Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Najnowsze publikacje z cyklu - Przyroda Ziemi Lubańskiej
 
Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej - zachować dla siebie i innych
   Ten niewielki przewodnik to "wiedza w pigułce" o przyrodzie powiatu lubańskiego. Napisany został przez Agnieszkę Wierzbicką pełniącą funkcję kierownika RCEE.
   Ma za zadanie pomoc w pracy nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, realizujących edukację ekologiczną i bioregionalną, prowadzącym koła przyrodnicze i turystyczne. Może też stanowić dodatkowe źródło wiedzy dla przewodników PTTK.
   (...) Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi - (...).
Co się przydarza Ziemi, przydarzy się także synom tej Ziemi. (...)
Wódz Indian Seattle
   Podpisanie przez Polskę dokumentów na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku nałożyło szczególne obowiązki na nasze państwo i jego politykę ekologiczną. Dotyczy to problemów zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania świadomości ekologicznej obywateli poprzez edukację ekologiczną w placówkach oświatowych i szeroko pojętym środowisku społecznym. Żadne jednak dokumenty państwowe nie zastąpią wiedzy, wyobraźni, współodczuwania i szacunku do przyrody. Opracowanie to ma na celu przybliżenie problemów ochrony przyrody na obszarze powiatu lubańskiego oraz poznanie stanu tej przyrody na początku XXI wieku. Dlaczego ważna jest świadomość posiadania skarbów przyrody? Czy nie jest zbytnią przesadą nazywać skarbem byle "zielsko", czy "robaka"? Moim zdaniem nie. To, co dla ludzi jest zielskiem czy robakiem dla bioróżnorodności stanowi niezbędny składnik. Środowisko naszego regionu zostało tak silnie przekształcone, że to, co ocalało, każda roślinka, każde zwierzę stało się skarbem. Przez 1000 lat mieszkańcy tej ziemi jedne gatunki niszczyli inne zaś sprowadzali. Dlatego z takim trudem próbujemy dzisiaj odszukać choćby najmniejszy ślad dawnej przyrody. Ważne jest abyśmy, na ile jest to możliwe, próbowali namiastkę tamtej przyrody przywrócić. Ale przede wszystkim musimy chronić to, co ocalało. Co oparło się skażeniom, wypalaniu i wszystkim innym złym "eksperymentom" na żywym ciele przyrody. Książeczka ta powinna pomóc każdemu, kto ją przeczyta uzmysłowić sobie jego osobistą odpowiedzialność przed obecnymi i następnymi pokoleniami.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0349
Designed by:
ver. 2.5.1