Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Europejski Dzień bez Samochodu
 
W XX wieku większość miast zostało dostosowanych przez urbanistów głównie do potrzeb pojazdów silnikowych. Obszary miejskie w całej Europie były tak przerabiane, aby jak najlepiej ułatwić poruszanie się samochodom, często kosztem innych form transportu. Dominacja pojazdów prywatnych zaowocowała w naszych miastach, tym że są one coraz bardziej zatłoczone, zanieczyszczone i głośne, jak również mniej zdrowe i przyjemne. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2014 ma ponownie ocenić w jaki sposób postrzegamy przestrzeń miejską? Przez cały tydzień, będzie analizowany związek pomiędzy przeznaczeniem gruntów miejskich a jakością życia. Tegoroczne hasło: "Nasze ulice, nasz wybór", zachęca ludzi z całej Europy, aby tworzyć taki rodzaj miasta, w którym chcą żyć z radością.
Na całym świecie, rośnie ruch dla "odzyskania" obszarów miejskich np: miejsce do parkowania samochodów może być przekształcone w mini park. Ulice betonowe mogą być wykorzystywane do działalności społecznej (artystycznej, kulturalnej itp.). Szerokie chodniki miejskich arterii można wykorzystać dla urządzenia miejsc kawiarnianych i restauracyjnych na świeżym powietrzu. Krótko mówiąc, w tym roku jest mowa o przeanalizowaniu lokalizacji poszczególnych obiektów i przebudowie ulic oraz przestrzeni publicznej na rzecz mieszkańców.
Potrzeby rowerzystów i pieszych często były pomijane. W tym roku, a mamy nadzieję i w następnych latach, że dojdzie do zmiany priorytetów w zakresie mobilności miast, aby przy użyciu niskich nakładów i zrównoważonych metod transportu mogły się te problemy znaleźć w centrum uwagi ich gospodarzy.
Od miasta do miasta - każdy z nas ma wpływ na sposób wykorzystania przestrzeni i rodzajów transportu oraz decyzji o wyborze priorytetów. Razem, władze lokalne i obywatele, mogą projektować miasta, które w pierwszym miejscu nie narażają ludzi.
Miasto Lubań uczestniczy w Kampanii Europejskiej "Europejskiego Dnia bez Samochodu" po raz 11. a w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu po raz 9.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje z tej okazji dwie imprezy wiodące:
 • 20 września - Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży pt. "Rower z pasją.", Akcja pt. "Jestem widoczny". Edycja XI.
  Jest to impreza integracyjna przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczniów szkół masowych z Lubania i powiatu lubańskiego. Gospodarzem imprezy będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu. Imprezę otworzy happening przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 3 w Lubaniu. Na specjalnie przygotowanym torze rowerowym rozegrane zostaną konkurencje indywidualne na czas. Tor przeszkód przygotuje nauczyciel SOS-W w Lubaniu. Najlepsi w danej grupie wiekowej otrzymają nagrody w postaci przydatnych gadżetów rowerowych i sportowych.
 • 24 września - Rajd pieszy i rowerowy "Las bliżej nas" - wędrówki z leśnikami. Edycja XI.
  Rajd jest przeznaczony dla różnych grup wiekowych zgłoszonych przez zadeklarowane placówki. Organizacja rajdu z udziałem leśników z Leśnictwa Lubań, Przylesie, Radostaw, Olszyna jest planowana w ramach programu "Lasy Państwowe, zapraszamy", których zadaniem będzie przybliżenie problematyki funkcji lasu na przykładzie kompleksu leśnego w Leśnictwie Olszyna.
  Cele rajdu: propagowanie idei Europejskiego Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych; rozbudzanie zainteresowań problematyką leśną; uświadamianie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego rozwoju motoryzacji.
Organizacja imprez i zakup nagród dofinansowane zostaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Dotacji Gminy Miejskiej Lubań
 
Dotacji Powiatu Lubańskiego
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
ZGiUK Dzień Otwarty
 
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach od 900 do 1400
ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW CZTERNASTU GMIN
NA DZIEŃ OTWARTY
REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W LUBANIU PRZY UL. BAZALTOWEJ 1


podczas którego każdy Zainteresowany będzie mógł zapoznać się z działalnością Centrum Utylizacji Odpadów oraz Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, nowymi inwestycjami stosowanymi technologiami, a także obejrzeć wykorzystywane w instalacji maszyny i urządzenia. Możliwe będzie także uzyskanie informacji o zasadach prowadzonego przez Spółkę recyklingu surowców wtórnych, sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz uzyskania informacji o nowych zasadach gospodarki odpadami. Tego dnia pracownicy ZGiUK SP. z o.o. będą do dyspozycji Zainteresowanych. Dla wszystkich gości przewidziany jest poczęstunek (napoje i słodycze).
Uwaga organizacyjna:
Do Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich w Dniu Otwartym będzie można dojechać własnym transportem (parking przy Centrum) lub podstawionym od godz. 930 busem "Bielawa - Bieleccy" na stanowisku "dla przyjeżdżających" na przystanku przy Restauracji "Słoneczna", przy ul, 7 Dywizji w Lubaniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
tel. 75 722 22 29 i 75 721 74 55 lub na stronie www.zgiukluban.pl
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Lubańska Wiosna Ekologiczna 2012
 
"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi - razem można więcej".
Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz
edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu lubańskiego,
obszaru Nadleśnictwa Świeradów wraz z działaniami uzupełniającymi.
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Laur Ekoprzyjaźni 2010
 
Kliknij aby powiększyć
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Lubańska Wiosna Ekologiczna 2011
 
"Lasy - żywe bogactwo Ziemi"
Program edukacji eklogicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz
edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu
lubańskiego, obszaru Nadleśnictwa świeradów wraz z działaniami
uzupełniającymi.
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Transgraniczne Spacery Wiosenne 2011
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Konkurs fotograficzny "Kwisa w czterech porach roku"
 
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt.:
Kwisa w czterech porach roku.
Zapoznaj się z regulaminem...
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Laury ekoprzyjaźni
 
W tym roku Zarząd i Redakcja miesięcznika Ekonatura ma zaszczyt zaprosić Państwa już po raz III na uroczystość wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2010!
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 


 
Konkurs fotograficzny, plastyczny oraz ...
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Popraw klimat swojego miasta
 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) oraz Europejski Dzień bez Samochodu (EDbS): 16 - 22 września 2009
Burmistrz Miasta Lubań i koordynator lokalny (RCEE) zapraszają do czynnego udziału w tegorocznej kampanii "Popraw klimat swojego miasta".
Zachęcamy do ograniczenia przynajmniej od 16 do 22 września masowego korzystania z samochodu. Nie zawsze i nie wszędzie trzeba jechać samochodem w naszym mieście.
Kierowcy - Nie zatruwajcie powietrza w naszym mieście. Dajcie bezpiecznie przejść pieszym przez jezdnię. Nie stawiajcie samochodów w strefie wyłączonej!
Piesi - nie wprowadzajcie zamieszania na jezdni!
Rowerzyści - To wspaniale, że korzystacie z tego najzdrowszego środka transportu, ale przeprowadzajcie rowery po pasach! Przestrzegajcie zasad poruszania się rowerem po mieście.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Szczególne wyróżnienie dla działań proekologicznych
 

Rada Miasta Lubań nadała Agnieszce Wierzbickiej Medal "Za zasługi dla Miasta Lubania". 30 czerwca 2009 roku na Sesji Rady Miasta Lubań Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Grzesiak i Burmistrz Miasta Pan Konrad Rowiński wręczyli laureatce to szczególne wyróżnienie. Agnieszka Wierzbicka, która pełni funkcję kierownika Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i jest instruktorem harcerskim otrzymała medal za zasługi włożone w rozwój oraz pracę na rzecz grodu i jego mieszkańców oraz promocję miasta Lubań w dziedzinie edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Medal "Za zasługi dla Miasta Lubania" ma 31 letnią tradycję a wśród 340 uhonorowanych znajdują się osoby indywidualne, instytucje i organizacje z miasta, regionu, kraju i zagranicy.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

 
Transgraniczne Spacery Wiosenne
 
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Strategia Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2014
 
10 czerwca na X Sesji Młodych Ekologów i Radnych Rady Miasta Lubań w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Lubań, Starostwa Powiatowego w Lubaniu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz liderów edukacji ekologicznej specjalną uchwałą przyjęto "Strategię Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2014".
Szanowni państwo! Członkowie Społeczności Szkolnych! Organizacji Pozarządowych! Mieszkańcy!
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Ogród w przyjaźni z naturą
 
URZĄD MIASTA LUBAŃ
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają
MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBAŃ
POSIADAJĄCYCH OGRÓDKI I OGRODY

do udziału w

OTWARTYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

z cyklu "Ekologicznie i estetycznie"

p.t. "Ogród w przyjaźni z naturą".
wiecej...
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
 
W czerwcu 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro przyjęty został dokument "Agenda 21", czyli program zrównoważonego rozwoju na XXI wiek.
Czym jest Zrównoważony Rozwój? Na konferencji międzynarodowej w Berlinie 2005 roku określono go w sposób następujący:
Zrównoważony Rozwój - to dążenie do międzynarodowej sprawiedliwości dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń a także do wysokich ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych standardów w ramach pojemności środowiska.
A zatem - korzystanie z cywilizacji technicznej i dostęp do zasobów Ziemi, ale z maksymalnym respektowaniem i utrzymaniem środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie też takich zmian systemowych ażeby zharmonizować rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami środowiska.
Głównym celem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) jest spowodowanie zmian wzorców zachowań. Ponieważ nie jest z tym jeszcze najlepiej Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Dekadę Edukacji na Rzecz ZR w latach 2005-2014 koordynowaną przez UNESCO. Dekada ta jest również uwzględniona w pracach Komisji Europejskiej.
wiecej...
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Z przyrodą na dzień dobry
 
Z przyrodą na dzień dobry
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Ulice dla ludzi
 
Europejski Tydzień
Zrównoważonego
Transportu

16-22 Września

Europejski Dzień Bez Samochodu
22 Września
Pobierz ulotkę
Zapraszamy do czynnego udziału w tegorocznej kampanii "Ulice dla ludzi".
Zachęcamy do ograniczenia przynajmniej od 16 do 22 września masowego korzystania z samochodu. Nie zawsze i nie wszędzie trzeba jechać samochodem w naszym mieście.
Kierowcy - dajcie bezpiecznie przejść pieszym przez jezdnię. Nie stawiajcie samochodów w strefie wyłączonej!
Piesi - nie wprowadzajcie zamieszania na jezdni!
Rowerzyści - przeprowadzajcie rowery po pasach! Przestrzegajcie zasad poruszania się rowerem po mieście!


więcej...
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Google notification
 
Ostrzeżenia od www.google.pl
Uprzejmie informujemy, że ostrzeżenia od google,
które ostatnio były wyświetlane zostały już usunięte.
Powodem był drobny włam na stronę.
Mamy nadzieję, że nikomu to nie przysporzyło kłopotów.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
RCEE
 

 
Oferta 2007
 
RCEE otwarte dla odwiedzających, w siedzibie Centrum:
 • korzystanie z bogatego zbioru pozycji literatury i czasopism z wielu dziedzin nauk przyrodniczych,
 • możliwość oglądania filmów krajoznawczo - przyrodniczych,
 • poznawanie publikacji promujących Ziemię Lubańską.
w internecie:
wędrówki piesze:
 • Po starym Lubaniu z przyrodą i historią,
 • "Śladami wygasłych wulkanów po Lubaniu i najbliższej okolicy",
 • "Szlakiem pomników przyrody nieożywionej w Lubaniu",
 • "Szlakiem lubańskich klonów",
 • "Po Kamiennej Górze w Lubaniu",
 • "Szlakiem pomników przyrody ożywionej w Lubaniu",
 • "Przełomem rzeki Kwisy" - od Leśnej do zamku Czocha, (konieczny dojazd do Leśnej)
  (grupa min. 5. osobowa)
dla zmotoryzowanych: (terminy i szczegóły tras uzgadniane z zainteresowanymi)
 • "Po dolinie rzeki Kwisy",
 • "Śladami wygasłych wulkanów po Ziemi Lubańskiej",
 • "Szlakiem pomników przyrody na Ziemi Lubańskiej",
 • "Po polskich i czeskich Górach Izerskich" - w sierpniu (wyprawy po wcześniejszym uzgodnieniu RCEE z Nadleśnictwem Świeradów).
  (grupa min. 4. osobowa)
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Relikty wulkanizmu i kopalnictwo bazaltoidów na Ziemi Lubańskiej
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21" prowadzi kampanię na rzecz ochrony nieczynnych kamieniołomów bazaltoidów na Ziemi Lubańskiej.
 • To prawdziwy podarunek przyrody i górników. Idealny produkt turystyczny.
 • Nie można dopuścić, aby te wyjątkowe geologicznie i krajobrazowo miejsca zamieniały się w dzikie wysypiska, a nawet składowiska odpadów.
 • Powinny zostać wykorzystane do zorganizowania zajazdów, miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, punktów widokowych.
 • To najtańsze, naturalne i oryginalne pracownie naukowe.
Z tą myślą przygotowana została specjalna wystawa, na którą serdecznie zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Lubaniu. W ciągu dwóch tygodni odwiedziło ją ponad 700 osób.
W tworzeniu wystawy uczestniczyli członkowie LSE "Agenda 21", RCEE i Łużycka Kopalnia Bazaltu "Księginki" SA w Lubaniu.
Tych, którzy nie mogą być w Lubaniu zapraszam serdecznie do naszej galerii.
 
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
 

 
Przyłącz sie do nas!
 
RCEE i FUNDACJA "ARKA" PROWADZI KAMPANIĘ "NIE TRUJCIE"
DOTYCZY ONA PROBLEMU SPALANIA ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH
 
RCEE 2006
 

 
Ty też masz wpływ na zmiany klimatu
 
Urząd Miasta i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przyłączyli się do kampanii Komisji Europejskiej "Ty też masz wpływ na zmiany klimatu". Zmieniający się klimat to problem globalny, jednak każdy z nas może przyczynić się do jego rozwiązania. Dlatego Komisja Europejska zachęca do składania deklaracji o wprowadzaniu drobnych zmian do codziennego życia, które pozwolą nam ograniczyć emisję dwutlenku węgla i ilość marnowanej energii.
Dlatego dnia 22 września w czasie obchodów Dnia bez Samochodu uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej będą zachęcali mieszkańców do podpisania deklaracji.
Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej: www.climatechange.eu.com
 
RCEE 2006
 

 
Społeczna Sieć Monitoringu Środowiska
 

Przyłącz się do walki o czyste środowisko naszego powiatu!

Zgłoś dzikie wysypisko lub inne zagrożenia dla środowiska.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia zanieczyszczania środowiska na naszym terenie!

 
RCEE 2006
 

 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
 

Niechaj 2005 Rok przyniesie na Ziemi
więcej rozwagi ludziom i równowagi w przyrodzie, a mniej bezsensownej śmierci tego, co żyje niezależnie czy jest nim mały robak czy wielki słoń. Niech śmierć ludzi nie zbiera swojego żniwa
w walce o władzę, pieniądze, dobra materialne i zasoby ziemskie.

"Cokolwiek czynimy Ziemi, czynimy sobie"

 
RCEE 2006
 

 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu - agenda Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się w pięknym renesansowym Ratuszu Miejskim.

Służy mieszkańcom miasta i okolic od 22 września 1998 roku, kiedy to z woli Rady i Zarządu Miasta Lubania przy zaangażowaniu środków finansowych Wojewódzkiego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano jego uroczystego otwarcia.

Oferujemy pomoc merytoryczną i metodyczną nauczycielom, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studentom oraz każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi miasta i okolic.


 
RCEE 2004
 

 
Działania Centrum obejmują
 
 • udostępnianie zbiorów multimedialnych:
  - bibliotecznych,
  - filmowych,
  - komputerowych,
 • udostępnianie informacji z sieci internetowej;
 • udzielanie konsultacji i informacji rzeczowych w zakresie:
  ruchów ekologicznych, instytucji ochrony środowiska; gospodarki wodnej, ściekowej, stanu wód i ich oczyszczania; poszanowania energii i alternatywnych jej źródeł; problemów zdrowia; flory, fauny, ekosystemów; lasów i gospodarki leśnej; gleby, rolnictwa, produkcji żywności, ekologii wsi; zanieczyszczenia atmosfery i jego skutków; odpadów, gospodarki odpadami, recyclingu (przerobu), surowców nieodnawialnych; metodyki nauczania przyrody, ekologii i ochrony środowiska; metodyki projektowania i wdrażania ścieżek edukacyjnych w ramach reformy oświaty; medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej; rozwoju osobowości; komunikacji społecznej;
 • organizację i prowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • wdrażanie proekologicznych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych i środowisku lokalnym;
 • promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych;
 • organizację i prowadzenie zajęć terenowych;
 • wdrażanie idei kompleksowego poznawania walorów przyrodniczych i kulturowego dziedzictwa w oparciu o ścieżki edukacyjne;
 • organizację działań na rzecz poprawy estetyki szlaków turystycznych prowadzących przez miasto i w Sudetach, a szczególnie Górach Izerskich;
 • przygotowywanie programów telewizyjnych i felietonów filmowych;
 • współpracę z liderami edukacji ekologicznej;
 • organizację i promocję bloku edukacyjnego "Lubańska Wiosna Ekologiczna".
 
RCEE 2004
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0076
Designed by:
ver. 2.5.1