańców w zasięgu prasy lokalnej (obszar gmin: Gryfów, Leśna, miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów, Zawidów).
  • Prasa regionalna – obszar Dolnego Śląska.
Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka
Lubań dnia 06. 03. 2012 r.
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Raport 2010
 
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
PROGRAMU DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I EDUKACYJNYCH
PRZEZ REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ O/MiPBP W 2010 ROKU
Zadania realizowane są ze środków: Gminy Miejskiej Lubań, Powiatu Lubańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Wiejskiej Lubań.
Zadanie wiodące: organizacja XIV Lubańskiej Wiosny Ekologicznej' 2010 pod hasłem "Różnorodność biologiczna- szansa dla Ziemi – rozwój zrównoważony – szansa dla ludzi". Kontynuacja działań Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu lokalnym oraz działania w Światowym Roku Różnorodności Biologicznej ONZ. Realizacja Programu Edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla miasta Lubań i powiatu lubańskiego.
Realizacja zadań edukacyjnych Centrum została zaplanowana w dwóch etapach:
I - od 03 lutego do 25 czerwca 2010 – główny blok edukacyjny.
II - od 11 stycznia 2010 do 06 grudnia 2010 – działania uzupełniające.
 1. Promocja LWE'2010. Druk i wydanie plakatów z programem LWE 2010. Promocja Lubańskiej Wiosny Ekologicznej' 2010 odbyła się z użyciem plakatów, które zostały rozprowadzone w placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach administracji lokalnej, instytucjach kulturalnych. W prezentację programu zostały zaangażowane lokalne środki komunikacji społecznej: Telewizja "Łużyce", Telewizja Kablowa KOMSAT, dwutygodnik "Ziemia Lubańska"oraz wykorzystany Internet, jako nośnik elektroniczny o najszerszym zasięgu.
 2. Koncert p.t. "Jesteśmy cząstką bogactwa Ziemi" - inauguracja LWE - realizacja programu edukacyjnego. Koncert był formą uroczystego otwarcia programu LWE' 2010 oraz specjalnego zaznaczenia "Dnia Ziemi". Przeznaczono go do odbioru przez najmłodszych i uczniów mniej sprawnych intelektualnie. I tym razem przybyło na niego wiele osób z Lubania i okolicznych miejscowości. Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu wypełniona była po brzegi. Miejski Dom Kultury w Lubaniu użyczył sali widowiskowej, wykonawców, obsługę, sprzęt nagłaśniający, scenografię. Scenariusz koncertu został sprawdzony przez pracowników RCEE pod względem merytorycznym. Prezentowany program był na bardzo wysokim poziomie. Zaproszono uczestników z 13 placówek. Dnia 29. kwietnia do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu przybyli widzowie z 10 placówek: Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu, Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4 w Lubaniu, w Kościelniku, nr 1 w Olszynie, w Radogoszczy, w Biedrzychowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Koncert odbył się w obecności zastępcy Burmistrza Miasta Lubań, Wójta Gminy Lubań, Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubań i Starostwa Powiatowego.
  W koncercie udział wzięło 448 osób, w tym: 378 dzieci i młodzieży, 63 dorosłych, 4 przedstawicieli administracji lokalnej, 2 pracowników i stażysta RCEE.
 3. Wykonanie ogólnodostępnej ekspozycji wystawowej p.t.: "Siedem skarbów przyrody Ziemi Lubańskiej".
  Do realizacji tego zadania wykonano w RCEE projekty 8 dwustronnych kolorowych plansz pod ostatecznym tytułem "Siedem skarbów przyrody powiatu lubańskiego". Plansze na poszczególnych stronach prezentują kolejno:
  1 - Siedem skarbów powiatu lubańskiego.
  2 - Bazaltoidy – "czarne złoto" Ziemi Lubańskiej.
  3,4 - Miasto Lubań – zieleń i bazaltoidy.
  5,6 – Gmina Leśna – parki, jeziora i zamki.
  7,8 – Gmina Lubań – "zielone gwiazdy" i ptaki.
  9,10- Gmina Olszyna – parki, pałace i brzegówki.
  11,12- Gmina Platerówka – Wielki Las i nie tylko.
  13,14- Gmina Siekierczyn – wśród trzcin i wód.
  15,16- Świeradów – Zdrój – "cudowne" wody, góry i lasy ochronne.
  W uzgodnieniu z Muzeum Regionalnym w Lubaniu, które jest dysponentem odpowiednich postumentów do prezentacji zewnętrznych wystawa została jest prezentowana od września 2010. Ma ona na celu pokazanie szerokiemu ogółowi to, co stanowi największą wartość przyrodniczą poszczególnych gmin powiatu lubańskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną. Wystawa jest łatwo dostępna, ponieważ jest zlokalizowana w centrum miasta Lubań, w strefie wyłączonej z ruchu samochodowego.
 4. Sesja Młodych Ekologów, Radnych Rady Miejskiej i Radnych Rady Powiatowej poświęcona "Lokalnemu programowi edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju Lubań 2010-2015".
  Sesja Młodych Ekologów jest od 1999 roku stałą formą edukacji obywatelskiej młodego pokolenia oraz jedną z form realizacji Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Do udziału w niej zostali zaproszeni liderzy i przedstawiciele szkół z obszaru powiatu lubańskiego. Ażeby uchwały z Sesji były obowiązujące, do uczestnictwa w niej zostali zaproszeni radni Rady Powiatu Lubańskiego i Rady Miasta Lubań oraz przedstawiciele administracji lokalnej Urzędu Miasta Lubań, Starostwa Powiatowego i gmin ościennych.
  Sesja odbyła się w dniu 8 czerwca 2010.
  Gospodarzem Sesji była Szkoła Podstawowa w Kościelniku.
  Uczestnicy sesji, delegaci szkół, radni powiatowi i radni miasta Lubań uchwalili przyjęcie "Programu edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla Gminy Miejskiej Lubań i dla powiatu lubańskiego" jako obowiązującego dokumentu na obszarze powiatu lubańskiego.
  Uczestniczyły ogółem 62 osoby (31 uczniów, 10 radnych, 9 nauczycieli, 7 przedstawicieli administracji miasta, powiatu, organizacji pozarządowych, 2 pracowników i stażysta RCEE, 2 przedstawicieli mediów).
 5. Ogólnodostępna wystawa fotograficzna p.t. "50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego". Wystawa została sprowadzona z Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Udostępniono ją nieodpłatnie w centrum miasta Lubań w galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju.
 6. Konkurs techniczny p.t. "Nie byle, jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza".
  Konkurs trwa od 2001 roku. To jedna z form kontynuacji lokalnego programu zwiększania populacji ptaków i nietoperzy poprzez budowę i instalację prawidłowych budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Konkurs skierowano do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych funkcjonujących w mieście Lubań oraz placówkach ościennych. Budki zostały sprawdzone przez członka Komisji Ochrony Przyrody PTTK i LSE "Agenda 21" oraz pracowników RCEE w Lubaniu. Po odpowiednim zaimpregnowaniu zawieszono je w miejscach, w których jest ich zbyt mało lub nie ma wcale, uzupełniono w Parku na Kamiennej Górze, alei śródpolnej i lesie na potokiem Łazek w Leśnictwie Lubań. Część budek została przeznaczana do wymiany w miejsce zniszczonych. Jako nagrody wykonawcy otrzymali wydawnictwa książkowe o tematyce przyrodniczej.
  Wykonano 32 budki. Do konkursu zaangażowano dzieci i młodzież z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 i 4 w Lubaniu; Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Radogoszczy, Gimnazjum w Pisarzowicach i ZSP im. KZL w Lubaniu. Przyznano nagrody w trzech kategoriach: szczególne wyróżnienia, wyróżnienia, udział. Nagrody- wydawnictwa o tematyce przyrodniczej wręczono w dniu 28 kwietnia 2010r.
  W konkursie udział wzięło 32 uczniów pod opieką 6 nauczycieli. Wspierali: 3 członkowie organizacji pozarządowych. Konkurs zorganizowało i przeprowadziło 2 pracowników i stażysta RCEE.
 7. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu.
  Działania promocyjne z udziałem partnerów akcji: dwutygodnik "Ziemia Lubańska" zamieścił informację o ETZT i EdbS' 2010. W sobotę, 18 września spod Gimnazjum nr 3 do "Orlika" przy SP nr 4 przeszła przez miasto duża grupa uczestników happeningu. Tam uczestnicy zgłoszonych drużyn pokonywali rowerowy tor przeszkód. Do potyczek stanęli reprezentanci: Gimnazjum nr 3 w Lubaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu i Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach. Na zakończenie tor pokonywali opiekunowie. Zdobywcy najlepszych wyników czasowych otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego, a uczestniczące placówki piłki. Podziękowania należą się nauczycielom z tych placówek, którzy potrafili zachęcić uczniów do przyjścia w sobotę.
  Akcja "jestem widoczny" - wszyscy bezpośredni uczestnicy kampanii oraz uczestnicy warsztatów ze Szkoły w Radogoszczy i Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu otrzymali opaski odblaskowe i specjalnie przygotowane znaczki. Niestety, w imprezie nie uczestniczyło tyle placówek ile się zadeklarowało. Na 11 zgłosiły się aż trzy. Rozdano 200 znaczków okolicznościowych i 230 opasek odblaskowych.
  Udział wzięło ogółem 200 osób (177 uczniów z 14 nauczycielami, 4 rodzicami z 3 placówek oraz 2 leśnikami). Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników i stażysta RCEE.
 8. W zielonym krajobrazie miasta sprzątanie szlaków turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo 19-30 kwietnia. Zadanie realizowały placówki lubańskie: SP nr 3, SP nr 4, ZSP im. KZL, ZSP im. A. Mickiewicza, WTZ, SOS-W.
  Uczestniczyło: 382 osób (w tym 317 uczniów, 25 nauczycieli, 40 dorosłych). Przygotowanie: 2 pracowników RCEE.
 9. Sprzątanie Świata Polska' 2010. Trasy turystyczne i miejsca cenne przyrodniczo porządkowali uczniowie z 8 placówek: Przedszkole Miejskie nr 1, SP nr 3, nr 4, Gimnazjum nr 3, ZSP im. KZL, ZSP im. A. Mickiewicza, Warsztaty Terapii Zajęciowej, SOS-W.
  Uczestniczyło: 579 osób (w tym 487 uczniów, 37 nauczycieli, 55 dorosłych). Przygotowanie: 3 pracowników RCEE.
 10. Konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "W krainie łużyckich osobliwości". Konkurs jest rozgrywany na etapie powiatowym a następnie regionalnym, w którym uczestniczą laureaci etapów powiatowych z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Do konkursu zgłosiło się 12 placówek: SP nr 4 w Lubaniu, nr 2 i nr 3 w Olszynie, Kościelniku, Radogoszczy, Gim. nr 1, 2, 3 w Lubaniu, Olszynie, Leśnej, ZSP im. KZL i A. Mickiewicza w Lubaniu,. Powiat lubański będą reprezentować: SP w Kościelniku i SP nr 2 w Olszynie, Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, Gimnazjum w Leśnej i Gimnazjum w Olszynie. Etap regionalny odbył się 3. listopada 2010 r. w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Ruszów. W etapie regionalnym uczestniczyło 12 placówek.
  Uczestniczyły: 92 osoby. W etapie powiatowym uczestniczyło 29 uczniów (11 poziom podstawowy, 18 poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny pod opieką 10 nauczycieli). W etapie regionalnym uczestniczyło 36 uczniów (12 szkoły podstawowe, 12 gimnazja), 12 nauczycieli, 5 organizatorów.
  Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników i stażysta RCEE.
 11. Konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace". Obejmuje obszar ZG "Kwisa". Do konkursu zgłosiło udział 31 placówek: 19 – poziom podstawowy, 10 – poziom gimnazjalny, 2 – poziom ponadgimnazjalny – Szkoły Podstawowe: w Uboczu, nr 2 w Świeradowie-Zdroju, w Świętoszowie, MZS w Świeradowie-Zdroju, w Pisarzowicach, nr 2 w Olszynie, nr 3 w Olszynie, w Radogoszczy, w Nowogrodźcu, nr 4 w Lubaniu, w Rębiszowie, w Gryfowie Śl., w Smolniku, w Ławszowej, w Pobiednej, w Czernej, w Gierałtowie, w Czernej, w Mirsku; Gim. MZS w Świeradowie-Zdroju, nr 2 w Lubaniu, w Zarębie, nr 1 w Lubaniu, nr 3 w Lubaniu, w Świętoszowie, w Pisarzowicach, w Leśnej, w Wykrotach, w Olszynie; ZSP im. A. Mickiewicza, ZSP im. KZL w Lubaniu. Konkurs odbędzie się 22 października w Lubaniu.
  Ogółem 62 uczniów pod opieką 31 nauczycieli. Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników i stażysta RCEE.
 12. Konkurs ekologiczny p.t. "Ogród w przyjaźni z naturą". Przeznaczony jest dla mieszkańców Lubania. Komisja konkursowa wizytuje zgłoszone ogrody biorąc pod uwagę zagospodarowanie zgodne z naturą. Uczestnicy otrzymają nagrody w postaci publikacji specjalistycznej i sprzętu ogrodniczego.
  Zgłosiło się 18 mieszkańców. Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników i stażysta RCEE.
 13. Zazielenianie miasta. Uczniowie ZSP im. KZL w Lubaniu w dniu 22 października posadzili na zboczu Kamiennej Góry 176 sztuk sadzonek leszczyny zakupionych przez Urząd Miasta.
  Uczestniczyło ogółem 29 osób.
 14. Konkurs zbiórki selektywnej i gospodarki odpadami dla placówek oświatowych p.t. "Rady na odpady". Do konkursu zgłosiło się 21 placówek. Zebrano 42173 kg odpadów wysegregowanych (24798 makulatury, 7759,5 szkła, 9256,5 tworzyw sztucznych, 335 baterii), co stanowi ogółem na osobę 11,68 kg. Osiągnięcia placówek:
  1. miejsce – Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
  2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
  3. miejsce – Szkoła podstawowa w Kościelniku
  Szczególne wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, Gimnazjum w Pisarzowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyróżnienia: Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, ZSP im KZL w Lubaniu, Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Siekierczynie
  Nagrody za udział: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu, Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu, Gimnazjum w Olszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu, Szkoła Podstawowa w Radogoszczy, Szkoła podstawowa w Radostowie, Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu, Gimnazjum nr 3 w Lubaniu. 2 grudnia w Sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w obecności: Wiceburmistrza Miasta Lubań, Wicestarosty Powiatu Lubańskiego, Wójta Gminy Wojskiej Lubań, Prezesa Zakładu Gospodarki i usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań i przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu, nauczycieli zaangażowanych w projekt i dyrektorów placówek oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Placówki otrzymały cenne nagrody przydatne w ich działalności.
  Udział wzięło 3568 osób (3608 uczniów, 30 nauczycieli, 30 dorosłych). Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników RCEE przy wsparciu ZGiUK w Lubaniu.
 15. Zazielenianie miasta. Wykonane zostanie w dniu 22 października na zboczu Kamiennej Góry w Lubaniu. Urząd Miasta Lubań zakupił 176 sadzonek leszczyny. Zadanie pomogło zrealizować ZSP im. KZL w Lubaniu.
  Ogółem: 29 osób (25 uczniów, 1 nauczyciel, 2 przedstawicieli KOP/PTTK, 1 pracownik UM).
 16. Projekty Transgraniczne:
  1. Spacery wiosenne – polsko – niemieckie:
   • "Od wulkanu do wulkanu – relikty wulkanizmu i bogactwo przyrodnicze Ziemi Lubańskiej" – uczestników 20 – (12 z Niemiec, 8 z Polski);
   • "Daleka – bliska Północ. Edukacyjna wędrówka w polsko-czeskich Górach Izerskich" – uczestników 21 (16 z Niemiec, 5 z Polski).
   Ogółem: 41 uczestników (13 Polska, 28 Niemcy).
  2. "Las zrównoważony – edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju" – projekt zawiera organizację: warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, warsztaty dla edukatorów leśnych, zespół projektowy, zajęcia terenowe, konkursy plastyczne, konkurs fotograficzny. Organizatorzy: P-ZFST "Pogranicze", Nadleśnictwo Świeradów, RCEE.
   Uczestniczy 48 placówek z subregionu jeleniogórskiego. Z powiatu lubańskiego uczestniczą: SP MZS w Świeradowie-Zdroju, SP nr 4 w Lubaniu, SP w Radogoszczy, SP w Pobiednej, SP w Pisarzowicach, SP w Biedrzychowicach, SP nr 3 w Olszynie, SP w Radostowie, Gimnazjum w Olszynie, Gimnazjum w Leśnej, ZSP w Biedrzychowicach.
   -Konkursy:
   1. Konkurs plastyczny- "Las zrównoważony" – 781 prac 781 autorów (756 Polska, 18 Czechy, 7 Niemcy)- przyznano 101 nagród.
   2. Konkurs fotograficzny "Las zrównoważony" – 362 prace 143 autorów (131 Polska, 3 Czechy, 9 Niemcy) – przyznano 47 nagród.
   3. Konkurs plastyczny dla szkół projektowych na logo-symbol graficzny LKP Sudety zachodnie – 359 prac 353 autorów – przyznano 29 nagród i wyróżnień.
   4. Konkurs plastyczny dla szkół projektowych na logo-symbol graficzny "Las zrównoważony" – 378 prac 324 autorów – przyznano 43 nagrody i wyróżnienia.
   5. Konkurs poetycki dla szkół projektowych o temacie "Las zrównoważony" - 27 szkół, 265 prac 235. autorów, 33 nauczycieli.
   6. Konkurs na projekt/akcję szkolną pod hasłem "Las zrównoważony".
   Ogółem uczestników w zrealizowanych dotychczas konkursach: 1601 (1551 uczniów po opieką 96 nauczycieli,, 50 dorosłych).
   - Warsztaty leśne dla szkół projektowych: SP w Radogoszczy, SP nr 4 w Lubaniu, SP w Pisarzowicach. Ogółem: 84 osoby (75 uczniów, 5 nauczycieli, 4 leśników). Zaangażowanie: 2 pracowników i stażysta RCEE.
  3. Zajęcia terenowe:
   1. projekt "Einstein...": 10 placówek – 279 osób (258 uczniów, 20 nauczycieli, 1 rodzic);
   2. wędrówki po bioregionie i edukacja leśna społeczeństwa: DDP w Lubaniu, WTZ w Lubaniu, SP nr 1 w Lubaniu, Przedszkole nr 1 w Lubaniu – ogółem: 220 osób (72 uczniów, 50 przedszkolaków, 83 dorosłych, 12 nauczycieli, 3 leśników).
   Uczestniczyło ogółem 499 osób (380 uczniów i przedszkolaków, 32 nauczycieli, 85 dorosłych). Przygotowanie i realizacja: 2 pracowników i stażysta RCEE.
  Podsumowanie:
  W realizacji zadań uczestniczyło 8483 osób (w tym: 7769 dzieci i młodzieży, 356 nauczycieli, 358 innych dorosłych).
  W aspekcie edukacji mimowolnej skierowano się do:
  odbiorców środków przekazu i osób przebywających w centrum miasta Lubań:
  • 150 000 mieszkańców zasięg TV lokalnej "Łużyce" (obszar: miasto Lubań, gmina Lubań, Siekierczyn, Olszyna, Nowogrodziec, Bolesławiec);
  • 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT;
  • 86200 mieszkańców – zasięg prasy lokalnej (obszar gmin: Gryfów, Leśna, miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów, Zawidów).
  • Prasa regionalna – obszar Dolnego Śląska.
  • Internet /strona miasta Lubań: www.luban.pl; strona RCEE: www.eko.luban.com.pl; strona Telewizji Lubań-Bolesławiec: www.luzyce.net.pl; strona dwutygodnika Ziemia Lubańska: www.zl.luban24.pl; Na stronę www.eko.luban.com.pl odnotowano 23120 wejść.
  Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka
  Lubań 07.03.2011
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Raport 2009
 
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
PROGRAMU DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
I EDUKACYJNYCH
PRZEZ REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ O/MiPBP W 2009 ROKU
Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu przebiegała w roku 2009 w następujących dziedzinach:
 • Lubańska Wiosna Ekologiczna' 2009;
 • Projekty transgraniczne;
 • Udostępnianie zbiorów;
 • Informacja w sieci internetowej
 • Promocja przyrodnicza.
XIII Lubańska Wiosna Ekologiczna' 2009 pod hasłem "Jesteśmy mieszkańcami Ziemi – jesteśmy mieszkańcami Wszechświata", kontynuowała działania Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu lokalnym oraz działania Światowego Roku Astronomicznego ONZ. Przebiegała w dwóch etapach:
I - od 2 lutego do 22 czerwca 2009 (I i II kwartał) – główny blok edukacyjny;
II - od 5 stycznia 2009 do 2 lutego 2009 i od 23 czerwca do 26 listopada 2009 – działania uzupełniające. W programie zrealizowano dodatkowe zadanie p.t. "Kampania promocyjna dla projektu "Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu lubańskiego".
LWE' 2009 nadal utrzymała ponadlokalny charakter obejmując działaniami dzieci i młodzież oraz dorosłych mieszkańców miasta Lubań, powiatu lubańskiego, obszaru ZG "Kwisa", obszaru Nadleśnictwa Świeradów, powiatów przygranicznych Euroregionu Nysa i subregion jeleniogórski.
W całym programie zrealizowano 19 zadań.
 1. Blok edukacyjny pod hasłem "Myśleć globalnie, działać lokalnie" – promocja LWE
  • Kampania promocyjna – projektu dotyczącego gospodarki odpadami. Do promocji LWE' 2009 użyto plakatów, które rozprowadzono w placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach administracji lokalnej, instytucjach kulturalnych. W prezentację programu zostały zaangażowane lokalne środki komunikacji społecznej oraz wykorzystany Internet.
   Bardzo ważnym działaniem było przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu p.t. "Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu lubańskiego", którego głównym wykonawcą był Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
   Autorem i wykonawcą kampanii promocyjnej było RCEE. W kampanii zaplanowano:
   • napisanie i wydanie publikacji p.t. "Proste rady na odpady, czyli czysto i pożytecznie. Lubański poradnik o segregacji i zbiórce odpadów " (2000 egz.);
   • opracowanie i wydanie ulotki informacyjno – edukacyjnej p.t. "Problem z odpadami? Nie u nas!" (15.000 szt.);
   • organizację Powiatowej Sesji Młodych Ekologów;
   • w ramach kampanii wizualnej wykonanie banerów i posterów z hasłem: "Segreguj odpady – bądź mądry przed szkodą!";
   • kampanię medialną w prasie i telewizji lokalnej. Główne działania tej kampanii były współfinansowane ze środków ZGiUK w Lubaniu oraz Ekofunduszu.
   • szkolenie p.t. "Wykorzystanie lubańskiego poradnika "Proste rady na odpady" – zorganizowane dla nauczycieli w dniu 16. IV. 2009 – (w szkoleniu udział wzięło 12 osób, 2 pracowników RCEE).
  • "Estetycznie i ekologicznie". II edycja konkursu na ogród przyjazny naturze. Konkurs został przeprowadzony w ramach kampanii p.t. "Lubań – czyste miasto". Cel - zachęcenie mieszkańców Lubania, właścicieli ogrodów przydomowych, działkowych i wspólnotowych do urządzania ich zgodnie z zasadami ekologii, czyli tak, aby sprzyjały zwierzętom, roślinom i ludziom. Konkurs zaangażował indywidualnych uczestników oraz członków jednej ze wspólnot mieszkaniowych.. Ogrody zostały zwizytowane przez pracowników RCEE i Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań. Po dokonaniu wizytacji zakupiono nagrody - narzędzia i sprzęt ogrodniczy oraz dla każdego książka – poradnik o uprawie i wykorzystaniu ziół. Do udziału w konkursie zgłosiło się 13 mieszkańców indywidualnych i 1 wspólnota. Razem: 16 osób.
   Kampania "Lubań – czyste miasto" jest kontynuacją działań prowadzonych od kilku lat na rzecz zmiany postaw i zachowań w życiu codziennym mieszkańców Lubania.
  • Koncert p.t. "Jesteśmy dziećmi Wszechświata a Ziemia to nasz dom" - inauguracja LWE. Koncert jako forma uroczystego otwarcia programu LWE' 2009 i podkreślenie znaczenia "Dnia Ziemi" jest organizowany od 1997 r. Głównym adresatem są najmłodsi i osoby niepełnosprawne. Zaproszono uczestników z 13 placówek. Dnia 23. 04. 2009 r. do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu przybyli widzowie z 8 placówek: Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu, Przedszkola Niepublicznego w Lubaniu, SP nr 1, 2, 3, 4 w Lubaniu, w Kościelniku, nr 2 w Olszynie, Radogoszczy i Smolniku, SOS-W w Lubaniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Miejski Dom Kultury w Lubaniu użyczył sali widowiskowej, wykonawców, obsługi, sprzętu nagłaśniającego, scenografii. Koncert odbył się w obecności zastępcy Burmistrza Miasta Lubań, Wójta Gminy Lubań, Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubań i Starostwa Powiatowego. (W koncercie udział wzięło 400 osób, w tym: 361 uczniów, 20 nauczycieli, 14 innych dorosłych, 4 przedstawicieli administracji lokalnej, 1 pracownik RCEE).
 2. Blok edukacyjny pod hasłem "Myśleć globalnie - widzieć, wiedzieć, cenić".
  • Zajęcia edukacyjne w Muzeum Regionalnym w Lubaniu z wykorzystaniem wystawy p.t. "Karkonosze panoramiczne", warsztaty ekologiczne przeprowadzone z wykorzystaniem wystawy. Wystawa została sprowadzona z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze i przygotowana do ekspozycji przez pracowników Muzeum Regionalnego w Lubaniu, które użyczyło powierzchni prezencyjnej, plansz, antyram i gablot. Wystawę wzbogacono o tematykę związaną z geologią i legendami karkonoskimi. Czynna była od 3. IV. do 10. V. 2009 r. W otwarciu wystawy uczestniczyli członkowie Klubu Seniora działającego przy Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu. Było to uroczyste otwarcie LWE dla dorosłych. Na wystawę zaproszeni zostali nauczyciele i uczniowie placówek oświatowo- opiekuńczych. Do muzeum przybyły grupy: z Przedszkola Niepublicznego w Lubaniu; ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 z Lubania, Kościelnika, Zaręby, Ośrodka Edukacji Kaszubskiej – Szkoła Podstawowa na Głodnicy Strzepcz; Gimnazjum nr 2 i 3 z Lubania; Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej i Adama Mickiewicza w Lubaniu; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu; Domu Dziennego Pobytu, Transgranicznego Spaceru polsko-niemieckiego Euroregionu Nysa -Saksonia, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Wystawę odwiedziło ogółem 39 grup – razem: 808 osób, w tym 714 uczniów 30 nauczycieli i 64 innych dorosłych).
  • Warsztaty ceramiczne i zajęcia edukacji dla zrównoważonego rozwoju p.t. "Glina, mało doceniany skarb Ziemi". Warsztaty te były nagrodą dla uczniów i nauczycieli czterech placówek:
   1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu za aktywne uczestnictwo w kampanii lokalnej Europejskiego Dnia bez Samochodu' 2008.
   2. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu za przygotowanie happeningu ulicznego p.t. "Dajmy odetchnąć miastu" w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu' 2008.
   3. Szkoły Podstawowej w Kościelniku za inicjatywę lokalną i zaangażowanie w ochronę środowiska przed dzikimi wysypiskami.
   4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej za zaangażowanie w prace zalesiania i zadrzewiania oraz tworzenia otuliny ochronnej dla miasta Lubań.
   Warsztaty poprowadził nauczyciel – ceramik z Pracowni Ceramicznej "Chata za wsią" w Radogoszczy. Uczestnicy poznali glinę, jako zasób naturalny Ziemi. Zajęcia zostały wzbogacone o wycieczkę edukacyjną na specjalną plantację nasienną Nadleśnictwa Świeradów, gdzie poznali problemy zrównoważonej gospodarki leśnej. Warsztaty odbyły się w dniach: 08, 18, 22, 29 maja 2009 r. (W warsztatach ogółem uczestniczyło 126 osób, w tym: 117 uczniów, 7 opiekunów, 1 prowadzący oraz 1 leśnik).
  • Festiwal nauki p.t. "Ochraniać życie na Ziemi". Czwarta edycja festiwalu została skierowana do nauczycieli biologii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbyła się 30. IV. 2009 r. Forma festiwalu polegała na przygotowaniu prezentacji tematycznych i doświadczeń laboratoryjnych przez uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Lubaniu zgodnie z podstawą programową przedmiotu "przyroda" dla klas szóstych szkół podstawowych. Tegoroczny festiwal został poświęcony ochronie bioróżnorodności gatunkowej na Ziemi. Uczniowie starsi pod kierunkiem nauczycieli – promotorów przekazywali swoją wiedzę młodszym koleżankom i kolegom posługując się przygotowanymi przez siebie doświadczeniami, prezentacjami multimedialnymi, kamerą. W festiwalu uczestniczyli uczniowie klas szóstych Szkół Podstawowych nr 1,2,3 i 4 w Lubaniu. Prezentacje przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2 i 3, ZSP im. A. Mickiewicza. Prezenterzy oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w postaci wartościowych książek o tematyce przyrodniczej. Za szczególną aktywność przekazano nagrodę książkową liderce edukacji ekologicznej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. (W festiwalu udział wzięło ogółem (138 osób): 120 uczniów szkół podstawowych, 8 gimnazjum, 2 szkoły ponadgimnazjalnej pod opieką 7 nauczycieli, 1 pracownik RCEE).
  • Powiatowa Sesja Młodych Ekologów z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i administracji pod hasłem "Co zrobić, ażeby odpady trafiały tam, gdzie powinny?"
   Sesja Młodych Ekologów' 2009 odbyła się 27. II. 2009 r. Była jedną z form realizacji kampanii promocyjnej projektu p.t. "Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu lubańskiego". Do udziału zostali zaproszeni liderzy edukacji ekologicznej i przedstawiciele szkół z obszaru powiatu lubańskiego. Ażeby uchwały z Sesji były obowiązujące do uczestnictwa zostali zaproszeni radni Rady Miasta Lubań i Powiatu Lubańskiego oraz przedstawiciele administracji lokalnej Urzędu Miasta Lubań, Starostwa Powiatowego a także wójtowie gmin znajdujących się na obszarze działania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Uczestniczyli reprezentanci 13 placówek z powiatu lubańskiego - Szkół Podstawowych: nr 1 w Lubaniu, Smolniku, nr 1 i nr 2 w Olszynie, Kościelniku, Świeradowie – Zdroju, Gimnazjum nr 2 i 3 w Lubaniu, Olszynie, Pisarzowicach, Leśnej, Świeradowie – Zdroju, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Szkoły uczestniczące w Sesji i prezentujące swoje wystąpienia otrzymały film edukacyjny p.t. "Czy zasypią nas śmieci?". Na Sesji zaprezentowano publikację p.t. "Proste rady na odpady, czyli czysto i pożytecznie. Lubański poradnik o segregacji i zbiórce odpadów", którą przekazano do bibliotek szkolnych i Urzędów Miast oraz Urzędów Gmin kierujących odpady do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich. Rozdano ulotki informacyjno – edukacyjne p.t. "Problem z odpadami? Nie u nas!". Wystawiono postery edukacyjne typu roll-up i rozwieszono banery p.t. "Segreguj odpady – bądź mądry przed szkodą".
   Na placu przed ratuszem urządzono wystawę prezentującą typy pojemników segregacyjnych oraz nowy sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu. Wystawę oglądali mieszkańcy i uczniowie szkół. W otwarciu wystawy uczestniczyło 34 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu pod opieką 2 nauczycieli.
   Sesja Młodych Ekologów, w takiej konwencji, jest prawdopodobnie organizowana tylko w Lubaniu. Jej zadaniem jest nie tylko edukacja ekologiczna i dla zrównoważonego rozwoju, ale także edukacja obywatelska. (W sesji uczestniczyły ogółem 82 osoby, w tym: 43 uczniów, 13 nauczycieli, 10 radnych, 7 przedstawicieli administracji, 3 przedstawicieli zakładów gospodarki odpadami, 1 przedstawiciel MiPBP, 2 pracowników RCEE, 3 przedstawicieli mediów lokalnych).
  • Konkurs fotograficzny z cyklu "Kartka z przewodnika – zachować krajobraz dla potomnych". VIII edycja konkursu miała charakter otwarty i skierowany do wszystkich chętnych mieszkańców Ziemi Lubańskiej, Gminy Mirsk i Gryfów Śląski. Cel konkursu zakładał utrwalenie na fotografii krajobrazu Pogórza Izerskiego w jego maksymalnie nieskażonej postaci. Wpłynęły prace 86 autorów. Były to albumy tematyczne i pojedyncze zdjęcia. Prace przekazało 12 placówek: Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 w Olszynie, nr 1 i 2 w Świeradowie-Zdroju, nr 4 w Lubaniu, Gimnazjum nr 1 i 2 w Lubaniu, Leśnej, Pisarzowicach i Świeradowie-Zdroju, ZSP im. A. Mickiewicza i ZSP im. KZL w Lubaniu. Udział wzięły też osoby dorosłe. Zakwalifikowano wszystkie prace, które zostały nagrodzone i zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy w galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu. W dniu 16 czerwca 2009 r. wręczono laureatom nagrody w postaci wydawnictw o tematyce przyrodniczej. (W konkurs zaangażowało się ogółem 99 osób, w tym: 82 uczniów pod opieką 12 nauczycieli, 4 osoby dorosłe, 1 pracownik RCEE).
  • Seminarium warsztatowe p.t. "Wyprawy przyrodnicze po Lubaniu i okolicy - najcenniejsze na Ziemi Lubańskiej". Seminarium było propozycją dla nauczycieli, hobbystów i działaczy proekologicznych zainteresowanych przyrodą Ziemi Lubańskiej, a celem pokazanie najcenniejszych okazów drzew pomnikowych w Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu; jednego z największych eratyków w Sudetach o nazwie "Błękitny kamień" znajdującego się w Lubańskim Wielkim Lesie; najstarszego drzewa w Polsce - cisa w Henrykowie Lubańskim oraz zabytków kultury osadniczej: cmentarzyska kurhanowego w Białogórzu i krzyża pokutnego w Rudzicy. Seminarium w dniu 20 maja 2009 r. poprowadził opiekun lubańskich pomników przyrody, przodownik turystyki PTTK O/ Pogórze Izerskie w Lubaniu, członek Komisji Ochrony Przyrody PTTK i członek zarządu Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21". (Uczestniczyło ogółem: 27 osób, w tym: 14 nauczycieli, 11 hobbystów, 1 przewodnik, 1 pracownik RCEE).
  • Konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "W krainie łużyckich mokradeł" - VII. Edycja. Konkurs adresowano do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Gospodarzem II etapu (regionalnego- międzypowiatowego) było Towarzystwo Ochrony przyrody i Krajobrazu "TOPIK" w Zgorzelcu, któremu wsparcia udzieliło Nadleśnictwo Pieńsk. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: I. - powiatowy pozwolił na wyłonienie sześciu najlepszych drużyn. II.- regionalny (międzypowiatowy) rozegrany został pomiędzy drużynami reprezentującymi w/w powiaty. Konkurs jest ceniony przez nauczycieli głównie za to, że jest jedyną taką formą na szczeblu lokalnym i daje szansę wszystkim uczestnikom, mimo, że zadania konkursowe nie należą do najłatwiejszych. Jako nagrody zakupiono wydawnictwa z różnych dziedzin nauk przyrodniczych.
   Do konkursu w powiecie lubańskim zgłosiło się 17 placówek: Szkoły Podstawowe nr 1 w Lubaniu, nr 2 i nr 3 w Olszynie, Kościelniku, Pisarzowicach, Smolniku, Radogoszczy, Świeradowie – Zdroju; Gimnazja: nr 2 i nr 3 w Lubaniu, Pisarzowicach, Olszynie, Leśnej i Świeradowie – Zdroju; Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej i A. Mickiewicza w Lubaniu oraz ZSP w Biedrzychowicach. Powiat lubański reprezentowały: Szkoła Podstawowa w Kościelniku i nr 2 w Olszynie, Gimnazjum w Olszynie i ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Etap powiatowy odbył się 8 października w Łużyckim Centrum rozwoju w Lubaniu. Etap regionalny odbył się 29. X. 2009 na terenie ścieżki edukacyjnej i Szkółki Nadleśnictwa Pieńsk w Bielawie Dolnej.
   (W etapie powiatowym uczestniczyło: 51 uczniów (w tym: 24 ze szkół podstawowych,, 27 z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod opieką 17 nauczycieli).
   W etapie regionalnym –międzypowiatowym uczestniczyło 36 uczniów (12 drużyn z trzech w/w powiatów -po 4 drużyny liczące ogółem 12 uczniów z każdego powiatu). Towarzyszyło im 12 nauczycieli. Pulę nagród stanowiły wydawnictwa przywiezione przez kierowników Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i członka zarządu Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu "TOPIK" w Zgorzelcu. Ciepły posiłek oraz wycieczkę do siedliska bobrów w Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej zapewniło Nadleśnictwo Pieńsk. Nagrody z puli Lubania otrzymało 27 uczestników oraz 4 szkoły z najlepszymi wynikami: ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Gminne Gimnazjum w Olszynie, Szkoła Podstawowa w Opolnie –Zdroju i Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu. (Ogółem w konkursie udział wzięło: 122 osoby (w tym: 87 uczniów z 29 placówek, 29 nauczycieli, 4 organizatorów, 2 pracowników Nadleśnictwa Pieńsk).
 3. Blok edukacyjny pod hasłem "Działać lokalnie".
  • Kampania i konkurs ochrony środowiska p.t. "Rady na odpady" – VIII edycja. Konkurs był adresowany do placówek oświatowo - i opiekuńczo – wychowawczych. Przebiegał w dwóch formach: I- zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii lokalnej; II - zbiórka selektywna odpadów komunalnych. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie placówki funkcjonujące w rejonie działania ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu, który obejmuje: miasto Lubań, gminy: Lubań, Platerówka, Siekierczyn, miasto i gminę Olszyna). Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały jako pomoc edukacyjną publikację "Proste rady na odpady, czyli czysto i pożytecznie. Lubański poradnik o segregacji i zbiórce odpadów ". Konkurs miał na celu: poszerzanie wiedzy na temat gospodarki odpadami w świetle prawodawstwa polskiego i unijnego; kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych; wyrabianie nawyków prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; wyrabianie nawyków segregowania odpadów w miejscu ich powstawania (papier, szkło, tworzywa sztuczne, baterie, aluminium); promocję nauczycieli, placówek i osób najbardziej zaangażowanych w projekt. Trwał do 30 października. Do konkursu zgłosiły się 24 placówki: Przedszkola Miejskie: nr 1, nr 3, nr 5 w Lubaniu; Szkoły Podstawowe: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w Lubaniu, nr 1 nr 2, nr 3 w Olszynie, w Siekierczynie, w Radogoszczy, Pisarzowicach, Kościelniku, Radostowie; Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3 w Lubaniu, w Olszynie, Pisarzowicach, ZSP im. KZL w Lubaniu, SOS-W, Świetlica Socjoterapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Czynny udział wzięły 23 placówki. Zgłoszono udział 4025 uczniów ogółem. Czynnie zaangażowało się 28 nauczycieli i 1 pielęgniarka. Szczególnie wyróżniło się 24 liderów, 5 mieszkańców wspierających kampanię i 4 uczniów z placówek, które uzyskały najlepsze wyniki. Nagrody zostały ufundowane przez GFOŚiGW, PFOŚiGW, ZGiUK sp z o.o. Ogółem zebrano 63.428,52 kg odpadów, które zostały wysegregowane i poddane recyklingowi, co stanowi 15,75 kg/osobę. Absolutny rekord i I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu, która zebrała 11.900 kg, co stanowi 68,39 kg/osobę. Przyznano nagrody za siedem miejsc, 5 wyróżnień i 6 udziału. Jako nagrody zakupiono: oprogramowanie komputerowe, sprzęt RTV, aparat fotograficzny, pomoce szkolne, apteczki plecakowe na wycieczki, Kodeksy Młodego Ekologa i książki do bibliotek szkolnych. Wyróżnieni indywidualni otrzymali nagrody książkowe. (Ogółem w konkursie zaangażowanych było: 4399 osób (w tym 4025 uczestników w placówkach- 3663 uczniów, 332 przedszkolaków, 30 uczestników osób dorosłych, 28 nauczycieli, 1 pielęgniarka; 337 rodziców, 8 pracowników ZGiUK).
  • Konkurs techniczny p.t. "Nie byle, jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza" – IX edycja (od 2001 r.) To jedna z form realizacji lokalnego programu zwiększania populacji ptaków i nietoperzy poprzez budowę i instalację prawidłowych budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ich wykonanie angażują się także osoby dorosłe. Budki zostały sprawdzone przez członków Komisji Ochrony Przyrody, członków LSE "Agenda 21" i pracowników RCEE w Lubaniu, a potem zawieszone w miejscach, w których jest ich za mało lub nie ma wcale. Część budek przeznaczono do wymiany w miejsce zniszczonych. Wykonano 63 budki (5 budek nie spełniło wymogów regulaminu). Do konkursu zaangażowano dzieci i młodzież z następujących szkół w Lubaniu: Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 3; Gimnazjum nr 3; SOS-W; ZSP im. KZL. Przyznano nagrody w trzech kategoriach: szczególne wyróżnienia, wyróżnienia, udział. Jako nagrody wręczono wykonawcom budek w dniu 31. III. 2009 r. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej. (Udział wzięło 56 uczniów pod opieką 6 nauczycieli. Wspierali: 2 członkowie organizacji pozarządowych. Konkurs zorganizowało i przeprowadziło 2 pracowników RCEE).
  • "Zazielenić planetę" – zadrzewianie miasta. Cyklicznym działaniem jest zadrzewianie miasta Lubań. W ten m.in. sposób realizowany jest program poprawy stanu zieleni w mieście (parkach, terenach przyszkolnych itp.) oraz tworzenia zielonych stref miasta. Sadzonki zostały zakupione przez Urząd Miasta Lubań. Zakupiono 70 sadzonek bukszpanu do Przedszkola Miejskiego nr 3 i 35 sadzonek lipy drobnolistnej na tereny zieleni miejskiej. Prace nasadzeniowe wykonane zostały przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu oraz pracowników publicznych. (Do prac zaangażowano ogółem 10 osób).
  • "W zielonym krajobrazie miasta" – sprzątanie szlaków turystycznych i selekcja zebranych odpadów - wiosna. Celem zadania było porządkowanie miejsc cennych przyrodniczo n.p: zabytkowy Park na Kamiennej Górze i pomnik przyrody nieożywionej, parki miejskie z cennymi drzewami pomnikowymi, szlaki turystyczne prowadzące przez miasto oraz międzynarodowy Szlak św. Jakuba. Pomocy w realizacji zadania udzieliły lubańskie placówki oświatowo-wychowawcze. Wsparcie logistyczne zapewnił Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Dodatkowym elementem było selekcjonowanie zebranych odpadów. Rękawice i worki zakupił Urząd Miasta Lubań.
  • Prace wykonane zostały wg następującego przydziału obszarów:
   • Szlak czerwony i zielony – Kamienna Góra – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2,
   • Szlak zielony – Park przy Al. Kombatantów - Szkoła Podstawowa nr 1,
   • Szlak niebieski – Harcerska Góra – Szkoła Podstawowa nr 2,
   • Szlak św. Jakuba – Gimnazjum nr 3,
   • Szlak niebieski – Park na rzeką Siekierką – Szkoła Podstawowa nr 4,
   • Szlak czerwony – od ul. Skalniczej do Sybiraków – ZSP nr 2,
   • Szlak zielony – Podwale, Pl. Lompy, dolina potoku Łazek – ZSP im. KZL,
   • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" – ZSP im. A. Mickiewicza,
   • Zabytkowy park przyszpitalny – Warsztaty Terapii Zajęciowej,
   • skwery w pobliżu placówek – przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
   (W pracach uczestniczyło ogółem 520 osób, w tym: 498 uczniów z 12 placówek. W organizację zaangażowało się 12 liderów edukacji ekologicznej przy wsparciu 10 nauczycieli, 2 pracowników RCEE, 4 pracowników ZGiUK).
  • "W zielonym krajobrazie miasta" – sprzątanie szlaków turystycznych i selekcja zebranych odpadów – jesień – w ramach akcji "Sprzątanie Świata Polska' 2009". Trasy turystyczne i miejsca wartościowe przyrodniczo według w/w obszarów porządkowali uczniowie z 7 placówek w Lubaniu: Przedszkole Miejskie nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Uczestniczyło: 556 uczniów, 34 innych dorosłych, 40 nauczycieli. Razem w obu działaniach uczestniczyło: 1156 osoby (w tym: 1054 uczniów, 62 nauczycieli, 40 innych dorosłych).
  • Konkurs p.t. "Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach".
   W roku 2009 odbyła się IX edycja tego konkursu. Jest on jedną z form poprawy estetyki miasta przez samych jego mieszkańców. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców Lubania do upiększania swoich nieruchomości, balkonów, tarasów poprzez przyozdobienie ich odpowiednio dobraną roślinnością. Dzięki temu, w okresie od wiosny do jesieni, wygląd miasta był zdecydowanie ładniejszy.
   Do konkursu zgłosiło się 87 osób. Nagrody otrzymało 20 osób. (W realizację zadania zaangażowanych było: 87. uczestników i 2 organizatorów).
 4. Blok edukacyjny pod hasłem "Transport zrównoważony – czystsza Ziemia, zdrowsi ludzie".
  • Światowy Dzień bez Samochodu – Rajd rowerowy im. Wiesława Wajcfelta – czerwiec' 2009. Rajd ten był propozycją dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uhonorowania po raz dziesiąty pamięci Wiesława Wajcfelta, twórcy ruchu sportowego i czynnego wypoczynku w Lubaniu. Trasy rajdu prowadziły szlakami wytyczonymi przez Związek Gmin "Kwisa" na obszarze gmin: Lubań, Siekierczyn, Leśna, Świeradów-Zdrój. Pomocy w realizacji rajdu udzielili: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu i partner Łużyckiej Karty Turystycznej. Zorganizowano rajd dwudniowy 04-05. VI. 2009 r. w kategorii rowerowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bazą główną był ośrodek "Baworowa" nad jez. Leśniańskim. Do uczestnictwa na trasach rowerowych zgłosiły się 3 placówki: Gimnazjum nr 2 w Lubaniu i Gimnazjum w Pisarzowicach, ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) i Europejski Dzień bez Samochodu (EDbS) – wrzesień' 2009 pod hasłem "Popraw klimat swojego miasta". Lubań uczestniczył w tej europejskiej kampanii po raz siódmy realizując, zgodnie z przyjętymi zasadami, swoją kampanię lokalną. Program działań ETZT i EDbS obejmował mieszkańców, placówki oświatowo-wychowawcze oraz zawierał zadania dla służb publicznych. Do udziału w propozycjach dla dzieci i młodzieży zaproszono uczniów z sąsiadujących z Lubaniem szkół. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej było koordynatorem lokalnym (ETZT – po raz piąty; EDbS po raz siódmy). Celem kampanii było: poprawa bezpieczeństwa na ulicach i w ekosystemie miejskim; zachowanie obszarów wyłączonych z ruchu samochodowego; kształtowanie racjonalnego podejścia do korzystania z samochodu. W ramach kampanii lokalnej zorganizowano: imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży, rajd pieszy i rowerowy, kampanię medialną, happening, przeprowadzono wzmożone kontrole miejsc wyłączonych z ruchu samochodowego, akcje pod hasłem "Jestem widoczny" i "Nie jeżdżę samochodem do kiosku".
  • Impreza sportowo-rekreacyjna pod hasłem "Dzień bez trucizn" przygotowana została przez nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu. Zwycięzcy uczestnicy zawodów na torze rowerowym i pieszym otrzymali nagrody w postaci różnorodnych elementów odblaskowych dla rowerzystów i dyplomy. Grupy kibicujące otrzymały elementy odblaskowe dla pieszych. Wszyscy obecni na imprezie otrzymali opaski odblaskowe na ręce z napisem "Europejski Dzień bez Samochodu - Lubań" oraz znaczki (butony) akcji. (Udział wzięło 82 uczniów wraz 7 nauczycielami z 5 placówek).
  • Rajd pieszy i rowerowy "Agenda 21" pod hasłem "Zachwycić się własnym kawałkiem świata" – wrzesień' 2009. Adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z grup formalnych i nieformalnych. Zakładał on następujące cele: zachęcenie do aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; preferowanie turystyki kwalifikowanej; poznawanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych okolic Lubania; kontynuacja działań edukacji leśnej społeczeństwa.
   W realizacji zadania pomogli: Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21", leśnicy z Nadleśnictwa Świeradów, Pracownia Ceramiczna "Chata za wsią". Rajd prowadził trasami pieszymi do siedziby Leśnictwa Lubań w Radogoszczy. Kiedy uczestnicy rajdu dotarli na metę zostali zaproszeni przez leśników z Leśnictw: Lubań, Radostaw i Platerówka na spacer po lesie i specjalnej plantacji nasiennej sosny limby. Na zakończenie na wszystkich czekało ognisko i tradycyjne kiełbaski. Uczestnicy rajdu otrzymali na wyprawę opaski odblaskowe z napisem "Rajd Agenda 21- EDbS Lubań" oraz znaczki okolicznościowe kampanii. (Udział wzięło: 133 uczniów, 14 nauczycieli, 26 innych dorosłych, 4 leśników, 2 organizatorów).
  • Happening "Popraw klimat naszego miasta" na placu przed ratuszem miejskim przygotowałi uczniowie Gimnazjum nr 3 w Lubaniu. (Uczestniczyły ogółem 53 osoby, w tym 47 uczniów, 5 nauczycieli, 1 pracownik RCEE).
  • Akcja "Jestem widoczny" miała na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczestnicy potyczek, rajdu i happeningu otrzymali opaski odblaskowe. Opaski takie otrzymali też uczestnicy polsko-czeskiego obozu ekologicznego dla młodzieży zorganizowanego przez Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu przy wsparciu Nadleśnictwa Świeradów i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, (20 uczniów, 2 nauczycieli, 2 prowadzących).
  • Akcja "Nie jeżdżę samochodem do kiosku" polegała na tym, że w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu przeprowadzono akcję plakatową oraz każdemu wypożyczającemu w Oddziale dla dzieci, Oddziale dla dorosłych oraz odwiedzających Czytelnię wręczano specjalne zakładki do książek, które zostały przygotowane przez koordynatora krajowego kampanii. Łącznie w całej kampanii w Lubaniu rozdano: 370 znaczków okolicznościowych, 400 opasek odblaskowych i 600 zakładek. (W całej kampanii udział wzięło 942 osoby (w tym: 482 uczniów, 28 nauczycieli, 432 innych dorosłych).
Projekty Transgraniczne:
 1. Spacery wiosenne – polsko – niemieckie:
  • "Lubańskim Szlakiem Wulkanicznym – nie tylko bazaltoidy" – uczestników 26 – (17 z Niemiec, 9 z Polski);
  • "Daleka – bliska Północ. Wędrówka w polsko-czeskich Górach Izerskich" - 31(18 z Niemiec, 13 z Polski).
 2. "Izery dla każdego" – ekologiczny obóz polsko – czeski – uczestników 26 (20 uczniów, 2 nauczycieli, 4 organizatorów.
 3. "Las zrównoważony" – projekt zawiera organizację: warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli (pl-cz, pl-de), ekologiczny obóz polsko – czeski, warsztaty dla edukatorów, zespół metodyczny, zespół projektowy, zajęcia terenowe. Głowni organizatorzy: P-ZFST "Pogranicze", Nadleśnictwo Świeradów, RCEE.
Inne działania informacyjno-edukacyjne:
 • Udostępnianie zbiorów: odwiedzin – 1041; udostępnionych książek – 2406; czasopism – 1003; dokumentów audiowizualnych – 177; mikro-form CD- 155
 • Informacja w sieci internetowej: Liczba odwiedzin strony www.eko.luban.com.pl: 26026
 • Promocja przyrodnicza: wykonano dodruk i aktualizację widokówek z serii p.t. "Przyroda powiatu lubańskiego" w wersji polsko-niemieckiej z tekstem opisowym roślin i zwierząt w językach: polski, łaciński, niemiecki, czeski, angielski. Zaprojektowano i wydano Lubański kalendarz ekologiczny na rok 2010.
Podsumowanie:
 • W realizacji "Lubańskiej Wiosny Ekologicznej' 2009" uczestniczyło ogółem: 9089 osób (w tym: 7.609 dzieci i młodzieży, 1.480 dorosłych.
 • W edukacji formalnej: ogółem 5658 osób (w tym: 5516 dzieci i młodzieży; 142 nauczycieli;
 • W edukacji nieformalnej: ogółem 3514 (w tym: 2113 dzieci i młodzieży, 181 nauczycieli, 1220 innych dorosłych).
 • W edukacji mimowolnej:
  Odbiorcy środków przekazu:
  • 150 000 mieszkańców zasięg TV "Łużyce" (obszar powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, Zgorzeleckiego);
  • 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT-KASZTBUD;
  • 86200 mieszkańców – zasięg prasy lokalnej (obszar gmin: Gryfów Śląski, Leśna, miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów, Zawidów).
 • Prasa regionalna – obszar Dolnego Śląska.
 • Internet /strona miasta Lubań: www.luban.pl; strona RCEE: www.eko.luban.com.pl; strona Telewizji Łużyce: www.tlb.net.pl/www.luzyce.net.pl; strona dwutygodnika Ziemia Lubańska: www.zl.luban24.pl
Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka

Lubań dnia 06. 03. 2010 r.
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Raport 2008
 
Raport o działaniach zrealizowanych w roku 2008

XII Lubańska Wiosna Ekologiczna'2008 przebiegała pod hasłem "X lat dla edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju" i miała na celu:
 • zaakcentowanie dziesięciu lat działalności Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej -Oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaniu,
 • włączenie się w działania "Światowego Roku Planety Ziemia" ogłoszonego przez ONZ UNESCO,
 • aktywny udział w Dekadzie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKG ONZ.
W głównym bloku edukacyjnym zrealizowano14 zadań. W bloku uzupełniającym zrealizowano 13 zadań. Uczestniczyły w nich placówki z Lubania, powiatu lubańskiego, obszaru Nadleśnictwa Świeradów i obszaru ZG "Kwisa". Ogółem: 17 szkół podstawowych (w tym 4 z Lubania), 7 Gimnazjalnych (w tym 3 z Lubania), 4 ponadgimnazjalne (w tym 3 z Lubania), 4 przedszkola z Lubania, 1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Lubania, Świetlica Socjoterapeutyczna z Lubania, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lubania, Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu.
Zadania zrealizowano w V sekwencjach tematycznych.
 1. "Działać w środowisku" - promocja LWE i RCEE
  • Promocja Lubańskiej Wiosny Ekologicznej'2008 odbyła się za pomocą plakatów, prezentacji programu w środkach lokalnego przekazu:Telewizja Lubań-Bolesławiec/Telewizja "Łużyce", TVK KOMSAT,, "Ziemia Lubańska", "Gazeta wojewódzka" i na stronach internetowych.
  • Zrealizowano II część programu edukacyjnego p.t. "Z przyrodą na dzień dobry" w Telewizji Lubań-Bolesławiec o tematyce odcinków: "Środowisko przyrodnicze - wszystko jest przyrodą", "Ekologia - klucz do świata","Sozologia - nauka o ratowaniu", "Ochrona powietrza", "Ochrona wód", "Ochrona gleb. Gospodarka odpadami", 7. "Czwarta zmora cywilizacji - hałas, wibracje, promieniowanie", "W złocie i czerwieni - czas jesieni", "Ni to jesień, ni to zima - przedzimie", "Biało i srebrzyście - zima", "Gdzie rosną choinki?", "W słonecznym blasku - przedwiośnie i wiosna", "Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie", "Turystyka a przyroda", "Historia w skale zapisana", "Bioróżnorodność".
  • Kampania p.t.; "Lubań - czyste miasto".
   • Zaangażowanie społeczne: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu przeprowadzono wśród pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka autorską ankietę diagnostyczną, dotyczącą postępowania z odpadami komunalnymi.
   • Cykl "Estetycznie i ekologicznie" - konkurs na ogródek przydomowy p.t. "Ogród przyjazny naturze". Zgłosiło się 9 osób indywidualnych i jedna wspólnota mieszkaniowa. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursów ze szczególnym wyróżnieniem ogrodu Państwa Ewy i Grzegorza Czerskich Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci: książki poradnika p.t. "Wielka księga ogrodnika i działkowca" oraz kompletów narzędzi przydatnych w pracach ogrodniczych. Nagrody zostały wręczone uroczystości w dniu 28 XI 2008 w siedzibie RCEE. W konkursie uczestniczyło ogółem 13 osób.
   • Kampania wizualna:
    1. przygotowano plakaty do rozwieszania w mieście;
    2. wykonano banery, o treści: "Lubań czysty i piękny - NIE ŚMIEĆ" do wielokrotnego wykorzystania w trakcie różnych kampanii miejskich odnoszących się do zachowania czystości w mieście.
   • Kampania medialna:
    1. W telewizji lokalnej: TV "Łużyce", TV "Komsat /KasztBud" oraz telewizji regionalnej ukazywały się materiały filmowe na temat czystości, dzikich składowisk, nieleglanego sprowadzania odpadów zza granicy.
    2. Dwutygodnik "Ziemia Lubańska" w ciągu roku systematycznie zamieszczał artykuły odnoszące się do estetyki miasta, zachowań mieszkańców oraz prawidłowej gospodarki odpadami. Kampania medialna w lokalnych środkach przekazu prowadzona była nieodpłatnie w ramach pełnionej przez nie misji społecznej. Kampania p.t. "Lubań - czyste miasto" jest kontynuacją podobnych działań z lat poprzednich. Ma ona na celu, przede wszystkim, kształtowanie porządanych postaw i zachowań na ulicy, w parku, nad rzeką, w miejscach rekreacji i wypoczynku.
  • Publikacja p.t. "X lat RCEE w przyjaźni z przyrodą". "Tajemnice lasu" towarzyszyła otwarciu wystawy zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w dniach od 12 II do 23 III 2008. Wprowadzała odwiedzających w zagadnienia dotyczące działalności RCEE, Nadleśnictwa Świeradów i Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie" oraz przybliżała problematykę wystawy. (Wydrukowano 50 sztuk w wersji kolorowej i według zapotrzebowania w wersji czarno-białej).
  • Wystawa "X lat RCEE w przyjaźni z przyrodą" i "Tajemnice lasu" zorganizowana została w Muzeum Regionalnym w Lubaniu od 12 lutego do 23 marca. Przygotowano ją w dwóch częściach i tematach: I część - poświęcono pokazaniu dziesięcioletniej działalności Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. II część - poświęcono edukacji leśnej. W przygotowaniu ekspozycji wzięli udział leśnicy z Nadleśnictwa Świeradów oraz członkowie Koła Łowieckiego "Cyranka". Przygotowana została w taki sposób, że prowadziła odwiedzających przez poszczególne stanowiska: "dary lasu", "mieszkańcy lasu", "łowiectwo", "hodowla lasu", "ochrona lasu", "ochrona ptaków", "szkodniki lasu", "gatunki lasotwórcze". Pełniła funkcję promocyjną RCEE, Nadleśnicwa Świeradów i Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie". Jej otwarcie było jednocześnie inauguracją LWE'2008 dla dorosłych i młodzieży starszej. Wystawę odwiedziło 979 osób (w tym: 870 uczniów, 38 nauczycieli, 37 dorosłych innych, 34 uczestników otwarcia wystawy).
  • Przeprowadzono specjalne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem ekspozycji wystawowej p.t. "Tajemnice lasu". Warsztaty przeprowadziła kierownik RCEE oraz leśnik - edukator z Koordynacyjnego Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Świeradów. Odbyło się 26 zajęć warsztatowych ogółem, w tym 1 dla dorosłych. W warsztatach uczestniczyło 713 osób, (w tym: 654 uczniów, 41 nauczycieli, 18 dorosłych).
  • Inauguracja LWE - koncert edukacyjny pt. "Po pierwsze - nie szkodzić!" jest tradycyjną formą uroczystego otwarcia LWE'2008 dla najmłodszych. Odbył się 22 IV 2008 w "Dzień Ziemi". Jest to koncert edukacyjny, w którym najmłodsi zdobywają wiedzę o przyrodzie i ochronie środowiska poprzez zabawę. Treść tegorocznego koncertu zachęcała do prawidłowego zachowywania się w środowisku przyrodniczym. Koncert zaadresowano do 6-latków i uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W koncercie brali udział uczniowie z miasta Lubań i okolicznych miejscowości. Miejski Dom Kultury w Lubaniu użyczył sali widowiskowej, wykonawców, obsługę, sprzęt nagłaśniający i scenografię. W koncercie uczestniczyło: 608 osób, w tym: 569 uczniów, 30 opiekunów, 6 przedstawicieli administracji i samorządu, 3 przedstawicieli mediów lokalnych.
 2. Blok edukacyjny pod hasłem "Zmieniać postawy i zachowania".
  • Warsztaty edukacyjne p.t. "Las i jego mieszkańcy". Warsztaty przewidziano w ilości 6 godzin zajęć. Jest to jedna z form realizacji przez RCEE programu edukacji leśnej społeczeństwa. Warsztaty te miały za zadanie pokazać wiele aspektów lasu: ekosystem, dendrologię, gospodarkę, ochronę. Warsztaty przeprowadzono w dniach 11-20 VI 2008. W warsztatach uczestniczyło 153 uczniów i 6 nauczycieli.
  • Warsztaty pt. "Ochrona naszych ptaków drapieżnych". Warsztaty w ilości 7 godzin zajęć, przeprowadzonych w dniach 11 - 20 VI 2008 przeznaczono dla uczniów wyróżniających się szkół z miasta Lubania i powiatu lubańskiego. Prowadził je sokolnik. Przybliżyły wiedzę o ekologii ptaków drapieżnych oraz zapoznały uczniów z gatunkami występującymi, bądź pojawiającymi się na naszym terenie, sposobami ich ochrony, a także postępowania w przypadku znalezienia ptaka potrzebującego pomocy. Na tych warsztatach sokolnik prezentował swojego sokoła. Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy warsztatów mogli obserwować pracę sokolnika z ptakiem. W warsztatach uczestniczyło: 172 uczniów, 7 nauczycieli.
  • III Festiwal nauki pt. "Zmieniać krajobraz nie szkodząc przyrodzie" odbył się 30 X 2008 w Sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju. Był adresowany do nauczycieli geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lubań. Reprezentanci Gimnazjum nr 2 w Lubaniu przygotowali prezentację multimedialną, w której ukazali problemy związane z działaniami prowadzonymi przez ludzi mających szczególny wpływ na krajobraz. Pracownik Nadleśnictwa Świeradów przygotował prezentację, z której uczniowie dowiedzieli się o historii tworzenia map z wykorzystaniem fotografii, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz o zastosowaniu systemów laserowych i satelitarnych LIDAR i GIS. Dla prezenterów oraz promotora ufundowano nagrody książkowe przyznane za zaangażowanie się w projekt. W projekcie udział wzięło: ogółem 160 osób, w tym: 120 uczniów ze szkół podstawowych, pod opieką 5 nauczycieli, 30 uczniów z Gimnazjum nr 2, pod opieką 2 nauczycieli i 3 prezenterów.
  • Warsztaty ceramiczne polączone z zajęciami edukacji dla zrównoważonego rozwoju p.t. "Tajemnice w glinie ukryte". Warsztaty te były nagrodą dla uczniów i nauczycieli z dwóch lubańskich placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu za bardzo aktywne uczestnictwo i pomoc w przeprowadzeniu potyczek sportowych oraz Gimnazjum nr 3 w Lubaniu za przygotowanie i przeprowadzenie happeningu p.t. "Ulice są też dla ludzi" zorganizowanych w ramach Kampanii miejskiej Europejskiego Dnia bez Samochodu'2007. Warsztaty prowadziła nauczycielka - ceramik. W warsztatach uczestniczyło: 40 uczniów, 2 nauczycieli, 2 rodziców, 2 pracowników RCEE, 1 student U.P. w Poznaniu.
 3. Blok edukacyjny pod hasłem "Patrzeć, widzieć, wiedzieć"
  • Konkurs fotograficzny p.t. "Kartka z przewodnika - podpatrzone wiosną" VII. edycji miał charakter otwarty. Zakwalifikowane i nagrodzone prace będą wykorzystane do przygotowania wystawy czasowej w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Finał konkursu odbył się 19 VI 2008. W konkursie uczestniczyło: 76 autorów ogółem, 71 dzieci i młodzieży, 5 osób dorosłych.
  • Sesja Młodych Ekologów z udziałem Radnych Rady Miejskiej pod hasłem "Lokalna Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2015" odbyła się 10 VI 2008. Reprezentanci 11 szkół z Lubania, Olszyny, Kościelnika i Świeradowa-Zdroju przedstawili realizację zadań edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w swoich placówkach oraz opinie odnoszace się do projektu lokalnej "Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju". Jest to jedna z form lokalnej realizacji Kampanii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonej przez ONZ. Realizacja zadania była konsultowana z Departamentem Edukacjii i Promocji Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska. Uczestnicy sesji, delegaci szkół i radni miasta Lubań w obecności przedstawicieli powiatu lubańskiego uchwalili przyjęcie "Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Lubań 2008 - 20014", jako obowiązującego dokumentu na obszarze powiatu lubańskiego. W Sesji uczestniczyło: 37 uczniów, 7 radnych, 11 nauczycieli, 4 przedstawicieli administracji miasta, powiatu, organizacji pozarządowych, 2 organizatorów, 3 przedstawicieli mediów.
  • Seminarium warsztatowe p.t.: "Wyprawy geologiczne po Lubaniu i okolicy - ocalić ślady wygasłych wulkanów" odbyło się 21 X 2008 i miało formę wycieczki edukacyjnej. Zajęcia poprowadził specjalista ds. górniczych. Uczestniczyli nauczyciele z powiatu lubańskiego, gminy Mirsk i Gryfów Śląski, członkowie organizacji pozarządowych PTTK i LSE "Agenda 21", członkowie "Klubu Seniora" z Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu. Uczestnicy zobaczyli pomnik przyrody nieożywionej - wyrobisko na Kamiennej Górze w Lubaniu, dwa czynne kamieniołomy "Księginki II, na Bukowej Górze" i "Księginki", Łużycką Kopalnię Bazaltu "Księginki" SA w Lubaniu, nieczynny Kamieniołom "Jałowiec". Mogli w praktyce poznać jedne z najbardziej interesujących pozostałości wulkanizmu na Ziemi Lubańskiej oraz uzmysłowić sobie konieczność ochrony nieczynnych kamieniołomów, jako ostoi przyrody. W seminarium uczestniczyły 23 osoby.
  • Konkurs wiedzy o bioregionie pt. "W krainie łużyckich wulkanów" VI. Edycji przebiegał w 2 etapach: powiatowym i regionalnym). Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Gospodarzem było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. W konkursie udział wzięli uczniowie z powiatu bolesławieckiego i lubańskiego. W etapie powiatowym w dniu 17 X 2008 uczestniczyło 60 uczniów z 13 szkół podstawowych, 5 gmnazjalnych i 2 ponadgimnazjalnych, pod opieką 20 nauczycieli. Do etapu regionalnego (międzypowiatowego) zakwalifikowano 6 drużyn ze szkół podstawowych, 4 drużyny z gimnazjów i 4 drużyny ze szkoł ponadgimnazjalnych. Wytypowani wzięli udział w etapie regionalnym dnia 5 XI 2008 -t.j. 41 uczniów (w tym: 17 uczniów na poziomie podstawowym (6 drużyn) i 24 uczniów na poziomie ponadpodstawowym (8 drużyn), pod opieką 14 nauczycieli. Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali pakiety wydawnictw promocyjnych obu powiatów. Ogółem w obu etapach konkursu uczestniczyło: 101 uczniów pod opieką 34 nauczycieli.
 4. Blok edukacyjny pod hasłem "Być aktywnym ".
  • Konkurs ochrony środowiska p.t. "Rady na odpady"VII. edycji przeznaczony byl dla wszystkich typów szkół i placówek w powiecie lubańskim, w rejonie działania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu tj.: miasto Lubań, gmina wiejska Lubań, gmina Siekierczyn, miasto i gmina Olszyna. W konkursie uczestniczyło 20 placówek, w tym: 2 przedszkola, 11 szkół podstawowych (4 z Lubania), 4 gimnazja (3 Lubania), 1 szkoła ponadgimnazjalna - ZSP im. KZL w Lubaniu, 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w lubaniu, 1 Świetlica Socjoterapeutyczna w Lubaniu. Ogółem zebrano i wyselekcjonowano 75 ton i 187,5 kg odpadów, w tym: 47.654 kg makulatury, 20.289 kg szkła i 7.077 kg tworzyw sztucznych, 167,5 kg baterii i aluminium. Sprawność ogólna zbiórki wyniosła 20,40 kg/osobę. Uroczystość wręczania nagród zorganizowano w dniu 26 XI 2008 Nagrodę główną - komputer z oprzyrządowaniem otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. Pozostałe szkoły otrzymały nagrody w postaci sprzętu RTV i telefaxów. Wyróżniono dwie najbardziej zaangażowane osoby wspierające Szkołę Podstawową nr 2 w Lubaniu oraz najbardziej wyróżniającą się uczennicę z tej Szkoły. Uczestniczyło razem: 3.676 uczniów i 20 liderów prowadzących projekt.
  • Konkurs techniczny "Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza" służy wzbogacaniu populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym. Budki zostały sprawdzone przez społecznych opiekunów przyrody i pracowników RCEE. Zainstalowano je w miejsce zniszczonych lub takm, gdzie było ich za mało - to głównie na terenach zieleni miejskiej na Kamiennej Górze w Lubaniu. Wykonano 41 budek lęgowych i 3 karmniki. Nagrody wręczono 6 IV 2008. W konkursie uczestniczyło: 45 dzieci i młodzieży pod opieką 5 nauczycieli.
  • "Zielono mi" - zadrzewianie i zazielenianie miasta zrealizowano w ramach corocznego programu zazieleniania miasta. Objęto pracami zadrzewieniowymi pas ochronny dla miasta, tworzony na byłym poligonie w dniu 7 V 2008. Rekultywowano teren zniszczony przez nielegalnie organizowane wyścigi samochodów terenowych. Sadzonki zakupił Urząd Miasta Lubań - ogółem 500 sztuk, W pracach nasadzeniowych pomagali: członkowie LSE "Agenda 21" oraz uczniowie Liceum Wojskowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. W pracach uczestniczyło ogółem: 56 uczniów, 4 nauczycieli, 2 członków LSE "Agenda 21".
  • "W zielonym krajobrazie miasta"- sprzątanie szlaków turystycznych. Porządkowano miejsca cenne przyrodniczo i szlaki turystyczne, które przechodzą przez miasto i na jego obrzeżach. W realizacji tego zadania pomogły placówki oświatowo-wychowawcze w Lubaniu. Współdziałał Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu, który zapewnił obsługę techniczną. Prace wykonano w okresie od 16 - 30 IV 2008 wg następującego harmonogramu:
   • Szlak czerwony i zielony - Kamienna Góra - SP 3 i G 2;
   • Szlak zielony - Park przy Alei Kombatantów - SP 1;
   • Szlak niebieski - Harcerska Góra - SP 2 i G 3;
   • Szlak niebieski - Park nad Siekierką - SP 4;
   • Szlak czerwony - od ul. Skalniczej do ul. Sybiraków - ZSZ nr 2;
   • Szlak zielony - Podwale, Plac Lompy, dolina Potoku Łazek - ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej;
   • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" - ZSP im. A. Mickiewicza;
   • Tereny wokół placówek - przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
   • Park przyszpitalny - Warsztaty Terapii Zajęciowej.
   W działaniu uczestniczyło: 560 uczniów, 23 nauczycieli, 40 innych osób dorosłych.
  • Konkurs ochrony środowiska, opieki uczniów nad wybranymi miejscami w Lubaniu pod hasłem "To nasze - nie śmieć!" II. edycji miał za zadanie włączyć placówki w kampanię na rzecz czystego miasta; kształtować pożądane postawy; wyrabiać nawyki prawidłowych zachowań w środowisku miejskim i przyrodniczym. Konkurs był adresowany do wszystkich typów przedszkoli i szkół na terenie miasta Lubań. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły z terenu miasta Lubania: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu (170 ucz., 7 naucz.), Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu (50 ucz., 3 naucz.), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu (60 ucz., 2 naucz.). Szkoły spełniły warunki regulaminowe, (porządkowały teren i dostarczyły sprawozdania) i otrzymały nagrody w postaci dużego zestawu wartościowych książek o tematyce przyrodniczej do bibliotek szkolnych. W konkursie uczestniczyło ogółem: 280 uczniów pod opieką 12 nauczycieli.
  • Nagrody za najlepiej przeprowadzoną akcję "Sprzątanie Świata" - Polska'2008, przez placówki oświatowo-wychowawcze w Lubaniu. Zadanie realizowało 13 placówek. Wypełnione karty informacyjne z przeprowadzenia akcji przekazało 7 placówek, z których wynika, że: zebrano ogółem 169 worków; wyselekcjonowano opakowania w 66 workach, w tym: 29 worków opakowań plastykowych; 32 worki opakowań szklanych; 5 worków makulatury; 103 worki napełniono odpadami zmieszanymi. Wyróżniono 13 uczniów najbardziej zaangażowanych w pracy. Jako nagrody przekazano książki o tematyce przyrodniczej do biliotek szkolnych. W konkursie uczestniczyło 563 uczniów pod opieką 16 nauczycieli.
  • Konkurs p.t. "Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach" VIII. edycji miał na celu zachęcenie mieszkańców Lubania do upiększenia swoich nieruchomości poprzez przyozdobienie ich zielenią i kwiatami, co w sposób zdecydowany podniosło estetykę miasta w okresie wegetacyjnym. Nagrody, w postaci talonów gotówkowych, otrzymało 20 uczestników, (w tym: 5 uczestników po 400 zł i 15 uczestników po 100 zł). W konkursie uczestniczyło ogółem 53 mieszkańców.
 5. Blok edukacyjny "Aktywnie zmieniać postawy ".
  • Światowy Dzień bez Samochodu - Rajd Pieszy i Rowerowy im. Wiesława Wajcfelta pod patronatem Związku Gmin "Kwisa" - czerwiec' 2008 to cykliczna propozycja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gmin należących do Związku Gmin "Kwisa". Honoruje pamięć Wiesława Wajcfelta. Trasy rajdu prowadziły szlakami wiodącymi przez obszar 5 gmin (miejskiej Lubań i wiejskich: Lubań, Leśna, Platerówka, Siekierczyn). W trakcie rajdu uczestnicy spotkali się z leśnikami, którzy przygotowali dla nich ognisko i miejsce biwakowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne opaski odblaskowe, a rowerzyści koszulki rajdowe w celu zapewnienia im większego bezpieczeństwa podczas jazdy. W rajdzie uczestniczyło: 68 pieszych 28 rowerzystów, 8 nauczycieli, 4 rodziców - razem 108 osób (plus 4 leśników, 3 organizatorów).
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu - wrzesień 2008 VI. kampania lokalna w Lubaniu. Koordynatorem lokalnym kampanii miejskiej było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu po raz czwarty a Europejskiego Dnia bez Samochodu po raz szósty). Temat wiodący to "Czyste powietrze dla wszystkich".W ramach kampanii zorganizowano m.in.: imrezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży; rajd pieszy i rowerowy; warsztaty edukacyjne w szkołach; kampanie szkolne i medialne; happening; zaplanowano wzmożone kontrole miejsc wyłączonych z ruchu samochodowego.
  • Potyczki sportowe pod hasłem "Dajmy odetchnąć miastu" odbyły się 17 IX 2008. Do imprezy zgłosiło się 13 drużyn. Udział wzięło 12 drużyn. Konkurencje na torze rowerowym i biegowym przygotował nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu. Drużynom towarzyszyły grupy kibicujące. Wszyscy uczestnicy potyczek otrzymali opaski odblaskowe i naklejki tegorocznej kampanii. W potyczkach startowało: 113 uczniów. Wszystkich uczestników było: 134 uczniów, 16 nauczycieli, 2 pracowników RCEE, 1 przedstawiciel mediów.
  • Rajd "Agenda 21" - wrzesień 2008 pod hasłem "Dajmy odetchnąć miastu" prowadził trasami z Lubania na obszar Leśnictwa Radostaw . W realizację rajdu włączył się leśnik Nadleśnictwa Świeradów z tego leśnictwa. Głównymi organizatorami rajdu byli: Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21" i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy współudziale placówek oświatowo -wychowawczych. W rajdzie uczestniczyło: 8 drużyn z 3 szkół podstawowych, 1 gminazjum i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Na trasach rowerowych jechało 15 uczniów i 2 nauczycieli, na pieszych wędrowało 119 uczniów, 16 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 16 nauczycieli, 3 rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie zaprojektowane opaski odblaskowe w ramach zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach. Drużyny uczestniczące w Rajdzie otrzymały ponadto nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21". Ogółem w imprezie uczestniczyło: 171 osób, w tym: 134 uczniów, 16 uczestników dorosłych, 16 nauczycieli, 3 rodziców.
  • Transgraniczne spacery wiosenne tegorocznej edycji dla mieszkańców powiatów przygranicznych z Dolnego Śląska i Saksonii współorganizowali: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze", Nadleśnictwo Świeradów, CSB Saksonia. Odbyły się dwa spacery: 1) "Szlakiem wygasłych wulkanów" 29 V 2008 - na trasie: Kopalnia "Księginki" - kamieniołom Jałowiec - budowle bazaltoidowe w starym Lubaniu". Uczestniczyło 25 osób dorosłych ogółem (w tym: 9 Niemców, 16 Polaków); 2) "Po polskich i czeskich Górach Izerskich" - 31 V 2008 na trasie - Lubań - Świeradów - Zdrój /prelekcja w Koordynacyjnym Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Świeradów. Uczestniczyło 27 osób ogółem, (w tym: 23 dorosłych, 4 dzieci i młodzieży).
  • Wyłonienie laureatów tytułu "Młodzieżowego Lidera Edukacji Ekologicznej - Lubań' 2008" I. edycji. Tytuł został nadany nominowanym w poszczególnych placówkach oświatowych, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w edukację ekologiczną, współuczestnictwem w działaniach proponowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz w działania na rzecz środowiska lokalnego. Wpłynęły dwa wnioski nominacyjne z placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu i ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. RCEE przedstawiło nominację do tytułu "Młodzieżowy Lider Edukacji Ekologicznej' 2008" dwóch osób znanych z wieloletniej działalności. Laureaci tytułu "Młodzieżowy Lider Edukacji Ekologicznej Ziemi Lubańskiej' 2008" otrzymali specjalne Akty Nominacji oraz cenne nagrody książkowe. Wyróżnienia zostały wręczone na przygotowanej uroczystości finałowej w dniu 26 XI 2008 w Sali Rajców ratusza miejskiego w Lubaniu. Ogółem uhonorowano 5. uczniów.
  • Wręczenie specjalnych podziękowań dla instytucji, organizacji i osób współdziałających z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu w ciągu X. lat jego działalności. 26 XI 2008 w Sali Rajców ratusza miejskiego w Lubaniu uhonorowano 10 nauczycieli, najdłużej współpracujących z RCEE oraz 10 instytucji i organizacji pozarządowych współdziałających z RCEE w ciągu jego dziesięcioletniej działalności. Instytucje otrzymały statuetki okolicznościowe "ekologicznego słowika". Liderzy otrzymali specjalne dyplomy z podziękowaniami oraz upominki książkowe. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela instytucji, którą wytypowano do otrzymania statuetki, statuetkę taką przekazano do ich jednostek nadrzędnych lub pokrewnych. Statuetki przekazano: Łużyckiej Kopalni Bazaltu "Księginki" SA w Lubaniu, Lubańskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu "Agenda 21", Nadleśnictwu Świeradów, Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu, redakcji dwutygodnika "Ziemia Lubańska", Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu, Południowo-Zachodniemu Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, Urzędowi Miasta Lubań, Starostwu Powiatowemu w Lubaniu. Statuetki odebrało 10 osób indywidualnych i 10 przedstawicieli instytucji i organizacji.
  • Wędrówki po bioregionie:
   1. "Przełomem rzeki Kwisy" - 18 kwietnia 2008 r. - 22 uczestników dorosłych z Zittau, 1 pracownik RCEE,
   2. Lubański Szlak Wulkaniczny - 27 czerwca 2008 r. - Klub Seniora przy Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu -- 4 osoby, 1 pracownik RCEE, 1 operator TVK KOMSAT,
   3. Po polskich Górach Izerskich - 1 lipca 2008 r. - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu - 6 uczestników dorosłych, 2 opiekunów, 1 pracownik RCEE, 1 edukator Nadleśnictwa Świeradów.
   4. Wycieczki z przyrodą i historią po Lubaniu:
    - SP 1 w Lubaniu - czerwiec 2008 - 26 uczniów, 1 nauczyciel, 1 pracownik RCEE,
    - Seniorzy z Wałbrzycha - 16 maja 2008 r. - 30 osób, 1 pracownik RCEE,
   5. Terenowe warsztaty przyrodnicze:
    - Kl. I SP nr 2 w Lubaniu - czerwiec 28 uczniów, 2 nauczycieli, 2 pracowników RCEE
   6. Wycieczki ochrony środowiska:
    - Wycieczki do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu:
    - kwiecień 2008 - SP nr 4 - 2 klasy (2 x 25 po uczniów) + 2 nauczycieli, 2 pracowników RCEE.
    - kwiecień 2008 - klasa III SP nr 2 - 29 ucz. + 4 rodziców + 2 nauczycieli + 1 pracownik RCEE.
    - maj 2008 - SP nr 2 - 79 uczniów, 4 naucz., 4 rodziców, 1 pracownik RCEE.
   7. Konkurs międzygminny "Doliną rzeki Kwisy - przyroda i historia" - uczestniczyło 62 uczniów z 32 szkół 10 gmin (8 szkół z Lubania) pod opieką 32 nauczycieli.
 • Razem w realizacji Lubańskiej Wiosny Ekologicznej' 2008 uczestniczyło: 9417 osób
  w bloku I: 3966 osób (w tym: 3483 dzieci i młodzieży, 483 dorosłych)
  w bloku II: 5451 osób (w tym: 5163 dzieci i młodzieży, 288 dorosłych)
 • W edukacji formalnej: ogółem 5532
  5356 dzieci i młodzieży;
  176 nauczycieli;
 • W edukacji nieformalnej: ogółem 3880
  3285 dzieci i młodzieży
  163 nauczycieli
  432 innych dorosłych
 • W edukacji mimowolnej:
  Odbiorcy środków przekazu:
  • 150 000 mieszkańców zasięg TV lokalnej "Łużyce" (obszar powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, Zgorzeleckiego);
  • 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT;
  • 86200 mieszkańców - zasięg prasy lokalnej (obszar gmin: Gryfów, Leśna, miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów, Zawidów).
  • Prasa regionalna - obszar Dolnego Śląska.
  • Internet /strona miasta Lubań: www.luban.pl; strona RCEE: www.eko.luban.com.pl; strona Telewizji Lubań-Bolesławiec/Łużyce: www.tlb.net.pl/www.luzyce.net.pl; strona dwutygodnika Ziemia Lubańska: www.zl.luban24.pl
POZOSTAŁE FORMY DZIAŁAŃ
 1. Udostępnianie prezencyjne:
  • liczba odwiedzin w Centrum: 733 osób
  • liczba odwiedzin na stronie www.eko.luban.com.pl: 30.900
  • liczba udostępnionych:
   książek: 1349
   czasopism nieoprawnych: 922
   dokumentów audiowizualnych: 162
   dokumentów elektronicznych 173
 2. Prowadzenie zajęć dla grup zorganizowanych w ramach współpracy z MBP w Lubaniu.
 3. Przygotowywanie informacji do raportów, ankiet, baz danych, prezentowanie pracy RCEE:
  Informacja o działalności RCEE na terenie powiatu lubańskiego w roku 2008.
  Informacja o działalności RCEE na terenie powiatu lubańskiego w roku 2008.
 4. Pozyskano:
  prac dyplomowych i opracowań: 1
  programów multimedialnych i wydawnictw: 3
  zakupiono: 78 książek
  zaprenumerowano: 6 tytułów czasopism.
Raport sporządziła
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Raport 2007
 
Działania przeprowadzone przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2007
LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA.
XI edycja Lubańskiej Wiosny Ekologicznej 2007 przebiegała pod hasłem "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju". Uczestniczyły w niej placówki z Lubania, powiatu lubańskiego, obszaru Nadleśnictwa Świeradów i obszaru ZG "Kwisa". Ogółem: 17 szkół podstawowych (w tym 4 z Lubania), 7 Gimnazjalnych (w tym 3 z Lubania), 4 ponadgimnazjalne (w tym 3 z Lubania), 4 przedszkola z Lubania, 1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Lubania, Świetlica Socjoterapeutyczna z Lubania, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lubania, Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu. Działania adresowane były również do dorosłych mieszkańców, odbiorców Telewizji Lubań-Bolesławiec (miasto Lubań i okolice, miasto Bolesławiec), TV, "KOMSAT", dwutygodnika "Ziemia Lubańska" i prasy dolnośląskiej.
 1. Blok pod nazwą "Warto wiedzieć".
  1. Wydano specjalną publikację pt. "Relikty wulkanizmu i kopalnictwo bazaltu na Ziemi Lubańskiej", która towarzyszyła wystawie i promowała specyfikę geologiczną Ziemi Lubańskiej jako "krainy wygasłych wulkanów". Wykorzystywana była na seminariach, konferencjach, warsztatach i innych imprezach organizowanych przez RCEE oraz międzynarodowych projektach transgranicznego powiązania edukacji ekologicznej. Wydrukowano 50 egzemplarzy broszury.
  2. Przygotowano uroczysty koncert p.t. "Przyjaciele z pól, łąk i lasów, który uroczyście otwierał Lubańską Wiosnę Ekologiczną 2007. Koncert przygotowali uczniowie lubańskich szkół pod opieką specjalistów z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Treść koncertu dotyczyła zachowania się w środowisku przyrodniczym. Uczestniczyło 459 osób, w tym: 430 uczniów i przedszkolaków pod opieką 20 nauczycieli oraz 7 gości zaproszonych.
 2. Blok pod hasłem "Być odpowiedzialnym".
  1. Przeprowadzono ekologiczną bajkę terapeutyczną pt. "Przyjaciele z pól, łąk i lasów adresowaną do przedszkolaków i uczniów klas nauczania zintegrowanego. Bibliotekarka - terapeuta zajęciowy przeprowadziła specjalne warsztaty w Przedszkolach Miejskich nr 5, Przedszkolu Niepublicznym nr 1 i Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 w Lubaniu. Zadaniem warsztatów było kształcenie prawidłowych postaw w stosunku do przyrody u najmłodszych. Wyzwolenie przeżyć emocjonalnych wywołujących empatię, współodczuwanie i poczucie odpowiedzialności dla zwierząt i roślin. W warsztatach uczestniczyło 135 osób, w tym: 42 przedszkolaków, 84 uczniów, 9 nauczycieli.
  2. Warsztaty p.t. "Nasze ptaki drapieżne i ich ochrona" przeznaczone były dla uczniów wyróżniających się szkół. Przeprowadził je członek Polskiego Bractwa Sokolniczego. Przybliżają one wiedzę o ekologii i ochronie ptaków drapieżnych oraz zapoznają uczniów z gatunkami występującymi, bądź pojawiającymi się na naszym terenie. Do projektu zaproszono uczniów ze: SP w Kościelniku, SP nr 1 w Olszynie, SP nr 4 w Lubaniu. W zajęciach uczestniczyło 189 osób, w tym: 182 uczniów pod opieką 7 nauczycieli.
  3. Warsztaty p.t. "Ramowa Dyrektywa Wodna - proces wdrażania w Polsce", przeznaczono dla uczniów starszych. Uczestniczyli uczniowie ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu i Gimnazjum nr 3 w Lubaniu. Razem: 49 uczniów i 3 nauczycieli.
  4. Drugi Festiwal nauki pt. "Zdobycze techniki a przyroda", który odbył się 29. X. przygotowano dla szóstoklasistów lubańskich szkół. Ideą tej imprezy jest zaangażowanie uczniów starszych do przekazania wybranej wiedzy uczniom młodszym pod kierunkiem nauczycieli - promotorów. Propozycję skierowano do nauczycieli fizyki i techniki. Uczniowie klas VI. SP nr 3 i nr 4 poznali sposoby wykorzystania zjawiska elektryczności oraz związane z tym problem ochrony przyrody i środowiska. Uczniowie Gimnazjum nr 2 przygotowali prezentację multimedialną połączoną z prezentacją doświadczeń przekazywanych kamerą na ekran. Prezenterzy z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej przygotowali materiał multimedialny o elektrowniach wodnych i elektrowniach atomowych. Szóstoklasiści musieli też rozwiązać przygotowane zagadki. W festiwalu uczestniczyło 129 osób w tym: 106 uczniów klas szóstych, 4 nauczycieli, 12 prezenterów i 3 promotorów.
 3. Blok pod hasłem "Umieć patrzeć".
  1. 16 kwietnia przeprowadzono konkurs plastyczny pt. "W krainie wygasłych wulkanów, który był przeznaczony dla chętnych uczniów wszystkich typów szkół powiatu lubańskiego, gminy Mirsk i Gryfów Śląski oraz osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowane prace umieszczono na wystawie w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Obie wystawy (w Muzeum i ŁCR) oglądali uczestnicy Międzynarodowego Rajdu Pieszego "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI" (RCEE obsługiwało punkt rajdu). Wpłynęło 67 prac. Uczestniczyło 20 placówek. Opiekę sprawowało 20 nauczycieli.
  2. Przeprowadzono uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego p.t. "Podpatrzone latem". Konkurs rozstrzygnięto w grudniu 2006 r. Zgodnie z protokołem nagrody wręczono w czasie Lubańskiej Wiosny Ekologicznej 2007. Uczestniczyło w nim 9 placówek, w których zaangażowało się 9 opiekunów - nauczycieli. Wpłynęło 47 prac. Nagrodzono 39 autorów, w tym: 35 uczniów i 4 dorosłych.
  3. Sesja Młodych Ekologów z udziałem Radnych Rady Miejskiej pod hasłem "Kampania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej szkole" odbyła się 14 czerwca. Reprezentanci szkół przedstawili propozycje szkolnych kampanii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Materiały zaprezentowane posłużą przy opracowaniu projektu "Strategii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Lubań 2008-2015". Uczestniczyły ogółem 43 osoby, w tym: 26 reprezentantów 8 szkół, 5 radnych, 7 nauczycieli, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, Prezes ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.
  4. Na koniec maja ogłoszono konkurs otwarty na hasło zachęcające do zachowania czystości w mieście Lubań. Z dostarczonych propozycji wybrano hasło na ulotkę dotyczącą segregacji odpadów w Lubaniu autorstwa Anny Rosa z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, "Sortuj odpady bez wahania - dbaj o czystość Lubania". Dwa hasła, wybrane przez Burmistrza Miasta, zostały wykorzystane na specjalnych plakatach. Projekty plakatów wykonał malarz amator z Lubania. W konkursie uczestniczyło 6 placówek i 1 drużyna harcerska. Wpłynęło 121 propozycji od 121 autorów. Nagrodzono 15 autorów -13 uczniów pod opieką 6 nauczycieli i 2 uczestników dorosłych.
  5. W czerwcu odbył się biwak ekologiczny "Na styku trzech granic" dla młodzieży działającej w ZHP i zajmującej się pracą na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Zajęcia terenowe odnosiły się do problemów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE oraz ochrony przyrody i środowiska na trójgraniczu polsko-czesko-niemieckim. Uczestniczyło 12 harcerzy pod opieką 2 instruktorów.
  6. W maju przeprowadzono seminarium warsztatowe p.t. "Wyprawy geologiczne po Lubaniu", wzbogacające wiedzę nauczycieli, hobbystów i działaczy proekologicznych. Praktycznie ukazano wartości reliktów powulkanicznych w Lubaniu na przykładzie jednego z najcenniejszych - czopu wulkanicznego Ostróżek. Część wprowadzającą, teoretyczną zorganizowano w sali konferencyjnej ŁCR. Część praktyczną połączono z wycieczką. Zajęcia poprowadził specjalista geolog z Lubania. Uczestniczyło 19 osób, w tym: 15 nauczycieli.
  7. W październiku zorganizowano konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "W krainie łużyckich wód", rozwijanie zainteresowania przyrodnicze i poznawanie bioregioniu. Do konkursu przystąpiło 11 placówek - 15 uczniów na poziomie podstawowym, 18 uczniów na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W związku z czasowym wstrzymaniem się od współuczestnictwa ośrodków w Bolesławcu i Zgorzelcu komisja postanowiła zamknąć konkurs na etapie powiatowym. Nagrodzono wszystkich uczestników za udział, a 6 osób z najwyższymi wynikami otrzymało nagrody główne.
 4. Blok edukacyjny pod hasłem "Zrobić coś więcej".
  1. Przeprowadzono VI edycję Międzygminnego konkursu ochrony środowiska p.t. "Rady na odpady", dla wszystkich placówek w rejonie działania ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu, (miasto Lubań, gminy: Lubań, Platerówka, Siekierczyn). Cele: rozwijanie poczucia odpowiedzialności i kształtowanie pożądanych postaw; wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami: a) ograniczania ilości odpadów, b) segregowania odpadów; wdrażanie lokalnego programu zasad prawidłowej gospodarki odpadami; promocja nauczycieli i placówek najbardziej zaangażowanych w program. Konkurs ogłoszono 20.XII. 2006 r. Finał i wręczenie nagród odbył się 16.XI. 2007 r. Zgłosiło się 20 placówek. Ogółem zebrano - 37.780 kg makulatury, 19.840 kg szkła i 7.330 kg tworzyw sztucznych. Sprawność ogólna zbiórki wynosi 15,20 kg/osobę. Tradycyjnie, główną nagrodą był komputer z wyposażeniem dodatkowym, którego fundatorem jest ZGiUK w Lubaniu. Nagrodzone placówki otrzymały sprzęt TV, mikroskopy, książki. Uhonorowano nauczycieli zaangażowanych w realizację zadań konkursowych i wręczono im upominki książkowe. Uczestniczyło 4271 uczniów i 25 nauczycieli. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie rodziców w zwycięskich placówkach.
  2. W VII edycji konkursu technicznego "Nie byle, jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza" uczestniczyło 9 placówek. Zaangażowało się 9 nauczycieli, 3 Społecznych Opiekunów Przyrody, 2 pracowników. ZGiUK Sp. z o.o. Dostarczono 67 budek. W dniu 25 kwietnia nagrodzono 66 wykonawców. Konkurs jest kontynuacją programu zwiększania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Budki sprawdzili Społeczni Opiekunowie Przyrody i pracownicy RCEE. Zainstalowano je w Parku na Kamiennej Górze i przy ul. Parkowej. W transporcie i instalacji pomagali pracownicy ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.
  3. Podczas ogłoszonej akcji zadrzewiania miasta "Zielono mi", posadzono 200 sztuk sadzonek. Nasadzenia wykonali uczniowie dwóch klas wojskowych z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod opieką nauczycieli, wspierani przez członków LSE "Agenda 21' oraz Członków Komisji Ochrony Przyrody PTTK 0/"Pogórze Izerskie" w Lubaniu. Uczestniczyło: 57 uczniów, 4 nauczycieli, 2 członków LSE i 2 z Komisji Ochrony Przyrody PTTK.
  4. W czerwcowej akcji "W zielonym krajobrazie miasta", sprzątania szlaków turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo w mieście wzięło udział 600 uczniów lubańskich placówek oświatowo-wychowawczych pod opieką 28 nauczycieli. Konkurs pod hasłem "To nasze - nie śmieć!", miał na celu włączenie placówek oświatowych w kampanię na rzecz czystego miasta; rozwijanie poczucia odpowiedzialności i kształtowanie pożądanych postaw; wyrabianie nawyków prawidłowych zachowań w środowisku miejskim i przyrodniczym. Zgłosiło się 5 szkół z Lubania: SP nr 4, SP nr 3, Gimnazjum nr 3, ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, SOS- W. Wszystkie placówki wywiązały się z zadań regulaminowych i w nagrodę otrzymały zestawy książek do bibliotek szkolnych. Udział wzięło 227 uczniów pod opieką 5 nauczycieli.
  5. Jak, co roku we wrześniu zorganizowano jesienną akcję "Sprzątanie Świata Polska' 2007". Urząd Miasta Lubań i RCEE podczas akcji Sprzątanie Świata 2007 przeprowadziły obserwację wykonanych prac w terenie oraz zapoznały się z dostarczoną kartą informacyjną. Uczestniczyło 10 placówek. Informacji dostarczyło 5 placówek. Nagrodzono: SP nr 4, SOS- W, ZSP im. A. Mickiewicza zestawami książek do bibliotek szkolnych. Transport zebranych odpadów zapewnił ZGiUK w Lubaniu. Udział wzięło: 600 uczniów, pod opieką 27 nauczycieli.
  6. Ogłoszony konkurs ochrony środowiska pt. "Zaadoptuj rzekę" dla wszystkich szkół w mieście Lubań, zakładał m.in. monitorowanie i działania w środowisku uczniów i rodziców na rzecz ochrony wybranego cieku wodnego na terenie miasta. Projekt konkursowy odnosił się do Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i był lokalnym uzupełnieniem transgranicznego projektu "Woda nie zna granic" realizowanym na obszarze Euroregionu "Nysa". Zgłosiły się: SP nr 1 w Lubaniu i ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Otrzymały zestawy książek do bibliotek szkolnych. Uczestniczyło: 44 uczniów pod opieką 2 nauczycieli.
 5. Blok edukacyjnym "Umieć wybierać".
  1. W czerwcu odbył się rajd pieszy i rowerowy im. W. Wajcfelta pod patronatem ZG "Kwisa" z okazji Światowego Dnia Bez Samochodu dla uczniów wszystkich typów szkół. Miał dwie formy: l. - rowerowy, trzydniowy trasami przez obszar ZG "Kwisa" oraz Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Bazą noclegową i wypadową był Ośrodek WOPR-u w Pilchowicach. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych. II. pieszy "Wędrówki z leśnikami", po Lubańskim Wielkim Lesie. Realizowano zadania edukacji ekologicznej i leśnej. Realizację wsparli leśnicy Nadleśnictwa Świeradów z Leśnictw: Lubań, Przylesie, Platerówka, Radostaw. Uczestniczyło: 170 osób, w tym:, 146 uczniów, 14 nauczycieli z 9 placówek, 10 leśników.
  2. Zorganizowano również Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień Bez Samochodu p.n. "Ulice dla ludzi". Miasto Lubań w kampanii 2007 otrzymało status "Złotego miasta". Kampanię lokalną rozpoczęły warsztaty ekologiczne p.t. "Ulice dla nas" w klasie III d Szkoły Podstawowej nr 4 (30 uczniów, 1 nauczyciel), podczas których uczniowie układali hasła przydatne w kampanii np. "Zostaw auto swe w garażu i piechotą idź do lasu". W ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczniowie kl. III L. O. opracowali projekty rozwiązań komunikacyjnych dla Lubania. Przeprowadzili ankietę wśród dorosłych mieszkańców.
  3. Rajd "Agenda 21", "Bezpieczne drogi - bezpieczny las" zaproponowano dorosłym, dzieciom i młodzieży z Lubania i okolicznych gmin. Główni organizatorzy to LSE "Agenda 21" i RCEE. Uczestniczyło 15 drużyn z miasta Lubań: SP nr 1-4, Gimnazjum nr 2, SOS-W. Na trasach rowerowych jechało 20 uczniów i 2 nauczycieli, na pieszych wędrowało 170 uczniów, 18 nauczycieli oraz 3 rodziców. Na terenie plantacji nasiennej grupy prowadzili leśnicy Nadleśnictwa Świeradów. Obsługa biura i logistyka- RCEE i Pracownia Ceramiczna "Chata za wsią" w Radogoszczy. Udział wzięły: 222 osoby, w tym: 190 uczniów, 20 nauczycieli, 3 rodziców, 5 leśników, 4 organizatorów.
  4. Po raz pierwszy na Rynku Lubania odbył się happening pod hasłem "Ulice są dla ludzi, nie tylko dla samochodów" zorganizowany przez 100 uczniów Gimnazjum nr 3 pod opieką 4 nauczycieli. Na Happening przyszło 24 uczniów kl. III c elektronicznej ZSP nr 2 i 3 nauczycieli. Analizowali też różne sytuacje na przejściach dla pieszych z punktu widzenia kierowcy.
  5. Do potyczek sportowych pod hasłem "Bezpiecznie i wesoło" konkurencje na torze rowerowym i torze biegowym przygotował i sędziował nauczyciel w-f Witold Chojnacki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -gospodarza imprezy. Zgłosiło się 14 drużyn, udział wzięło 12 drużyn z: SP nr 1, nr 2, nr 4 w Lubaniu; Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, SP w Radogoszczy, SP nr 2 w Olszynie, Gimnazjum w Pisarzowicach, SOS-W w Lubaniu. Kibicowały grupy z SP nr 2 i nr 4 w Lubaniu. Nagrodzono 24 zawodników akcesoriami rowerowymi. Grupy kibicujące otrzymały komplety do tenisa stołowego. Drużyna z SP w Radogoszczy otrzymała kamizelki ochronne za najlepszą prezentację drużyny. Wszyscy zawodnicy otrzymali opaski odblaskowe. Startowało 96 uczestników pod opieką 12 nauczycieli. Grupy kibicujące, to 50 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. Uczestniczyło w całej kampanii: 460 uczniów, 41 nauczycieli, 14 innych osób dorosłych.
  6. Zorganizowano wędrówki po bioregionie takie jak: "Śladami wygasłych wulkanów", "Szlakiem pomników przyrody ożywionej", "Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku", poza tym do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich oraz do oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Wędrowali: seniorzy z domu Dziennego Pobytu w Lubaniu, rodzina z Lubania i gość z Niemiec, SP w Platerówce, ZSP nr 2 w Lubaniu. Razem: 116 osób, w tym: 87 uczniów, 7 nauczycieli, 22 mieszkańców i gości. Podsumowując całoroczne działania wyróżniono 25 lokalnych liderów działań proekologicznych szczególnie zaangażowane w edukację ekologiczną, wprowadzanie zasad gospodarki odpadami w środowisku lokalnym, wdrażanie Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w mieście Lubań i powiecie lubańskim. Osoby te są przedstawicielami różnych grup zawodowych i organizacji pozarządowych. Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli, na specjalnym spotkaniu, Naczelnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
 6. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
  1. IV-IX. Kampania "Lubań, czyste miasto'2007". Plakaty zaprojektowane w ramach Kampanii zostaną wykorzystane podczas Kampanii 2008 r.
  2. 14 - 16 V. Program edukacyjno-warsztatowy "Zielony rower". Program edukacji leśnej społeczeństwa realizowany przez leśników nadleśnictw polskich w placówkach oświatowych z obszaru Nadleśnictwa Świeradów (powiat lubański, gmina Mirsk i gmina Gryfów Śląski). RCEE uczestniczyło w pracach organizacyjnych. Program realizowało 20 szkół w powiecie (w tym 5 z Lubania).
  3. X-XI. "Z przyrodą na dzień dobry". Cykl programów edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowany przez RCEE i Telewizję Lubań-Bolesławiec. Zrealizowano i wyemitowano 10 odcinków.
  4. 11. -X. Konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "Doliną rzeki Kwisy- ochrona przyrody ZG "Kwisa". Zgłosiły się 34 szkoły z obszaru ZG "Kwisa", udział wzięły 32 drużyny (w tym 10 z Lubania). Razem: 64 uczniów, 32 nauczycieli, 3 organizatorów.
  5. Przekazano do szkół przewodnik przyrodniczo-historyczny p.t. "Wędrówki po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku" autorstwa Agnieszki Wierzbickiej i Kazimierza Wojciechowskiego. Wykorzystywany jest, jako nagroda oraz materiał promocyjny miasta Lubań.
  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  1. III-VI. "Saksońskie ekomobile w Euroregionie Nysa". Konferencje dla nauczycieli w powiatach: lubańskim, zgorzeleckim i bolesławieckim. Badania cieków wodnych wykonywane przez uczniów z placówek uczestniczących w projekcie. Wycieczka do Oczyszczalni ścieków LPWiK sp. z o.o. W Lubaniu udział wzięło: 21 nauczycieli, 2 edukatorów z Niemiec.
  2. 16-31 V. "Transgraniczne spacery wiosenne". RCEE jest partnerem i współprealizatorem po polskiej stronie projektu niemiecko- polskiego "Transgraniczne spacery wiosenne" dla Akademie der Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" i Nadleśnictwa Świeradów. Opracowano 4 trasy: Szlakiem wygasłych wulkanów - Łużycka Kopalnia Bazaltu "Księginki"; Wzdłuż rzeki Kwisy; Po polskich i czeskich Górach Izerskich; Po polskich Górach Izerskich. Uczestniczyło 100 osób, w tym: 11 uczniów ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, (49 Polaków, 51 Niemców).
  3. III-XII. "Transgraniczne powiązania Edukacji Ekologicznej". Cykl konferencji, seminariów i zajęć warsztatowych dla przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną, edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacją leśną społeczeństwa działających na pograniczu polsko - niemiecko - czeskim /Świeradów-Zdrój, Rezerwat Biosfery Górnołużycki Krajobraz Wrzosowisk i Stawów; Milicz; Kostrzyca; St. Marienstern/. Uczestniczyli pracownicy RCEE i członkowie LSE "Agenda 21 "-łącznie 14 osób.
  4. Uczestnictwo na zasadzie partnerstwa w "Łużyckiej Karcie Turystycznej".
  5. Prowadzenie zajęć edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocja miasta Lubań i powiatu lubańskiego podczas Zlotu Harcerstwa Polskiego Kielce' 2007.
  Ogółem w realizacji zadań bezpośrednio realizowanych przez RCEE udział wzięło 9304 osób (LWE- 8102 osób):
  1. edukacja formalna:
   - 8604 uczniów (LWE- 7394)
   - 357 nauczycieli (LWE- 221)
   - Razem: 8961 (LWE- 7615) edukacja nieformalna:
  2. 471 wspierających i dorosłych uczestników
  3. zasięg medialny:
   - 250 tysięcy widzów z powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego, lwóweckiego i bolesławieckiego w zasięgu TV lokalnej Lubań - Bolesławiec
   - 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT;
   - 86200 mieszkańców - zasięg prasy lokalnej (obszar gmin: Gryfów, Leśna, miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec. Olszyna. Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów, Zawidów).
   - Prasa regionalna - obszar Dolnego Śląska.
   - Internet: strona miasta Lubań: www.luban.pl; strona RCEE: www.eko.luban.com.pl; strona Telewizji Lubań-Bolesławiec: www.tlb.net.pl; strona dwutygodnika Ziemia Lubańska; www.zl.luban24.pl
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
  1. Udostępnianie prezencyjne:
   - ilość odwiedzin w Centrum: 1041 osób,
   - ilość odwiedzin na stronie www.eko.luban.com.pl: 38.349,
   - ilość udostępnionych: książek: 2394, czasopism nieoprawnych: 602, dokumentów audiowizualnych: 33, mikroform: 27.
  2. Prowadzenie zajęć dla grup zorganizowanych w ramach współpracy z MBP w Lubaniu.
  3. Pozyskano:
   - prac dyplomowych i opracowań: 2,
   - programów multimedialnych i promocyjnych: 3,
  4. Zakupiono: 90 książek.
  5. Zaprenumerowano: 5 tytułów czasopism.
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Raport 2006
 
Działania przeprowadzone przez
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w 2006 roku.
 1. X LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA
  Jubileuszowa Lubańska Wiosna Ekologiczna'2006 pod hasłem "Ekologia - sposób na życie" po raz kolejny potwierdziła zasadność realizacji edukacji ekologicznej w takiej formie organizacyjnej. Miała charakter ponadlokalny. Aktywnie uczestniczyło w niej wiele szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Lubań, powiatu lubańskiego oraz dwóch gmin powiatu lwóweckiego, Gryfów i Mirsk, a także z obszaru ZG "Kwisa". Obejmowała również dorosłych mieszkańców miasta i powiatu oraz odbiorców Telewizji Lubań-Bolesławiec (miasto Lubań i okolice, miasto Bolesławiec), Telewizji kablowej KOMSAT (miasto Lubań), dwutygodnika "Ziemia Lubańska" (powiat lubański, zgorzelecki, lwówecki) i "Słowa Polskiego, Gazety Wrocławskiej" (Dolny Śląsk). Dzięki takiemu zaangażowaniu można było zrealizować wszystkie zaplanowane zadania i oddziaływać na świadomość ekologiczną na znacznie większym obszarze niż w roku poprzednim. Od tej edycji LWE towarzyszył plakat promocyjny autorstwa Joanny Matysiewicz, laureatki konkursu plastycznego w 2005 roku na plakat LWE. Plakat ten będzie towarzyszyć kolejnym jej edycjom.
  Wydano specjalną publikację p.t. "X lat Lubańskiej Wiosny Ekologicznej", która przybliżyła różnorodne formy edukacji ekologicznej realizowane przez Urząd Miasta Lubań i RCEE w ciągu 10 lat trwania Lubańskiej Wiosny Ekologicznej. Wykorzystywana jest na seminariach, konferencjach, warsztatach i innych imprezach organizowanych przez RCEE a także na konferencjach trójstronnych w ramach transgranicznego powiązania edukacji ekologicznej w Euroregionie Nysa.
  Ogłoszono konkurs na najciekawszą multimedialną prezentację programu edukacyjnego Lubańska Wiosna Ekologiczna przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalmych z terenu powiatu lubańskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 placówek. Ostatecznie uczestniczyło 5 placówek (w tym 4 z Lubania, Gim. nr 1,2,3 i ZSP im. KZL). Najlepszą pracę przekazano telewizji lokalnej oraz prezentowano na konferencjach polskich i międzynarodowych. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów pod opieką 5 nauczycieli.
  W Muzeum Regionalnym przygotowano wystawę p.t. "X lat Lubańskiej Wiosny Ekologicznej", która miała za zadanie promocję działalności RCEE i była przeglądem form działań edukacji ekologicznej realizowanych w dziesięcioletnim przebiegu tego projektu.
  Uroczysty koncert p.t. "Najpiękniejsza wiosna to ekologiczna wiosna" zainaugurował X. jubileuszową LWE'2006 wśród społeczności uczniowskiej w ramach kontynuacji corocznych koncertów podkreślających "Dzień Ziemi". Grupy dziecięce i młodzieżowe z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu przygotowały interesujący spektakl dla 500 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Lubania i sąsiednich gmin.
  Inauguracji towarzyszyła uroczysta gala, która była podsumowaniem X-lecia Lubańskiej Wiosny Ekologicznej. Podczas niej Burmistrz Miasta Lubań Pan Konrad Rowiński wręczył: - statuetki bazaltowe "Przepustka do przyszłości" pięciu działaczom na rzecz ekologii, a także nadał: wyróżnienie "Współtwórca Lubańskiej Wiosny Ekologicznej" pięciu nauczycielom i honorowy tytuł "Przyjaciel lubańskiej ekologii"- pięciu instytucjom: ZGiUK sp. z o.o., Telewizji Lubań-Bolesławiec, Telewizji KOMSAT, Ziemi Lubańskiej i ZSP im. KZL. Wręczono dyplomy i podziękowania 30 instytucjom wspierającym działania programowe LWE w Lubaniu i powiecie.
  Blok edukacyjny pod hasłem "Woda to życie" zawierał następujące działania:
  Ekologiczną bajkę terapeutyczną pt. "Woda to życie", adresowaną do przedszkolaków i uczniów klas I-III. Prowadzi ją bibliotekarz - terapeuta zajęciowy na secjalnych warsztatach w 4 przedszkolach i 2 szkołach podstawowych w Lubaniu. Zadaniem jest kształcenie prawidłowych postaw w stosunku do przyrody u najmłodszych.
  Konkurs ochrony środowiska pt. "Zaadoptuj rzekę" adresowany do wszystkich typów szkół na terenie miasta Lubania miał na celu: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, nauki i wypoczynku, kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych, wyrabianie nawyków prawidłowych zachowań w środowisku miejskim i przyrodniczym, monitorowanie i działania w środowisku uczniów i rodziców na rzecz ochrony wybranego cieku wodnego na terenie miasta. Był lokalnym uzupełnieniem transgranicznego projektu "Woda nie zna granic" odnoszącego się do Dyrektywy Wodej UE. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół, a zadania konkursowe wykonały: SP nr 1, Gimnajzum nr 3 i Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.
  Plener plastyczny i konkurs prac "Moja rzeka" przeznaczony dla szkół biorących udział w konkursie ochrony środowiska pt. "Zaadoptuj rzekę" jako integralna część tego projektu. Po zakończeniu pleneru najlepsze prace zostały zaprezentowane na wystawie w Łużyckim Centrum Rozwoju. W plenerze uczestniczyły: SP nr 1, Gimnajzum nr 3 i ZSP im. KZL.
  Festiwal nauki pt. "Woda to życie" przeznaczony dla szkół uczestniczących w projekcie pt. "Zaadoptuj rzekę" i w powiązaniu z projektem transgraniczym p.t. "Woda nie zna granic" w ramch programu "Saksońskie ekomobile w Euroregionie Nysa". Był prezentacją doświadczeń związanych z wodą. Uczniowie pod opieką nauczycielek chemii i geografii odkrywali tajemnice wody swoim młodszym koleżankom i kolegom z klas szóstych szkoł podstawowych miasta Lubań w prezentacji "Woda to życie" oraz doświadczeniach: "Czy można żyć bez wody?", "Niebezpieczne metale", "Czy ścieki zawsze pozostaną ściekami?", "Tajemnicze właściwości gleby", "Czy można poradzić sobie z wylaną ropą naftową?", "Zadziwiające właściwości wody" i "Co potrafi woda?". Na festiwal zaproszono 120 uczniów z czterech szkół podstawowych. Uczestniczyły: SP nr 1, 3 i 4. Prezentację wykonywało 15 uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnajzum nr 2, Gimnajzum nr 3, ZSP im. A. Mickiewicza i ZSP im. KZL pod opieką 5 nauczycieli.
  Blok edukacyjny pod hasłem "Wiedza to klucz do przyrody i mądrego życia" zawierał:
  Konkurs plastyczny pt. "Piękno przyrody Ziemi Lubańskiej" przeznaczony dla chętnych uczniów wszystkich typów szkół powiatu lubańskiego. Zachęcał on osoby uzdolnione plastycznie do wyrażania własnych fascynacji przyrodniczych. Zakwalifikowane prace wzbogaciły ekspozycję wystawy poświęconej lokalnej przyrodzie. W konkursie uczestniczyło 19 placówek.
  V edycję regionalnego konkursu wiedzy o bioregionie pt. "W krainie łużyckich osobliwości", który odbył się w 3 etapach (szkolnym, powiatowym i regionalnym) dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, klas I-III szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Gospodarzem tegorocznej edycji było Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu. W etapie powiatowym organizowanym przez RCEE w Lubaniu udział wzięło 16 szkół (w tym 7 z Lubania: SP nr 1,2, Gim. nr 1,2,3, ZSP im. KZL, ZSP im. A. Mickiewicza). Do etapu regionalnego zakwalifikowano drużyny z: SP nr 1 w Lubaniu i SP w Radogoszczy, Gimnajzum nr 1 w Lubaniu, Gimnajzum w Leśnej i ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. W etapie reginalnym uczestniczyło 14 szkół. Wycieczkę po ścieżce dydaktycznej prowadził leśnik - edukator z Nadleśnictwa Bolesławiec.
  Sesję Młodych Ekologów z udziałem Radnych Rady Miejskiej pod hasłem "Blaski i cienie edukacji ekologicznej w naszej szkole", której organizatorem jest Rada Miasta Lubania oraz RCEE w Lubaniu. Sesja ta jest istotnym elementem edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. Reprezentanci szkół przedstawili, posługując się różnymi metodami planszowymi oraz prezentacjami multimedialnymi, wypracowane w szkołach propozycje osobistego zaangażowania uczniów w kampanię na rzecz ekologicznego miasta. W Sesji uczestniczyli reprezentanci: SP nr 1,2,3,4, Gimnajzum nr 1,2,3, ZSP im. KZL, nauczyciele, przedstwiciele administracji miasta i powiatu, radni miejscy.
  Warsztaty ekologiczne pt. "Nasze ptaki drapieżne i ich ochrona" przeznaczone dla uczniów wyróżniających się szkół z terenu miasta Lubania zostały przeprowadzone przez sokolnika. Miały za zadanie przybliżyć wiedzę o ekologii ptaków drapieżnych oraz zapoznać uczniów z gatunkami występującymi, bądź pojawiającymi się na naszym terenie, sposobami ich ochrony, a także postępowania w przypadku znalezienia ptaka potrzebującego pomocy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie SP nr 2, 3 i 4 oraz Gimnajzum nr 2 w Lubaniu.
  Konkurs otwarty na imiona drzew pomnikowych zaadresowano do mieszkańców oraz uczniów wszystkich typów szkół powiatu lubańskiego. Najlepsze propozycje zostały skierowane w formie wniosków do Rad Miast i Gmin celem przyjęcia ich i zatwierdzenia stosowną uchwałą, tak by mogły być stosowane np. przy znakowaniu tych pomników. W konkursie wzięło udział 12 placówek (w tym 4 z Lubania: SP nr 1,2,4, Gim. nr 2).
  Blok edukacyjny pod hasłem "Żyć aktywnie - żyć ekologicznie" obejmował:
  V edycję konkursu ochrony środowiska "Rady na odpady", którego zadaniem jest zaangażowanie środowisk szkolnych do zaprojektowania i przeprowadzenia programu na rzecz ograniczenia wytwarzania odpadów i ich segregacji w rejonie działania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Konkurs przebiegał wg specjalnego harmonogramu. 15 XI 2006 r. na uroczystości finałowej wręczono nagrody 16 placówkom (w tym 11 z Lubania). Zebrano 52260 ton wyselekcjonowanych odpadów, a to daje wynik średni 13,37 kg/osobę. Nagrodzono 11 placówek. Wyróżniono 5 placówek. Wyróżniono 16 nauczycieli kierujących tym projektem.
  Otwarty konkurs techniczny "Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza", Jest kontynuacją rozpoczętego w 2001r. programu zwiększania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Budki zostały sprawdzone przez 4 Społecznych Opiekunów Przyrody działających przy LSE "Agenda 21", pracowników RCEE i WOŚiGP UM Lubań, pracowników ZGiUK w Lubaniu. Zainstalowano je na tworzonej nowej kwaterze na cmentarzu komunalnym. Pozostałe powieszono w parkach i na skwerach miejskich. W konkursie uczestniczyło 8 placówek. Dostarczono 74 budki. Nagrodzono 71 wykonawców.
  Zadrzewianie i zazielenianie miasta jest kontynuacją programu zazieleniania miasta. Obejmuje on zadrzewianie terenów przyszkolnych, miejsc po niezbędnych wycinkach sanitarnych, poszerzanie obszaru Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu, tworzenie pasa ochronnego dla miasta wokół Łużyckiej Kopalni Bazaltu. W tym projekcie ogółem we wszystkich pracach zadrzewieniowych i zalesieniowych uczestniczyło 270 uczniów i 13 dorosłych. Posadzili 3660 sztuk sadzonek drzew liściastych, iglastych i krzewów. Na gruntach miejskich wysadzono 1210 sztuk krzewów ozdobnych. Ogółem wysadzono 4870 sztuk. Pracowali uczniowie z ZSP im. KZL, ZSP nr 2, Gimnazjum nr 2 i 3.
  Sprzątanie szlaków turystycznych w mieście ma na celu porządkowanie miejsc cennych przyrodniczo oraz szlaków turystycznych przechodzących przez miasto i na jego obrzeżach w oparciu o pomoc dzieci, młodzieży i nauczycieli lubańskich szkół przy współudziale ZGiUK. W pracach uczestniczyło 700 uczniów pod opieką 15 nauczycieli.
  Nagrody za najlepiej przeprowadzoną akcję Sprzątanie Świata Polska'2006 otrzymały 3 placówki, które najlepiej przeprowadziły całą akcję: SP nr 2, SP nr 3 i SOS-W w Lubaniu. Ogółem uczestniczyło 1000 uczniów pod opieką 35 nauczycieli.
  VI edycja akcji "Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach", która miała na celu zachęcenie mieszkańców Lubania do upiększenia swoich nieruchomości, a zwłaszcza okien i balkonów poprzez przyozdobienie ich zielenią i kwiatami, co w zdecydowany sposób zawsze podnosi estetykę miasta. Do konkursu zgłosiło się 52 mieszkańców. Nagrodzono 20 osób za najpiękniejsze balkony i aranżacje florystyczne.
  Światowy Dzień Bez Samochodu - Rajd Pieszy i Rowerowy im. Wiesława Wajcfelta pod patronatem Związku Gmin "Kwisa" - maj 2006, to propozycja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. Prowadził szlakami rowerowymi na obszarze południowej części powiatu lubańskiego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie". Trasy piesze wiodły po Lubańskim Wielkim Lesie. Uczestniczyło 7 szkół (w tym 4 z Lubania: Gim. nr 2, ZSP nr 2, ZSP im. KZL, ZSP im. A. Mickiewicza).
 2. JESIENNY BLOK EDUKACYJNY
  Europejski Dzień Bez Samochodu i jesienne wędrówki po bioregionie - wrzesień 2006 to propozycja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego, której głównym zadaniem jest przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych na wyłączonym z ruchu terenie Starego Miasta w Lubaniu lub obszarze rekreacyjno-sportowym; przeprowadzenie zajęć w szkołach dotyczących bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży; zorganizowanie kampanii w szkołach i środkach przekazu na rzecz Dnia Bez Samochodu. Istotnym jest też uświadomienie mieszkańcom miasta i okolic jak wielką uciążliwością, źródłem skażonego powietrza i hałasu jest wyjątkowo nasilony ruch samochodowy w centrum miasta.
  Tradycyjną imprezą są "Potyczki sportowe", gdy startujący muszą wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze, rolkach i hulajnogach. Realizację imprezy umożliwił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Uczestniczyło 13 drużyn ( w tym 8 z Lubania: SP nr 1,2,3,4, Gim. nr 1,2, ZSP im. KZL, ZSP nr 2).
  Rajd "Agenda 21" jest integralną imprezą ETZT i EDbS, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań edukacją leśną, poznawanie walorów Lubańskiego Wielkiego Lasu, wytyczonych szlaków rowerowych, reliktów wulkanizmu, rozbudzenie zainteresowań turystycznych. W realizację włączyli się leśnicy Nadleśnictwa Świeradów z Leśnictw: Lubań, Platerówka, Przylesie, Radostów. Rajd jest przeznaczony dla chętnych dorosłych, dzieci i młodzieży z Lubania i okolicznych gmin. W tym roku przebiegał pod hasłem "Chrońmy klimat". W jego organizację zaangażowane jest LSE "Agenda 21" i Nadleśnictwo Świeradów. Uczestniczyło 7 placówek z Lubania (SP nr 1,2,3,4, Gim. nr 2,3, ZSP im. KZL, ZSP nr 2).
  Powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie p.t. "Doliną rzeki Kwisy - wody i fizjografia ZG "Kwisa". Do konkursu zgłosiło się 27 szkół z obszaru ZG "Kwisa" (w tym 9 z Lubania: SP nr 1,2,3,4, Gim.nr 1,2,3, ZSP im. KZL, ZSP im. A. Mickiewicza). Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat ochrony przyrody na obszarze ZG "Kwisa" i Sudetów Zachodnich oraz wiedzą tematyczną zawartą w monografii "Doliną rzeki Kwisy".
  Powiatowy konkurs fotograficzny p.t. "Kartka z przewodnika - podpatrzone zimą". Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Udział wzięło 47 osób. Nagrodzono 40 osób.
  Powiatowy konkurs fotograficzny p.t. "Kartka z przewodnika - podpatrzone latem". Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Udział wzięło 47 osób, zakwalifikowano 39 prac. Nagrodzono 38 osób.
 3. III. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
  Wydano serii 9 widokówek przyrodniczych obiektów powiatu lubańskiego, które ukazują przyrodę powiatu lubańskiego. Są jednocześnie promocją powiatu i RCEE. Wykorzystano m. in. wybrane zdjęcia uczestników powiatowych konkursów fotograficznych "Kartka z przewodnika".
  Wydano składankę fotograficzną p.t. "Przybysze zza gór i oceanów" prezentującą cenne gatunki drzew sprowadzone od Europy, a w XIX wieku do Lubania. Składanka pełni funkcję promocyjną miasta i Ziemi Lubańskiej.
 4. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
  Transgraniczne spacery wiosenne, w których RCEE jest partnerem i wspołautorem realizacji po polskiej stronie projektu niemiecko- polskiego "Transgraniczne spacery wiosenne" Akademie der Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" i Nadleśnictwa Świeradów. Opracowane zostały dwie trasy:1. "Szlakiem wygasłych wulkanów" - Łużycka Kopalnia Bazaltu "Księginki"; 2. "Po Górach Izerskich" - ze Świeradowa na Stóg Izerski. W spacerach uczestniczyly mieszane grupy niemiecko-polskie. Na "Szlaku wygasłych wulkanów" w Lubaniu 12.V. spacerowało 17 osób. Po polskich i czeskich Górach Izerskich 27.V. wędrowały 22 osoby.
  "Woda nie zna granic" - w ramach projektu niemiecko-polskiego i projektu lustrzanego "Saksońskie ekomobile w Euroregionie Nysa" - odbyły się warsztaty dla nauczycieli, badania terenowe i ocena stanu ekologicznego wybranych rzek prowadzone przez grupy uczniowskie polsko-niemieckie oraz program wspierający "Zaadoptuj rzekę" w Lubaniu. Uczestniczyli uczniowie z Gimnajzum nr 1 w Lubaniu, Gimnajzum w Olszynie i ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu oraz polskich i niemieckich powiatów przygranicznych Euroregionu Nysa. Projekt realizowany przez P-ZFST "Pogranicze", Natur und Umwelt Sächsische Landesstiftung i RCEE. Ogółem z powiatu lubańskiego uczestniczyło: 48 uczniów i 6 nauczycieli oraz 48 uczniów i 6 nauczycieli z Curie-Gymnasium Görlitz, Gymnasium Zittau i MS Bernstadt.
  "Nasze Izery" - projekt polsko-czeski realizowany w kilku formach: warsztaty dla edukatorów w Górach Izerskich w dniach, 7-9 i 2-4.10. 2006r., workcamp dla młodzieży z ZSP im. KZL w Lubaniu i Hospodářskéj školy we Frydlandzie w dniach 7-11.09.2006, konkurs fotograficzny i plastyczny, wystawa prac, wydanie publikacji i prezentacji multimedialnej. Projekt realizowany przez P-ZFST "Pogranicze", RCEE i Nadleśnictwo Świeradów z partnerem czeskim Vencovsky Prostor o.p.s. w Libercu. Ogółem uczestniczyło 651 osób z pięciu powiatów przygranicznych: Lubańskiego, Bolesławieckiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego i Libereckiego.
  Tworzenie sieci transgranicznego powiązania edukacji ekologicznej. RCEE uczestniczy w pracach tego projektu jako członek Netzwerkteam.
  RCEE uczestniczy w projektach: Leader +, "Ochrona starych sadów", "Turystyka wspólna sprawa", "Łużycka Karta Turystyczna".
  Ogółem w realizacji LWE'2006 i bloku jesiennym bezpośredni udział wzięło:
  1. edukacja formalna:
   Razem: 8355 (w tym: 7875 uczniów i 480 dorosłych (w tym 360 nauczycieli)
  2. edukacja nieformalna i zasięg medialny:
   - 100 000 mieszkańców zasięg TV lokalnej Lubań - Bolesławiec (obszar: miasto Lubań, gmina Lubań, Siekierczyn, Olszyna, Bolesławiec);
   - 10 000 odbiorców w zasięgu Telewizji kablowej KOMSAT;
 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
  1. Udostępnianie prezencyjne:
   - liczba odwiedzin w Centrum: 1451 osób
   - liczba odwiedzin na stronie www.eko.luban.com.pl : 49744
   - liczba udostępnionych:
   książek: 2059
   czasopism nieoprawnych: 463
   filmów VHS: 151
   CD: 110
  2. Prowadzenie zajęć w terenie, szkołach i RCEE dla grup zorganizowanych.
  3. Przygotowywanie informacji do raportów, ankiet, baz danych, prezentowanie pracy RCEE:
   • wpis do Internetowej Bazy Danych o projektach i ośrodkach edukacji ekologicznej prowadzony przez regionalne Agenda 21/Regionalna Agenda 21;
   • ankieta jednostek zajmujących się kształceniem i edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzona przez Universität Löneburg/UAM Poznań;
   • analiza zapotrzebowania na działania dokształcające i pomocowe w zakresie transgranicznej edukacji w regionach Saksonii, Północnych Czech i Dolnego Śląska prowadzona przez LANU Sachsen;
   • raport narodowy do Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
   • prezentacja edukacji leśnej społeczeństwa prowadzonej przez RCEE na spotkaniu roboczym w projekcie "Transgarniczne powiązanie edukacji ekologicznej", prezentacja pracy RCEE i LWE na spotkaniu z edukatorami z Saksonii i projekcie "Nasze Izery".
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0193
Designed by:
ver. 2.5.1