Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
W Polsce działania promujące Dekadę Edukacji na Rzecz ZR są jak dotąd niewielkie. Nadal koncentrujemy się na edukacji ekologicznej. Tymczasem w tej chwili edukację ekologiczną należy traktować jako etap wyjściowy do Dekady Edukacji na Rzecz ZR.
Nasze miasto nie ma uczelni wyższej, która ZR miałaby w swojej strefie działań edukacyjnych. Niemniej możemy być jednym z wiodących miast realizujących Dekadę Edukacji na Rzecz ZR w regionie a nawet w Polsce. Zacząć należy od placówek oświatowych, obejmując coraz szerszy krąg społeczny. Sesja Młodych Ekologów i Radnych Rady Miejskiej Lubania, która odbyła się 14 czerwca 2007 roku jest istotnym, oficjalnym rozpoczęciem realizacji Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w naszym mieście. Wpina się to doskonale w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania zatwierdzoną w grudniu 1999 r., a obowiązującą od roku 2000. Działania RCEE obejmują wiele aspektów Edukacji na Rzecz ZR podporządkowane one jednak były edukacji ekologicznej. Czas, aby pojęcie „Zrównoważony Rozwój” zaczęło na stałe funkcjonować w naszym środowisku lokalnym. Przedstawiciele szkół wraz ze swymi liderami stają się awangardą w tej, nieznanej większości, dziedzinie. Opracowane i zaprezentowane projekty szkolnych kampanii Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju staną się punktem wyjścia do opracowania Lokalnej Strategii i Programu Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którą stworzymy w ciągu najbliższego roku szkolnego. Zostanie ona przedstawiona do oceny na przyszłej sesji, a następnie konsekwentnie wdrażana. Nie znaczy to jednak, że opóźniamy edukację na rzecz ZR o kolejny rok, gdyż oficjalnie rozpoczęliśmy ją od 14 czerwca. Obowiązującymi już dokumentami są zaprezentowane na tegorocznej Sesji projekty szkolne.

 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0061
Designed by:
ver. 2.5.1