Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
Ochrona gatunkowa ptaków i nietoperzy.

Lokalny program edukacyjny.
  • Cel:Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez zakładanie prawidłowych budowanych budek lęgowych.
  • Podstawy: Program ten jest realizowany w ramach Lubańskiej Wiosny Ekologicznej pod patronatem Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21".
  • Zasięg: Programem jest objęty teren powiatu lubańskiego.
  • Uczestnicy: Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnajzalnych głównie mieszczących się na terenie miasta Lubania.
  • Współpraca: Przy realizacji programu współpracują strażnicy ochrony przyrody Grupy Terenowej Straży Ochrony Przyrody "Kwisa" przy Oddziale PTTK "Pogórze Izerskie" w Lubaniu i funkcjonariusze Straży Pożarnej w Lubaniu.
  • Publikacje i forma promocji: Od 3 lat organizowany jest w ramach tego programu konkurs "Nie byle, jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza" wśród uczniów szkół lubańskich. Przygotowywany jest też materiał filmowy w telewizji lokalnej oraz informacja w dwutygodniku "Ziemia Lubańska". Zwycięscy konkursu są uroczyście nagradzani na Nadzwyczajnej Sesji Młodych Ekologów i Radnych Rady Miejskiej w Lubaniu. Działania w ramach programu są relacjonowane przez lokalne środki przekazu.
  • Opis: Jesienią ogłaszana jest kolejna edycja konkursu na najlepsze budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. W lutym strażnicy SOP dokonują oceny poprawności i jakości wykonania budek. Oni także wyznaczają miejsca umieszczenia budek na terenie miasta. Budki są instalowane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej w Lubaniu. Programem zwiększania populacji ptaków i nietoperzy objęty jest przede wszystkim teren Pomnika przyrody - Park na Kamiennej Górze w Lubaniu oraz teren wyznaczany przez służby leśne. W 2002r. program wzbogacony został o wystawę Muzeum Przyrodniczego z Jeleniej Góry pt. "Nietoperze", która była eksponowana w Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Odbyły się też zajęcia terenowe z użyciem detektorów. W 2004r. pomocy przy instalowaniu budek dla małych ptaków i sów udzielił Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z. o. o w Lubaniu. Jeden z sokolników lubańskich zainstalował również wykonane przez siebie budki dla pustułek.
Warto wiedzieć! Na liście proponowanych przez Polskę specjalnych obszarów ochrony siedlisk znalazły się sztolnie w gminie Leśna jako główne zimowiska nietoperzy w powiecie lubańskim.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0094
Designed by:
ver. 2.5.1