Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
Lubańska Wiosna Ekologiczna 2012
LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA'2012 pod hasłem
"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi - razem można więcej".
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla wszystkich ludzi.
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu lubańskiego, obszaru Nadleśnictwa Świeradów wraz z działaniami uzupełniającymi.
Wartość ogólna: 24 000 zł. Dofinansowanie ze środków WFOśiGW: 15 100 zł.
Organizatorzy: Urząd Miasta Lubań * Starostwo Powiatowe w Lubaniu * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu
Współdziałający: Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.v., Dwutygodnik "Ziemia Lubańska", Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu, Eurovia Bazalty S.A. w Lubaniu, liderzy edukacji leśnej, Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Nadleśnictwo świeradów, Policja i Straż Miejska w Lubaniu, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych O/Miejski w Lubaniu, Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE", Przedszkola i oddziały przedszkolne, PTTK "Pogórze Izerskie" – Komisja Ochrony Przyrody, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, świetlica Socjoterapeutyczna, Telewizja TVK KOMSAT s.c. Lubań, Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Lubaniu.
Zaangażowane środki: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, budżetu Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Wiejskiej Lubań, Powiatu Lubańskiego oraz udział własny współdziałających.
ENERGIA DLA ZIEMI
Luty / grudzień –Wędrówki po bioregionie.
"Lubańskim szlakiem wulkanicznym",
"Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku",
"Szlakiem pomników przyrody ożywionej",
"Szlakiem pomników przyrody nieożywionej",
do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich,
do Oczyszczalni ścieków w Lubaniu.
Terminy i godziny do uzgodnienia z prowadzącym w RCEE.
Luty - "Rady na odpady" - rozpoczęcie konkursu kampanii szkolnych i zbiorki selektywnej.
Luty / wrzesień – "Przyroda Lubania z historią w tle" - konkurs fotograficzny dla chętnych od 13 lat.
Luty/wrzesień - "Przyroda i historia Lubania" -konkurs plastyczny dla chętnych od 6 – 19 lat.
Marzec – "Posprzątaj po swoim zwierzaku" -rozpoczęcie miejskiej kampanii na rzecz czystego Lubania.
15 marca – "Przyroda i historia Lubania" - konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów z Lubania.
20 kwietnia – "Razem więcej dla przyrody" - Inauguracja LWE' 2012 -koncert edukacyjny dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu o godz. 9.15 Udział wezmą zaproszone przez RCEE placówki oświatowe z Lubania i okolic. Wstęp dla zaproszonych jest bezpłatny.
27 kwietnia - "3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI" - Rajd PTSM Łużyckie Wędrówki. Obsługa punktu kontrolnego.
16 - 30 kwietnia - "W zielonym krajobrazie miasta" -porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez uczniów lubańskich szkół:
Ulica Różana – tereny nad Kwisą – SP nr 2
Szlak czerwony i zielony – Kamienna Góra - SP 3,
Szlak niebieski – Park nad Siekierką – SP 4,
Harcerska Góra – Gim. Nr 3
Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" – ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
Tereny wokół placówek – przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
Park przyszpitalny – Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Kwiecień – "Tysiąc drzew dla Ziemi" - prace nasadzeniowe na terenie Lubania wykonane przez uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu.
Kwiecień / sierpień - "Ekologicznie i estetycznie - Ogród w przyjaźni z naturą" - konkurs ekologiczny dla mieszkańców Lubania na ekologiczny ogród przydomowy lub działkowy.
Kwiecień / grudzień - Warsztaty edukacji ekologicznej pt. "Siódma zmora cywilizacji, czyli o tym, że światło nie zawsze jest dobre", "Różnorodność biologiczna", "Skarby przyrody Górnych Łużyc", "Zrównoważony rozwój", "Turystyka zrównoważona". "W jaki sposób opiekować się zwierzętami zimą?" Terminy do uzgodnienia z RCEE.
Maj – "W jaki sposób w mojej szkole i miejscowości angażuje się seniorów na rzecz ochrony przyrody i środowiska?" - Powiatowa i Miejska Sesja Młodych Ekologów w udziałem radnych- Sala Rajców, godz. 10.30.
Maj – "Lepsze rady na odpady" - warsztaty dla seniorów, nauczycieli i uczniów w CUO w Lubaniu.
19 maja – Dzień Otwarty w Centrum Utylizacji Odpadów.
ENERGIA DLA LUDZI - ENERGIA DLA śRODOWISKA
03 czerwca – "Spacerkiem przez izerski las" – wyprawa po polskich i czeskich Górach Izerskich" -międzynarodowy spacer wiosenny na trasie: Lubań - świeradów – Zdrój – Stóg Izerski – Jizerka – Przełęcz Orle – świeradów- Lubań.
09 czerwca – "Górnicza Ziemia Lubańska" - wyprawa byłych górników z Görlitz po kopalni w Lubaniu.
Lipiec / październik - "Chrońmy krajobraz Ziemi Lubańskiej" - wystawa ekspozycyjna w lubańskim rynku.
Sierpień – "świat wrzosowisk" - edukacyjna sesja wyjazdowa do Nadleśnictwa świętoszów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu.
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT – ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA
Wrzesień – Sprzątanie świata Polska' 2012.
Porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez grupy uczniów lubańskich szkół:
 • Ulica Różana – tereny nad Kwisą – SP nr 2
 • Szlak czerwony i zielony – Kamienna Góra - SP 3,
 • Szlak niebieski – Park nad Siekierką – SP 4,
 • Szlak zielony – Podwale, Plac Lompy – ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
 • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" – ZSP im. A. Mickiewicza, ZSP im. KZL,
 • Tereny wokół placówek – przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
 • Park przyszpitalny – Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wrzesień / październik - "Zazielenić planetę" - kontynuacja prac przy tworzeniu ochronnych pasów zielonych wokół miasta i placówek oświatowo wychowawczych. Prace wykonywane przez uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu pod opieką pracowników RCEE i Komisji Ochrony Przyrody PTTK. 16 - 22 września – Kampania miejska Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu:
 • Happening – Gimnazjum, nr 3,
 • "Rower z pasją" - impreza rekreacyjno-sportowa na terenie SOS-W w Lubaniu.
 • "Bezpieczniej, bo bez samochodu" - akcje Policji i Straży Miejskiej związane z ochroną stref wyłączonych z ruchu samochodowego w Lubaniu.
 • "Energia w ludziach i przyrodzie" - rajd pieszy i rowerowy – wędrówki z leśnikami.
Wrzesień – "Ogród w przyjaźni z naturą" - finał i wręczenie nagród w konkursie na ekologiczny ogród przydomowy lub działkowy.
ZRÓWNOWAŻONA WIEDZA
Październik - "Przyroda i historia Lubania" - finał i wręczenie nagród w konkursie plastycznym.
Październik - "Przyroda Lubania z historią w tle" - finał i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym.
Październik – "Doliną rzeki Kwisy – przyroda, dziwne opowieści i legendy" – międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru Związku Gmin Kwisa.
Październik - "W krainie łużyckich mokradeł" - konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego - etap powiatowy.
Listopad - plastyczna i fotograficzna wystawa pokonkursowa w Galerii Łużyckiej w Lubaniu.
Listopad - "W krainie łużyckich mokradeł" - konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego – etap międzypowiatowy.
Listopad – "Rady na odpady" - finał i wręczenie nagród w konkursie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.
Grudzień - Zimowe wyprawy przyrodnicze.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Projekt Lubańska Wiosna Ekologiczna '2012.
Ogólna wartość projektu: 24 000 PLN.
Dofinansowano w formie dotacji ze środków WFOŒiGW: 15 100 PLN.
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl
 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0055
Designed by:
ver. 2.5.1