Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Nagrody specjalne
 
Nagradzanie szkół - Lubańska Wiosna Ekologiczna
Komisja konkursowa w składzie:
  1. Tomasz Bernacki - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  2. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
  4. Beata Gołowenko - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
po zapoznaniu się z dokumentacją udziału lubańskich szkół w działaniach proekologicznych na rzecz miasta i całokształtem ich zaangażowania w edukację ekologiczną postanowiła nagrodzić następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
  2. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.
Nagrodzone szkoły wyróżniają się nie tylko ilościowym uczestnictwem w działaniach prowadzonych przez RCCE (konkursy, rajdy, akcje, projekty, programy), ale tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji ekologicznej.
Nagrody zostaną wręczone dnia 23 listopada 2005 roku w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Lubaniu.
Wyniki ostatnich konkursów
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0125
Designed by:
ver. 2.5.1