Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
Lubańska Wiosna Ekologiczna 2011
"Lasy - żywe bogactwo Ziemi"
Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz
edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu
lubańskiego, obszaru Nadleśnictwa świeradów wraz z działaniami
uzupełniającymi.
Organizatorzy:
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu
Współdziałający:
 • Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.v.
 • Dwutygodnik "Ziemia Lubańska"
 • Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu
 • Eurovia Bazalty S.A. w Lubaniu
 • Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej "Korzenie" w Lubaniu
 • Liderzy edukacji leśnej
 • Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu
 • Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
 • Miejski Dom Kultury w Lubaniu
 • Muzeum Regionalne w Lubaniu
 • Nadleśnictwo świeradów
 • Policja i Straż Miejska w Lubaniu
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych O/Miejski w Lubaniu
 • Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE"
 • Pracownia Ceramiczna "Chata za wsią"
 • Przedszkola i oddziały przedszkolne
 • PTTK "Pogórze Izerskie" - Komisja Ochrony Przyrody
 • Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Akademie
 • Sekcja emerytów i rencistów ZNP w Lubaniu
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły gimnazjalne
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Telewizja "Łużyce"
 • Telewizja TVK KOMSAT s.c. Lubań
 • Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu
 • Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Lubaniu

Zaangażowane środki:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, budżetu Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Wiejskiej Lubań, Powiatu Lubańskiego oraz udział własny współdziałających.
>
MIĘDZYNARODOWY ROK LASÓW
 • Luty / grudzień - Wędrówki po bioregionie.
  • "Lubańskim szlakiem wulkanicznym",
  • "Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku",
  • "Szlakiem pomników przyrody ożywionej",
  • "Szlakiem pomników przyrody nieożywionej",
  • "Po Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Sudety Zachodnie",
  • do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich,
  • do Oczyszczalni ścieków w Lubaniu.
 • Terminy i godziny do uzgodnienia z prowadzącym w RCEE.
 • Marzec / kwiecień - Wystawa pt. "Siedem skarbów przyrody powiatu lubańskiego.
  Ekspozycja zewnętrzna w Rynku.
 • Marzec - Rozpoczęcie miejskiej kampanii na rzecz czystego Lubania.
 • Marzec - Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli poświęcona gospodarce odpadami w praktyce z udziałem firm recyklingowych.
DNI ZIEMI
 • 14 kwietnia - Inauguracja LWE' 2011 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.
 • Koncert edukacyjny dla najmłodszych pt. "Tajemnice lasu".
 • Miejski Dom Kultury w Lubaniu - sala widowiskowa, godz. 9.15 Udział wezmą zaproszone przez RCEE placówki oświatowe z Lubania i okolic. Wstęp dla zaproszonych jest bezpłatny.
 • 15 kwietnia - Rajd Łużyckie wędrówki "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI".
  Obsługa punktu kontrolnego.
 • 18 - 30 kwietnia - "W zielonym krajobrazie miasta".
  Porządkowanie tras turystycznych przez grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
  • Szlak czerwony i zielony - Kamienna Góra - SP 3,
  • Szlak niebieski - Park nad Siekierką - SP 4,
  • Szlak zielony - Podwale, Plac Lompy - ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
  • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" - ZSP im. A. Mickiewicza, ZSP im. KZL,
  • Tereny wokół placówek - przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
  • Park przyszpitalny - Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 • 28 kwietnia - Międzynarodowy spacer wiosenny "Lubańskim szlakiem wulkanicznym - las na wulkanie".
  Liściasta Góra w Lubańskim Wielkim Lesie na terenie Leśnictwa Przylesie - dolina potoku Łazek i teren Leśnictwa Lubań.
 • Kwiecień / sierpień - "Ekologicznie i estetycznie".
  Konkurs ekologiczny dla mieszkańców Lubania na ekologiczny ogródek przydomowy lub działkowy pt.: "Ogród w przyjaźni z naturą".
 • Kwiecień / grudzień - Warsztaty edukacji ekologicznej.
  Warsztaty prowadzone przez RCEE pt.: "Siódma zmora cywilizacji, czyli o tym, że światło nie zawsze jest dobre", "Zrównoważony rozwój", "Las zrównoważony".
 • 12 maja -"Las w równowadze" - zajęcia terenowe i warsztaty ceramiczne dla seniorów.Spotkanie seniorów z Klubu Seniora w Lubaniu z leśnikami. Poznać specjalną plantację nasienną oraz fragmentu lasu w Leśnictwie Lubań. Zajęcia w pracowni ceramicznej. Spotkanie przy ognisku.
 • 26 maja - Powiatowa i Miejska Sesja Młodych Ekologów pt. "Porządek w głowie i przyrodzie, czyli o tym w jaki sposób moja szkoła i gmina realizuje zadania ochrony przyrody i środowiska?"
  Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju, godz. 10.30. Gospodarz Sesji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Olszynie.
  Sesja Młodych Ekologów, Radnych Rady Miejskiej i Radnych Rady Powiatowej poświęcona analizie problemów związanych z aktywnością placówek oświatowych, samorządów i środowisk lokalnych na rzecz ochrony przyrody i środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problemu ochrony lasów.
 1. Wystąpienia przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego prezentujące opinię do tematu wiodącego sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 5. Przyjęcie przez przedstawicieli szkół Memorandum z Sesji w 1999 roku jako zobowiązanie całej społeczności uczniowskiej.
DNI LASU
 • 27 maja - Edukacyjna sesja wyjazdowa dla leśników i liderów edukacji leśnej nt. "Formacje leśne na podłożu bazaltoidowym".
  Góra Liściasta - Srebrnik - Czubatka - Stożek Perkuna - plantacja nasienna. Leśnictwa: Lubań, Platerówka, Przylesie.
 • 7 czerwca - Edukacyjna sesja wyjazdowa dla liderów edukacji ekologicznej nt. "Formacje leśne na podłożu bazaltoidowym".
  Góra Liściasta - Srebrnik - Czubatka - Stożek Perkuna - plantacja nasienna. Leśnictwa: Lubań, Platerówka, Przylesie.
 • 15 Czerwca - Wystawa pokonkursowa plastyczna pt. "Las wokół nas", otwarcie wystawy z udziałem laureatów. Finał konkursu plastycznego dla najmłodszych pt. "Las wokół nas". Wręczenie nagród.
 • 18 czerwca - Międzynarodowy spacer wiosenny "Spacerkiem przez izerski las - wyprawa po polskich i czeskich Górach Izerskich".
  Lubań - świeradów - Zdrój - Stóg Izerski - Jizerka - Przełęcz Orle - Lubań.
 • Lipiec / wrzesień - wystawa okolicznościowa pt. "Piętnasta Lubańska Wiosna Ekologiczna" - do obejrzenia w "Galerii pod schodami" Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT W CZYSTYM ŚWIECIE
 • Wrzesień - Sprzątanie świata Polska 2011.
  Porządkowanie tras turystycznych przez grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
  • Szlak czerwony i zielony - Kamienna Góra - SP 3,
  • Szlak niebieski - Park nad Siekierką - SP 4,
  • Szlak zielony - Podwale, Plac Lompy - ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
  • Użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy" - ZSP im. A. Mickiewicza, ZSP im. KZL,
  • Tereny wokół placówek - przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
  • Park przyszpitalny - Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 • Wrzesień / październik - "Zazielenić planetę" - zadrzewianie i zalesianie.
  Kontynuacja prac przy tworzeniu ochronnych pasów zielonych wokół miasta i placówek oświatowo wychowawczych. Prace wykonywane przez uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu pod opieką pracowników RCEE i Komisji Ochrony Przyrody PTTK.
 • 16 - 22 września - Kampania miejska Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu.
  • 20 września - Happening - Gimnazjum, nr 3,
  • Warsztaty ekologiczne - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3.
  • Akcje Policji i Straży Miejskiej związane z ochroną stref wyłączonych z ruchu samochodowego w Lubaniu.
 • 22 września - Europejski Dzień bez Samochodu.
 • Rajd pieszy i rowerowy - wędrówki z leśnikami pod hasłem "Leśna różnorodność biologiczna".
 • Wrzesień - Finał i wręczenie nagród konkursu na ekologiczny ogródek przydomowy lub działkowy pt. "Ogród w przyjaźni z naturą".
DNI DRZEWA I CZYSTEGO POWIETRZA
 • 11 października - "Doliną rzeki Kwisy - skarby przyrody".
  Międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru Związku Gmin Kwisa.
 • 27 października - "W krainie łużyckich lasów " - etap powiatowy.
  Konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego pt., (etap powiatowy i międzypowiatowy).
 • Listopad - "W krainie łużyckich lasów " - etap regionalny.
 • Listopad - Finał i wręczenie nagród w konkursie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych pt. "Rady na odpady".
 • Listopad - Finał i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt. "Kwisa w czterech porach roku". Od 16 listopada - wystawa prac w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 • Grudzień
  • Zajęcia dla najmłodszych pt.: "Jak opiekować się zwierzętami Zimą?".
  • Zimowe wyprawy przyrodnicze.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Projekt "Lubańska Wiosna Ekologiczna 2011"
Wartość ogólna: 26 397,98 PLN Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 12 900 PLN
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0071
Designed by:
ver. 2.5.1