Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
"Błękitny kciuk". Podaj wodzie pomocną dłoń!

Edukacyjny projekt ogólnopolski.
 • Cel:
  • Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów,
  • Uwrażliwienie społeczeństwa na problem kurczenia się tych zasobów oraz konieczność ich ochrony w życiu codziennym.
 • Podstawy: Polsko - amerykański projekt edukacyjny "Błękitny kciuk". Podaj wodzie pomocną dłoń!
 • Zasięg: Program o zasięgu krajowym. Prowadzony lokalnie na terenie powiatu lubańskiego.
 • Uczestnicy: Adresatem są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Współpraca:
  • Klub Błękitnego Kciuka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu;
  • Klasa I Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu.
 • Publikacje i forma promocji: Pakiet edukacyjny zawierający materiały pomocnicze do realizacji projektu przygotowany przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie w 1998r.
 • Opis: Pakiet zawiera podstawowe informacje o projekcie Błękitny Kciuk, propozycje działań dla klubów oraz przykłady zajęć dotyczących wody wg następującego programu:
  • Woda w historii człowieka;
  • Obieg wody;
  • Wykorzystanie energii wody przez człowieka;
  • Moja studnia;
  • Do czego potrzebujemy wodę;
  • Czy umiesz oszczędzać wodę;
  • Źródła zanieczyszczeń wody;
  • Ryby w naszej Kwisie;
  • Wodna debata;
  • Wodny quiz;
  • Wodne domino;
  • Skąd się bierze woda w kranie?
  • Plum czyli wodne poszukiwania;
  • Wariacje z kropelką wody;
  • Woda w sztuce;
  • Woda w naszej Kwisie;
  • Szklanka wody.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0042
Designed by:
ver. 2.5.1