Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Nagrody specjalne
 
Nagrodzenie szkół LWE 2005
Komisja w składzie:
  1. Tomasz Bernacki - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  2. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
  4. Beata Gołowenko - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
po przeprowadzonej obserwacji terenowej oraz zapoznaniu się z dostarczoną kartą informacyjną postanowiła nagrodzić następujące szkoły za najlepsze przeprowadzenie akcji oraz liderów kierujących tą akcją:
  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu - lider, Barbara Stoń.
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu - liderzy, Dorota Głuszek i Ewa Skotnicka.
  3. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu - lider, Grażyna Urbaniak.
Nagrody zostaną wręczone w dniu 15 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej Centrum Łużyckiego w Lubaniu.
Komisja gratuluje nagrodzonym.
Wyniki ostatnich konkursów
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0038
Designed by:
ver. 2.5.1