Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
Rady na odpady

Lokalna kampania edukacyjna.
 • Cel:
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w miejscu nauki i zamieszkania;
  • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych;
  • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:
   1. ograniczania ilości odpadów
   2. segregowania odpadów
 • Podstawy: Opracowany został przez RCEE harmonogram kampanii, który zaakceptował Zarząd Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, WFOŚiGW we Wrocławiu, PFOŚiGW w Lubaniu i GFOŚiGW w Lubaniu.
 • Zasięg: Kampania obejmuje swym zasięgiem rejon działania ZGiUK w Lubaniu i Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich - miasto Lubań, gmina Lubań, gmina Siekierczyn i Platerówka.
 • Uczestnicy: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
 • Współpraca: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Urząd Miasta Lubania, Telewizja Lubań -Studio S, dwutygodnik "Ziemia Lubańska".
 • Publikacje i forma promocji: W ramach kampanii emitowany jest felieton filmowy poświęcony segregacji odpadów i funkcjonowaniu CUOGŁ.
  Wspólnie ze Starostwem Powiatowym przeprowadzono akcję promocyjną pod hasłem "Weź mnie na zakupy" promującą wykorzystywanie toreb z materiału i ograniczenia tzw. "zrywek". Akcję tę połączono z rozprowadzeniem ulotek przygotowanych przez Starostwo.
  Zaprojektowano w RCEE i rozprowadzono wśród mieszkańców powiatu ulotki "Rady na odpady".
 • Harmonogram programu:
  15 II - ogłoszenie konkursu; I połowa II - telefoniczne zgłoszenie udziału do RCEE a następnie zgłoszenie przez RCEE szkół konkursowych do ZGiUK; 28 II - zakończenie przyjmowania pisemnych potwierdzeń (kart zgłoszeń) udziału w kampanii; III - rozpoczęcie kampanii; V - udział w Sesji Młodych Ekologów; 31 X - zamknięcie konkursu; I połowa XI - dostarczenie sprawozdań przez szkoły do RCEE; 14 XI - posiedzenie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu; XI - finał konkursu i wręczenie nagród.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0136
Designed by:
ver. 2.5.1