Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Lobby na rzecz Kamiennej Góry
 
Dnia 28 listopada w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta - Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Lubaniu, Łużyckich Kopalni Bazaltu w Lubaniu, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Straży Ochrony Przyrody Oddziału "Pogórze Izerskie" w Lubaniu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lubaniu, którzy ustalili harmonogram działań mających na celu poprawienie kondycji przyrodniczej pomnika przyrody Park na Kamiennej Górze.
Postanowiono co następuje:
 1. wszelkie projekty osadzać na planie parku;
 2. zatwierdzać projekty przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody;
 3. teren zadrzewień rozszerzyć poza teren basenu;
 4. poprawić "małą architekturę" np. ławeczki w miejscach odpoczynku;
 5. zablokować przejazd dla samochodów przez Kamienną Górę (ok. 15 m od tablicy);
 6. zablokować wjazd przy basenie za parkingiem;
 7. kontynuować nasadzenia;
 8. zaprojektować i ustawić "kamienny krąg bazaltowy" w kamieniołomie;
 9. wykonać podsypkę z tłucznia bazaltowego na wjeździe od strony kortów;
 10. kontynuować akcję zwiększania populacji ptaków poprzez instalowanie budek lęgowych;
 11. ogłosić konkurs na nazwy dla alejek parkowych;
 12. ustawić głazy bazaltowe przy alejkach z ich nazwami;
 13. opracować harmonogram wycieczek po Kamiennej Górze prowadzonych przez Pana Kazimierza Wojciechowskiego i pracowników RCEE;
 14. uwzględnić wykorzystanie Kamiennej Góry na imprezach krajoznawczo-turystycznych;
 15. zaprojektować mini folder o Kamiennej Górze;
 16. do współpracy zaangażować Szkołę Podstawową nr 4 w Lubaniu, Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Lubaniu.
 
2
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0121
Designed by:
ver. 2.5.1