Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
Strategia Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2014
10 czerwca na X Sesji Młodych Ekologów i Radnych Rady Miasta Lubań w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Lubań, Starostwa Powiatowego w Lubaniu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz liderów edukacji ekologicznej specjalną uchwałą przyjęto "Strategię Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2014".
Szanowni państwo! Członkowie Społeczności Szkolnych! Organizacji Pozarządowych! Mieszkańcy!
Miasto Lubań realizuje zadania edukacji ekologicznej od 1997 roku, wprowadzając działania praktyczne przy tworzeniu lokalnej "Agendy 21". Konsekwencją tych działań było powołanie w 1998 roku Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
Od 2001 roku RCEE rozszerzyło swój zasięg działania na obszar powiatu lubańskiego. Edukacja Zrównoważonego Rozwoju jest kolejnym, wyższym etapem edukacyjnym realizowanym na Ziemi Lubańskiej w dziedzinie nabywania kompetencji społeczności lokalnej dla umiejętności kształtowania przyszłości.
"Strategia Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008-2014" jest realizacją na szczeblu lokalnym Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dopełnia realizowaną "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania" oraz "Strategię rozwoju powiatu lubańskiego" w aspekcie edukacji ekologicznej i edukacji zrównoważonego rozwoju.
Wszystko wskazuje na to, że miasto Lubań jest pierwszym ośrodkiem, który posiada lokalną strategię edukacji ZR. Jesteśmy przekonani, że w jej realizacji będziemy również przodować.
"Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym do praktycznego wdrożenia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych celów gospodarczo-politycznej strategii zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym". A. Wierzbicka, Lubań
"Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju nie jest dobrem luksusowym ani tematem pobocznym, ale punktem centralnym edukacji". Hans-Christoph Hoppel, Nadrenia Północna Westfalia
Współuczestnicy tworzenia "Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2014":
 1. Agnieszka Wierzbicka - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, autorka projektu strategii.
 2. Reprezentanci szkół:
  • Klaudia Arbaczewska, Daria Kwaśniak, Gabriela Urszulak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu;
  • Julita Bartolewska, Sonia Smyczek, Marta Wyszyńska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu;
  • Daria Krzywda, Marta Stępniewicz, Małgorzata Pawluczyk - Szkoła Podstawowa w Kościelniku;
  • Anna Animucka, Magdalena Paszkowska, Rafał Zalisko - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie;
  • Emilia Halwa, Bartłomiej Juźwicki, Szymon Kaleta - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie;
  • Magdalena Struszyńska, Damian Wejman, Jerzy Zygarowicz - Gimnazjum nr 1 w Lubaniu;
  • Weronika Biernat, Monika Bobik, Jakub Karolkiewicz, Amanda Lencewicz, Małgorzata Tchórz - Gimnazjum nr 2 w Lubaniu;
  • Anna Jończyk, Patryk Kotowski, Patryk Kreft, Kamila Niewrzędowska, Kamil Wójcik - Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;
  • Mateusz Dzik, Szymon Jach, Natalia Miecznikowska - Miejski Zespół Szkół w Świeradowie - Zdroju;
  • Marzena Misiewicz, Magdalena Litwińczuk, Monika Tkacz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu;
  • Krzysztof Cielicki, Krzysztof Niechwiadowicz, Jarosław Węglowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu.
 3. Radni Rady Miasta Lubań:
  • Małgorzata Grzesiak - Przewodnicząca Rady Miasta Lubań,
  • Stanisław Bykowski, Witold Chojnacki, Andrzej Gałęski, Mieczysław Iwanow, Paweł Płuciennik, Eugeniusz Wilanowski.
 4. Przedstawiciele administracji lokalnej:
  • Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta Lubań,
  • Wojciech Zembik - Wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu Lubańskiego,
  • Tomasz Bernacki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań,
  • Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
  • Joanna Czyż - Starszy Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań,
 5. Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych mających istotne znaczenie dla realizacji strategii:
  • Michał Turkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych SP. z o.o. w Lubaniu;
  • Kazimierz Wojciechowski - członek Zarządu Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21"; Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK O/Lubań;
  • Magdalena Guła - przedstawiciel Południowo- Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu.
 6. Liderzy Edukacji Ekologicznej: Helena Wojnowska, Joanna Bernacka, Anna Halwa, Agnieszka Tuniewicz, Alina Gębarowska, Agnieszka Kurec, Elżbieta Stępnik, Izabela Bieza - Waśniewska, Marta Pastuchewicz, Monika Mela, Jolanta Rzaniak.
UCHWAŁA
POSIEDZENIA SESJI MŁODYCH EKOLOGÓW
I RADNYCH RADY MIASTA LUBAŃ

podjęta w dniu 10 czerwca 2008 roku.
Uczestnicy Sesji Młodych Ekologów i Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Miasta Lubań uchwalają, co następuje:
mając pełną świadomość konieczności tworzenia warunków do realizacji Agendy 21, czyli zrównoważonego rozwoju miasta Lubań i powiatu lubańskiego; kształtowania świadomości ekologicznej i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, a szczególnie edukacji młodego pokolenia - podejmujemy uchwałę o:
 1. Wdrażaniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kontynuacji edukacji ekologicznej jako jej etapu pierwszego.
  • Podejmowaniu działań społeczności uczniowskiej dotyczących ochrony przyrody i środowiska, czystości, estetyki oraz poszanowania wspólnego mienia na terenie miasta Lubania i powiatu oraz w każdym miejscu swojego pobytu.
  • Propagowaniu zmian zachowań według zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Przyjęciu do realizacji "Strategii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Lubań 2008 - 2014", jako dokumentu podstawowego w zakresie tej edukacji obowiązującego w całym powiecie lubańskim z miastem Lubań, jako ośrodkiem wiodącym i koordynującym realizację "Strategii".
 3. Przyjęciu Memorandum jako zobowiązania dla wszystkich pla­cówek oświatowych w Lubaniu.
 4. Analizy realizacji przyjętych wniosków na XI Sesji w 2009 roku.
 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0063
Designed by:
ver. 2.5.1