Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Nagrody specjalne
 
Nagradzanie działaczy edukacji ekologicznej - Lubańska Wiosna Ekologiczna
Komisja konkursowa w składzie:
  1. Tomasz Bernacki - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  2. Joanna Czyż - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
  3. Agnieszka Wierzbicka - kierownik RCEE w Lubaniu
  4. Beata Gołowenko - specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu
postanowiła wyróżnić szczególnie zaangażowane osoby w działalność proekologiczną dla miasta Lubania i środowiska lokalnego, do których należą:
  1. Elżbieta Ciesiołkiewicz
  2. Izabela Bieza - Waśniewska
  3. Monika Mela
  4. Maria Sykut
  5. Kazimierz Wojciechowski
  6. Piotr Zioła
Panie: E. Ciesiołkiewicz, I. Bieza-Waśniewska, M. Mela, M. Sykut prowadząc działalność dydaktyczną i wychowawczą w swoich placówkach oświatowych starają się nie tylko czynnie angażować uczniów w działanie proponowane przez RCEE, ale też tworzyć sprzyjający klimat wychowawczy zmierzający do trwałych zmian postaw i wykształcania nawyków pożądanych w edukacji ekologicznej. Panowie: K. Wojciechowski i P. Zioła działalnością na rzecz ochrony drzewostanu miasta Lubania przyczyniają się do poprawy jego kondycji.
Wyniki ostatnich konkursów
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0124
Designed by:
ver. 2.5.1