Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
"Czyste miasto".

Kampania lokalna.
  • Cel: zmiana świadomości i zachowań mieszkańców miasta Lubania, aby najprościej mówiąc przestali śmiecić.
  • Podstawy: prowadzony przez RCEE z inicjatywy Urzędu Miasta Lubań i Rady Miasta Lubania.
  • Zasięg: miasto Lubań
  • Uczestnicy: Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego oraz wszyscy chętni i zainteresowani mieszkańcy.
  • Współpraca: Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21", szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, PTTK "Pogórze Izerskie", Telewizja Lubań, Dwutygodnik "Ziemia Lubańska".
  • Publikacje i forma promocji: Program jest prezentowany i relacjonowany w lokalnych środkach przekazu oraz za pomocą plakatów.
  • Opis: Prowadzona będzie nie tylko szeroka kampania informacyjna za pomocą plakatów, ulotek, artykułów, programów telewizyjnych, ale też już pokazywane są miejsca systematycznie i najbardziej zaśmiecane. W projekcie jest wykonanie i opublikowanie mapy "dzikich wysypisk" i miejsc zaśmiecanych przez osoby przy nich zamieszkujące.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0106
Designed by:
ver. 2.5.1