Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Nagrody specjalne
 
Nagradzanie działaczy edukacji ekologicznej - LWE 2005
Komisja w składzie:
  1. Jan Aleksandrowicz - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
  2. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
  3. Beata Gołowenko - specjalista ds. ekologii RCEE
postanowiła wyróżnić szczególnie zaangażowane osoby w działalność proekologiczną dla powiatu lubańskiego, do których należą:
  1. Helena Wojnowska
  2. Anna Halwa
  3. Agnieszka Tuniewicz
  4. Alina Gębarowska
  5. Monika Mela
  6. Magdalena Barszczyk
  7. Maria Sykut
W/w osoby prowadząc działalność dydaktyczną i wychowawczą w swoich placówkach oświatowych starają się nie tylko czynnie angażować uczniów w działanie proponowane przez RCEE, ale też tworzyć sprzyjający klimat wychowawczy zmierzający do trwałych zmian postaw i wykształcania nawyków pożądanych w edukacji ekologicznej.
Komisja gratuluje nagrodzonym.
Wyniki ostatnich konkursów
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0107
Designed by:
ver. 2.5.1