Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
"Bocian"

Ogólnopolski program edukacyjny.
 • Cel:
  • aktywne uczestnictwo w ochronie gatunkowej bociana białego,
  • wzbogacanie wiedzy o gatunku i jego zagrożeniach,
  • prowadzenie aktywnych obserwacji przyrodniczych,
  • kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych.
 • Podstawy: program ten jest elementem ogólnopolskiego Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" we Wrocławiu przy wsparciu NFOŚiGW.
 • Zasięg: powiat lubański.
 • Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego.
 • Współpraca: Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21", Starostwo Powiatowe w Lubaniu, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, PTTK "Pogórze Izerskie", Telewizja Lubań, Dwutygodnik "Ziemia Lubańska", miesięcznik "Przegląd Lubański". Nadleśnictwo Świeradów.
 • Publikacje i forma promocji: Program jest prezentowany i relacjonowany w lokalnych środkach przekazu, na stronie internetowej, a wyniki pracy przekazywane do PTTP "pro NATURA".
 • Opis: Program edukacyjny "Bocian" powstał z myślą, o szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ma on na celu uaktywnienie młodych ludzi poprzez poznawanie przyrody i podejmowanie konkretnych działań dla jej ochrony. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" zaprasza do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu stanowiącym część ogólnopolskiego "Programu ochrony bociana białego i terenów podmokłych".
  Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkoły uczestniczące w programie otrzymują bezpłatne materiały edukacyjne opracowane z myślą o nauczycielach. Obok podstawowych informacji o biologii, występowaniu, zagrożeniach i ochronie bociana, zawierają one propozycje konkretnych zadań dla uczniów z różnych grup wiekowych. Mogą zostać wykorzystane zarówno do pracy z klasą, jak też grupą zainteresowanych osób, Kołem LOP, klubem ekologicznym, drużyną harcerską itp. Mają pomóc nauczycielowi w zorganizowaniu ciekawych zajęć zarówno terenowych, jak i realizowanych w klasie. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą obserwację gniazd i żerowisk bocianów w swojej okolicy. Zbierają informacje o efektach lęgów, oceniają zasobność terenów dostarczających ptakom pożywienia, podejmują rozmaite akcje, np. zbierania z pól plastikowych sznurków stanowiących śmiertelne niebezpieczeństwo dla przebywających w gnieździe piskląt. W okresie jesienno-zimowym podsumowują zgromadzone latem wyniki, starają się o renowację zagrożonych gniazd, śledzą na mapie trasy migracji bocianów itp. każdego roku dane uzyskane przez uczniów są przesyłane do Towarzystwa, stanowiąc ważny wkład w poznanie stanu polskiej populacji tych ptaków i planowanie skutecznej ich ochrony.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0094
Designed by:
ver. 2.5.1