Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Przyłącz sie do nas!
 
PRZYŁĽCZ SIĘ DO NAS ! – NIE POZWÓL ABY ROBILI TO INNI !
RCEE i FUNDACJA "ARKA" PROWADZI KAMPANIĘ "NIE TRUJCIE"
DOTYCZY ONA PROBLEMU SPALANIA ŒMIECI W PIECACH DOMOWYCH
JEŒLI KOCHASZ SWOJE DZIECI
nie pal śmieci!

Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 28 tysięcy Polaków.

14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza.
Dlaczego?
Ażeby przypomnieć, że dla zanieczyszczonego powietrza nie ma żadnych granic: posesji, gminy, powiatu, województwa, kraju.
Emisja tlenków siarki i azotu z elektrowni stworzyła warunki
do zabicia drzewostanu w Górach Izerskich, a co robi emisja zanieczyszczeń ze spalanych śmieci w Waszych piecach?
Zanieczyszczenia z kominów domowych należą do źródeł emisji niskiej. Nie SA one wynoszone wysoko i rozprzestrzenione, ale ścielą się nisko. Powoduje to lokalny wzrost substancji toksycznych w powietrzu atmosferycznym. Szczególnie dokuczliwe i nasilone jest to w sezonie grzewczym, przy niskiej temperaturze i dużej wilgotności względnej powietrza.
Dioksyny i furany, które wydobywają się z domowych kominów
są śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka!
Dioksyny to ogólna nazwa całego szeregu związków, które zawierają dwa pierścienie benzesowe połączone poprzez jeden lub dwa atomy tlenu. Związki, w których występują dwa atomy tlenu, nazywa się dibenzenodioksynami, związki z jednym atomem tlenu- dibenzenofuranami.
Dioksyny są najbardziej trującymi związkami, jakie człowiek otrzymał w wyniku przeprowadzanej syntezy człowiek.
Dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3, tymczasem w dymie z domowych kominów stężenie dioksyn i furanów może być przekroczone nawet 100 razy.
Dioksyny i furany powstają w wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów, które zawierają węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora tlenu i pary wodnej. Są kancerogenne (rakotwórcze). Powstają jako produkty bezmyślnego spalania rożnych odpadów: drewno meblowe zawierające chlorowane fenole (substancje do konserwacji). Pozostałości farb i lakierów zawierają metale ciężkie (głównie I klasy) np. rtęć; trując ezwiązi powstają podczas spalania w piecach domowych toreb plastykowych , butelek, papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych z dodatkowa zawartością metali ciężkich.
W Polsce 50% emisji dioksan pochodzi ze złych technologii spalania zanieczyszczonych paliw stałych, biomasy i odpadów domowych w małych instalacjach grzewczych nie wyposażonych w układy oczyszczania spalin i posiadających kominy o wysokości najczęściej do 10m.
Spalanie odpadów i śmieci w kotłach na paliwa stałe jest zabronione przez producentów tych kotłów, ponieważ duża zawartość wydzielającej się wilgoci doprowadza do korozji kotła, a kanały konwekcyjne zanieczyszczają się bardzo szybko i silnie.
Droga dioksyn jest bardzo prosta: pył z dymu kominowego opada na glebę i dostaje się do wody i jej osadów dennych. Dioksyny rozpuszczają się w substancjach tłuszczowych znajdujących w organizmach zwierząt, których ciało spożywają ludzie. Najmniej narażeni w tym przypadku są wegetarianie.
Dioksyny działają podstępnie. Ich skutki objawiają się po latach – najcześciej w postaci chorób nowotworowych!
Związki chemiczne w zanieczyszczonym powietrzu powodują:
SO2 - dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu u ludzi; zanik chlorofilu u roślin (zamierają blaszki liściowe). Powstałe siarczany i kwas siarkowy prowadzą do tworzenia się suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Kumulowane w glebie, powodują jej zakwaszenie i zasolenie. Rośliny stają się nieodporne na szkodniki wtórne (przyczyny klęski ekologicznej w Górach Izerskich). Konstrukcje metalowe ulegają szybszej korozji.
NOx - tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca. 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego uszkodzenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 wywołuje bronchit. Już 0,1 mikrogramów NO2/m3 uszkadza liście w roślinach. Kwas azotowy utworzony w powietrzu odkłada się w glebie w postaci azotanów. W procesie fotosyntezy roślin jest kumulowany, a potem w łańcuchu troficznym (pokarmowym) dostaje się do organizmów zwierząt i ludzi.
CO – tlenek węgla – czad - truje ludzi i zwierzęta. Wiąże się z erytrocytami (czerwonymi ciałkami krwi) i utrudnia transport tlenu. Działa na centralny układ nerwowy. W powietrzu utlenia się do CO2.
Pył – odkłada się w glebie i zanieczyszcza rośliny metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie SO3 (trójtlenek siarki). Tworzy on w powietrzu, łącząc się z para wodną aerozol kwasu siarkowego.
Zanim wrzucicie do pieca butelkę plastykowąą, czy inne odpady pomyślcie, że właśnie uruchomiliście własne, domowe krematorium.
Statystyka śmierci:
  • 28 tys. Polaków umiera każdego roku na choroby wywołane skażonym powietrzem;
  • Co dziesiąty mieszkaniec UE, który umierają z powodu skażonego powietrza to Polak;
  • Straty finansowe związane z nieobecnością w pracy z powodu schorzeń wywołanych skażonym powietrzem w UE wynoszą 80 miliardów euro rocznie.
W Lubaniu
Smog unosi się: nad Osiedlem Piastów, w okolicach Kamiennej Góry od strony zachodniej (ul. Polna, Gajowa, Parkowa);
W okresie jesienno-zimowym wdychamy powietrze wzbogacone dioksynami, furanami, wielopierścieniowymi węglowodorami i wszystkim, co tylko się da w centrum miasta, części Osiedla Waryńskiego. To efekt spalania węgla brunatnego i wszelkich odpadów, jakie mieszkańcom wpadają w ręce. Są tacy, którzy niczym Mc Giwer produkują swoiste wynalazki i wrzucająą do palenisk.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nadal w naszym kraju bardzo trudno jest ukarać takich delikwentów.

Jak długo będą nas bezkarnie truć?
 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0062
Designed by:
ver. 2.5.1