Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Najnowsze publikacje z cyklu - Przyroda Ziemi Lubańskiej
 
Śladami wygasłych wulkanów
   Tym razem Pan Tomasz Bernacki, który kieruje Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania, zabiera widza pierwszego filmu wyprodukowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu do krainy, której dzieje sięgają wiele milionów lat wstecz.
    Fot. A. Wierzbicka - Boczny komin lawowy na Górze Liściastej, z którego spokojnym strumieniem wypływała rzeka lawy wulkanicznej.
Około 15 mln lat temu w zachodniej części Przedgórza i Pogórza Izerskiego, zwłaszcza w rejonie pomiędzy Lubaniem a Leśną, miały miejsce intensywne procesy wulkaniczne. Podczas wypiętrzania Sudetów powstawały liczne uskoki, którymi ku powierzchni ziemi migrowała zasadowa magma. Lawy, przeważnie bazaltowe i nefelinitowe, wydostawały się szczelinami i kominami wulkanicznymi na powierzchnię ziemi. Przez kolejne miliony lat utwory wulkaniczne poddane były niszczącej sile przyrody. Na szczęście do współczesności zachowały się świadectwa tego burzliwego okresu w dziejach naszego regionu. W krajobrazie wybijają się strome wzgórza, będące świadectwem istnienia dawnych stożków i pokryw wulkanicznych. Mieszkańcy Ziemi Lubańskiej już od średniowiecza docenili zalety " czarnej skały ", łamiąc ją na potrzeby budowy murów miejskich, baszt, zamków, dróg. Dzięki temu w wielu kamieniołomach odsłonięte dla ludzkich oczu piękne struktury skalne - słupy, wachlarze, organy, a także różne produkty wulkaniczne - wiele odmian bazaltoidów, utwory piroklastyczne np. bomby czy popioły wulkaniczne. Bazalt stał się jednym z elementów historii, kultury, krajobrazu i przyrody okolic Lubania. Dlatego też ta czarna skała wulkaniczna stała się bohaterem filmu.
    Fot. A. Wierzbicka - "czarne złoto" Ziemi Lubańskiej - tutaj eksploatowane w Kamieniołomie "Księginki" na złożu "Bukowa Góra".
   Film jest adresowany do każdego, kto interesuje się historią naturalną i przyrodą Ziemi Lubańskiej. Może stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli, szczególnie w odniesieniu do edukacji przyrodniczej, ekologicznej i bioregionalnej. Skonstruowano go według określonego schematu mającego za zadanie ułatwienie wykorzystania go w różnych tematach zajęć lekcyjnych: - Wulkanizm na Ziemi Lubańskiej - Bazalt, czyli żelazna skała - oddzielność słupowa - fizyczne wietrzenie bazaltów - chemiczne wietrzenie bazaltów - Lubańska Pokrywa Wulkaniczna - Kamienna Góra - Kamieniołom na Bukowej Górze - Kamieniołom "Zaręba Górna" - Góra Liściasta - Kamieniołom :"Józef" , Księginki I - Kamieniołom Księginki - Kamieniołom Smolnik - Leśniańska Pokrywa Wulkaniczna - Kamieniołom Leśna - Czopy wulkaniczne - Kamieniołom na Wzgórzu Ostróżek - Harcerska góra - Kamieniołom Nowy Uniegoszcz - Kamieniołom w Jałowcu - Kamieniołom w Wesołówce - Wzgórze Czubatka - Wzgórze Srebrnik - Wzgórze Czapla - Stożek Perkuna - Stożek Światowida - Kamieniołom Miłoszów - Bazalt - czarne złoto Ziemi Lubańskiej.
   Realizację filmu sfinansowano ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubaniu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubaniu.
Czas trwania - 45 minut; wydany na kasetach VHS; zaopatrzony we wkładkę informacyjną ułatwiającą zrozumienie trudnych terminów geologicznych oraz opis czasowy poszczególnych części. Można go obejrzeć w siedzibie RCEE. Jest też w Urzędzie Gminy Platerówka i bibliotekach szkół ściśle współpracujących z Centrum.
   Właśnie powstaje uaktualniona wersja filmu na płytach DVD/VSD dzięki zaangażowaniu Łużyckiej Kopani Bazaltu "Księginki" w Lubaniu.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.1071
Designed by:
ver. 2.5.1